Syntarpen (kloksacylina) – tabl. powl.

Co to jest Syntarpen?

Lek przeciwbakteryjny stosowany ogólnie. Antybiotyk beta-laktamowy stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych.

Co zawiera i jak działa Syntarpen?

Substancją czynną preparatu jest kloksacylina, półsyntetyczna penicylina () o aktywności przeciwgronkowcowej. Mechanizm jej działania polega na hamowaniu syntezy ściany komórkowej bakterii, co uniemożliwia namnażanie się komórek bakteryjnych. Ze względu na strukturę chemiczną kloksacylina zaliczana jest do antybiotyków beta-laktamowych (), których wspólną cechą jest obecność w ich cząsteczce pierścienia beta-laktamowego. Struktura ta jest wrażliwa na działanie enzymów, tzw. beta-laktamaz, wytwarzanych przez niektóre bakterie. Beta-laktamazy obecne w komórkach bakterii mogą powodować rozkład i unieczynnienie cząsteczek antybiotyku i są jedną z przyczyn oporności bakterii na działanie antybiotyków. Jednakże, w przypadku kloksacyliny, struktura chemiczna cząsteczki sprawia, że antybiotyk ten charakteryzuje się opornością na działanie beta-laktamaz wytwarzanych przez gronkowce. W porównaniu z naturalną penicyliną kloksacylina wykazuje 250 razy większą oporność na działanie tych enzymów. Stosowana jest w leczeniu zakażeń gronkowcowych, w tym wywołanych przez szczepy oporne na penicylinę. Nie aktywna wobec szczepów gronkowców metycylinoopornych.

Kiedy stosować Syntarpen?

Preparat jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń wywołanych przez gronkowce: · zakażenia skóry i tkanek miękkich (czyraczność) · zakażenia dolnych dróg oddechowych · ropne powikłania pooparzeniowe i pooperacyjne · zapalenie kości i szpiku, głównie pourazowe (tabletki doustne podaje się w późniejszym etapie leczenia) oraz, dodatkowo preparat w postaci poroszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań jest wskazany w leczeniu posocznicy.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne antybiotyki beta-laktamowe (np. inne penicyliny, cefalosporyny).

Dawkowanie preparatu Syntarpen

Preparat ma postać tabletek lub proszku do sporządzaniu roztworu do wstrzykiwań. Przeznaczony jest do stosowania doustnego lub dożylnego/domięśniowego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz dobierze dawkowanie indywidualnie w zależności od wskazania, nasilenia zakażenia, wrażliwości drobnoustrojów i stanu chorego. W pewnych szczególnych grupach pacjentów konieczna jest dodatkowa modyfikacja dawkowania. Zakażenia wywołane przez gronkowce, m.in. zakażenia skóry i tkanek miękkich, zakażenia dolnych dróg oddechowych, ropne powikłania pooparzeniowe i pooperacyjne, zapalenia kości, stawów i szpiku, głównie pourazowe. W ciężkich zakażeniach (również posocznica) oraz w początkowym okresie leczenia zapalenia kości i stawów stosuje się lek w postaci pozajelitowej. Wstrzyknięcia domięśniowe lub dożylne; lek można również podawać we wlewie dożylnym lub we wstrzyknięciu do jamy opłucnej. Dorośli i dzieci o masie ciała większej niż 20 kg: 250–500 mg co 6 godzin, w ciężkich zakażeniach 1 g co 6 godzin; dawka maksymalna wynosi 6 g/dobę. Dzieci o masie ciała mniejszej niż 20 kg. Zwykle dożylnie 25–50 mg/kg masy ciała na dobę w 4 dawkach podzielonych, w ciężkich zakażeniach 100 mg/kg masy cała na dobę. Tabletki doustne. Dorośli i dzieci o masie ciała większej niż 20 kg: Zwykle stosowana dawka wynosi 500 mg co 6 godzin Preparat należy stosować 1 godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po nim. Stosować ostrożnie u osób z niewydolnością nerek; w razie konieczności lekarz zadecyduje o zmniejszeniu dawki lub wydłużeniu odstępu między nimi. O czasie trwania leczenia decyduje lekarz (należy je kontynuować przynajmniej przez 3-4 dni po ustąpieniu objawów).

Czy można stosować Syntarpen w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. U kobiet w ciąży preparat może być stosowany wyłącznie wówczas, gdy w opinii lekarza jest to zdecydowanie konieczne. Przed zastosowaniem leku w okresie karmienia piersią skonsultuj się z lekarzem, który oceni stosunek ryzyka do korzyści w Twoim przypadku i podejmie decyzję czy możesz stosować ten lek. Kloksacylina przenika do mleka matki i może powodować wystąpienie działań niepożądanych u dziecka (uczulenie, biegunka, zakażenie drożdżakami).

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności poinformuj lekarza jeżeli stosujesz: · probenecyd · doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfarynę) · metotreksat · doustne preparaty antykoncepcyjne · ampicylina · kwas fusydowy · chloramfenikol · erytromycynę · tetracykliny. Probenecyd opóźnia wydalanie antybiotyku i może powodować nasilenie i wydłużenie czasu jego działania. Jeżeli równolegle stosowane są leki przeciwzakrzepowe ich działanie może ulec nasileniu (może wydłużyć się czas krwawienia); konieczne może być dostosowanie dawkowania leków przeciwzakrzepowych przez lekarza. Kloksacylina może nasilać toksyczne działanie równolegle stosowanego metotreksatu; lekarz zwykle zaleci regularną kontrolę stężenie metotreksatu we krwi. Kloksacylina może zmniejszać skuteczność działania hormonalnych preparatów antykoncepcyjnych (należy skonsultować się z lekarzem). Kloksacylina oraz ampicylina lub kwas fusydowy wzajemnie nasilają swoje działania. Chloramfenikol, erytromycyna, tetracykliny mogą osłabić bakteriobójcze działanie kloksacyliny (a kloksacylina może osłabiać ich działanie). Osoby uczulone na cefalosporyny mogą również wykazywać nadwrażliwość na kloksacylinę (tzw. alergia krzyżowa). Kloksacylina może wpływać na wyniki laboratoryjnych oznaczeń stężenia glukozy w moczu (możliwy np. fałszywie dodatni wynik oznaczania stężenia glukozy w moczu). W przypadku wykonywania tych badań należy poinformować lekarza i osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie badań w laboratorium o stosowaniu kloksacyliny.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Syntarpen może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Lek jest najczęściej dobrze tolerowany a działania niepożądane występują stosunkowo rzadko. Możliwe: zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, rzekomobłoniaste zapalenie jelit, biegunka, zapalenie jamy ustnej, czarny włochaty język), nadkażenia opornymi bakteriami i drożdżakami, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, żółtaczka cholestatyczna, zapalenie wątroby, przemijająca eozynofilia, małopłytkowość, leukopenia/neutropenia/agranulocytoza (zmniejszenie liczby krwinek białych czyli leukocytów/granulocytów obojętnochłonnych czyli neutrofilów/znaczne zmniejszenie liczby wszystkich granulocytów), zahamowanie czynności szpiku kostnego, niedokrwistość hemolityczna, objawy neurotoksyczności (nadmierna ruchliwość, pobudzenie, niepokój, senność, dezorientacja, ból i zawroty głowy), gorączka, bezmocz, krwiomocz, śródmiąższowe zapalenie nerek, zaburzenia czynności kanalików nerkowych (objawy te występują zwykle u osób otrzymujących duże dawki leku i/lub ze współistniejącymi zaburzeniami czynności nerek), reakcje nadwrażliwości, wysypka, świąd, pokrzywka, bóle mięśniowo-stawowe. Do bardzo rzadkich działań niepożądanych należą ciężkie reakcje nadwrażliwości typu anafilaktycznego: obrzęk naczynioruchowy (możliwy obrzęk ust, języka, gardła, krtani utrudniający oddychanie), skurcz krtani, skurcz oskrzeli, obniżenie ciśnienia tętniczego, wstrząs anafilaktyczny, reakcja podobna do choroby posurowiczej a także ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy). Ciężkie reakcje nadwrażliwości z reguły dotyczą chorych uczulonych na wiele alergenów, stosujących duże dawki leku (zwłaszcza w przypadku gdy kloksacylina stosowana jest pozajelitowo). Jeżeli wystąpią pierwsze objawy którejkolwiek z powyższych reakcji nadwrażliwości należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem.