Tabcin Trend (chlorfenamina (maleinian chlorfenaminy) + paracetamol + pseudoefedryna) – kaps.

Co to jest Tabcin Trend?

Jest to preparat zawierający paracetamol – lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, pseudoefedrynę – substancję wspomagającą udrażnianie nosa, zmniejszającą obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa oraz chlorfenaminę (inaczej chlorfeniraminę), substancję zmniejszającą ilość wydzieliny z nosa i działającą nasennie i uspokajająco.

Co zawiera i jak działa Tabcin Trend?

Jest to preparat złożony zawierający paracetamol, pseudoefedrynę oraz chlorfenaminę (inaczej chlorfeniraminę), substancje różniące się miejscem i sposobem działania. Paracetamol wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy 2 (COX-2) w mózgu i w rdzeniu kręgowym, enzymu odpowiedzialnego za syntezę prostaglandyn. Paracetamol nie wykazuje działania przeciwzapalnego ponieważ praktycznie nie hamuje aktywności cyklooksygenaz i syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Nie uszkadza błony śluzowej żołądka. Nie hamuje agregacji płytek krwi i nie wpływa na proces krzepnięcia. Drugi ze składników to pseudoefedryna, lek z grupy sympatykomimetyków, aktywujący receptory adrenergiczne typu alfa. Pseudoefedryna poprzez aktywację receptorów adrenergicznych mięśni gładkich ścian naczyń krwionośnych powoduje obkurczenie naczyń oraz zmniejsza przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa. W ten sposób wspomaga udrażnianie nosa. Chlorfenamina, lek przeciwhistaminowy, blokuje receptory histaminowe typu 1 (H1). Hamuje w ten sposób działanie histaminy i łagodzi zależne od histaminy objawy reakcji alergicznej, takie jak kichanie, wyciek z nosa, obrzęk i świąd błon śluzowych, łzawienie. Wykazuje także działanie nasenne. Po podaniu doustnym substancje czynne preparatu dobrze i szybko wchłaniają się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie paracetamolu we krwi uzyskiwane jest w ciągu 60 minut po przyjęciu preparatu. Obkurczające błonę śluzową nosa działanie pseudoefedryny występuje po ok. 30 minutach, a jej maksymalne stężenie we krwi osiągane jest po 30–120 minutach od przyjęcia preparatu. Działanie chlorfenaminy rozpoczyna się po 15–30 minutach po podaniu i utrzymuje się przez 4–6 godzin. Składniki preparatu przenikają przez łożysko a także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Tabcin Trend?

Preparat jest wskazany w łagodzeniu objawów przeziębienia i grypy takich jak gorączka, katar, ból gardła, drapanie w gardle, kichanie, ból głowy, obrzęk błony śluzowej nosa i zatok, uczucie ogólnego rozbicia.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób: ­ z chorobami układu oddechowego, takimi jak chroniczne zapalenie oskrzeli czy rozedma ­ z jaskrą ­ z rozrostem prostaty ­ z chorobami serca ­ z nadciśnieniem tętniczym ­ chorych na cukrzycę ­ z nadczynnością tarczycy ­ stosujących równolegle lub w okresie ostatnich 2 tygodni inhibitory MAO ­ stosujących zydowudynę ­ z wrodzonym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej ­ z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek ­ z chorobą alkoholową oraz ­ u kobiet w ciąży i u kobiet w okresie karmienia piersią ­ u dzieci do 15. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Tabcin Trend?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Nie należy stosować równolegle innych leków zawierających paracetamol, ze względu na ryzyko przedawkowania i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych. Należy sprawdzić czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu. Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować preparatu dłużej niż 5 dni, a w przypadku utrzymującej się gorączki, nie dłużej niż 3 dni. Nie stosuj preparatu dłużej niż jest to zalecane ani dawek większych niż zalecane. Nie stosowanie się do zaleceń może spowodować ciężkie działania niepożądane, w tym niewydolność i martwicę wątroby, niekiedy prowadzące do śmierci. Przekroczenie zalecanej dawki może także spowodować trudności w zasypianiu, zawroty głowy oraz zwiększoną pobudliwość nerwową. Preparat może powodować nadpobudliwość, szczególnie u dzieci. Preparat może powodować senność. Równoległe spożywanie alkoholu lub przyjmowanie leków uspokajających może powodować nasilenie senności. W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu. Należy zachować ostrożność jeżeli przyjmowane są leki uspokajające. Należy zachować ostrożność i przed zastosowaniem preparatu skonsultować się z lekarzem, jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie: ­ zaburzenia czynności wątroby ­ choroby wątroby (w tym wirusowe zapalenie wątroby) ­ zespół Gilberta ­ zaburzenia czynności nerek. W powyższych przypadkach konieczne może być, aby lekarz dostosował dawkowanie. W przypadku chorych z zaburzeniami czynności wątroby konieczna może być regularna kontrola parametrów charakteryzujących czynność wątroby. W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania paracetamolu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności. Długotrwałe stosowanie paracetamolu równolegle z innymi lekami przeciwbólowymi zwiększa ryzyko wystąpienia trwałych zaburzeń czynności nerek i wystąpienia ich niewydolności (ryzyko nefropatii analgetycznej). Stosowanie preparatu u osób przyjmujących równolegle inne leki, z chorobą alkoholową, z posocznicą lub u chorych na cukrzycę wiąże się ze zwiększonym ryzykiem uszkodzenia wątroby, nawet w przypadku stosowania zalecanych dawek. Konieczne może być, aby lekarz odpowiednio zmniejszył dawkę i/lub wydłużył odstęp pomiędzy dawkami. Preparat może powodować zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, nawet jeżeli stosowany jest zgodnie z zaleceniami. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? W okresie stosowania preparatu nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać urządzeń/maszyn. Preparat może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Tabcin Trend

Preparat ma postać kapsułek do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i młodzież po 15. roku życia: 2 kapsułki nie częściej niż 3 razy na dobę z zachowaniem co najmniej 4 godzinnego odstępu pomiędzy dawkami. Kapsułki należy połykać w całości popijając niewielką ilością wody. Nie stosować preparatu u dzieci do 15. roku życia.

Czy można stosować Tabcin Trend w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Stosowanie preparatu u kobiet w ciąży i u kobiet w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności skonsultuj się z lekarzem, jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu. Preparatu nie należy stosować w przypadku przyjmowania innych leków zawierających paracetamol lub pseudoefedrynę czy chlorfenaminę (ryzyko przedawkowania i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych). Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu z inhibitorami MAO oraz w okresie 2 tygodni po zaprzestaniu ich stosowania. Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO może spowodować wystąpienie stanu pobudzenia i wysokiej gorączki a pseudoefedryna stosowana z inhibitorami MAO może spowodować gwałtowne zwiększenie ciśnienia tętniczego. Inhibitory MAO mogą nasilać działanie pseudoefedryny i chlorfenaminy. Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu równolegle z zydowudyną. Stosowanie paracetamolu z zydowudyną może nasilać toksyczne działanie zydowudyny na szpik kostny (ryzyko neutropenii). Paracetamol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryna) zwiększając ryzyko krwawień (nie stosować takiego skojarzenia leków długotrwale). Leki zwiększające metabolizm wątrobowy, w tym ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe (np. fenytoina, karbamazepina), barbiturany (np. fenobarbital), leki nasenne (np. glutetimid) stosowane równolegle z paracetamolem mogą prowadzić do uszkodzenia wątroby, nawet w przypadku stosowania zalecanych dawek. Leki hamujące opróżnianie żołądka (np. propantelina) mogą zmniejszać szybkość wchłaniania paracetamolu i opóźniać rozpoczęcie jego działania. Leki przyspieszające opróżnianie żołądka (np. metoklopramid) mogą zwiększać szybkość wchłaniania paracetamolu. Paracetamol może nasilać toksyczność chloramfenikolu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności. Jeżeli stosujesz którykolwiek z wymienionych powyżej leków przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Tabcin Trend może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Możliwe działania niepożądane obejmują: nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha, suchość w jamie ustnej, zaburzenia czynności wątroby (w przypadku przedawkowania paracetamolu może wystąpić ostra niewydolność wątroby, uszkodzenie lub martwica wątroby), senność, pobudliwość, niepokój, bóle i zawroty głowy, bezsenność, lęk, drżenia, halucynacje, napady padaczki, zwiększenie ciśnienia tętniczego, zwiększenie lub zmniejszenie częstotliwości rytmu serca, uczucie kołatania serca, zaburzenia hematologiczne (małopłytkowość, agranulocytoza, leukopenia, niedokrwistość aplastyczna). Możliwe utrudnienia w oddawaniu moczu (zwłaszcza u mężczyzn z rozrostem gruczołu krokowego), zaburzenia czynności nerek. Możliwe reakcje nadwrażliwości: świąd, wysypka, rumień, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk może dotyczyć twarzy, krtani, języka i może utrudniać oddychanie), napad astmy (zwłaszcza u osób uczulonych na kwas acetylosalicylowy lub na NLPZ), reakcje anafilaktyczne, aż do objawów wstrząsu anafilaktycznego. Możliwe ciężkie reakcje skórne, w tym zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, rumień wielopostaciowy.