Taconal (mupirocyna) – maść

Co to jest Taconal?

Antybiotyk stosowany miejscowo na skórę w leczeniu zakażeń bakteryjnych.

Co zawiera i jak działa Taconal?

Substancją czynną preparatu jest mupirocyna. Jest to naturalny antybiotyk przeznaczony do stosowania miejscowego. Mechanizm działania mupirocyny polega na hamowaniu syntezy białek bakteryjnych. Uniemożliwia to wzrost i namnażanie się komórek bakteryjnych. Mupirocyna działa skutecznie wobec większości bakterii wywołujących zakażenia skóry. Stosowana miejscowo na skórę nie przenika w znaczących ilościach do krążenia (wchłanianie może ulec zwiększeniu w przypadku podawania na uszkodzoną skórę); wchłonięta jest szybko metabolizowana do nieaktywnego metabolitu.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie stosować preparatu do oczu ani do nosa. Nie stosować u chorych z rozległymi oparzeniami. Nie stosować na błony śluzowe.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Taconal?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na skórę. Należy chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z preparatem. Jeżeli dojdzie do przypadkowego kontaktu preparatu z oczami należy przemyć je wodą. Jeżeli wystąpią objawy skórnej reakcji alergicznej lub poważnego podrażnienia należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia dalszego postępowania. Stosowanie antybiotyków, zwłaszcza długotrwałe, może powodować nadmierny rozwój opornych na leczenie bakterii i grzybów. W okresie leczenia zaleca się obserwację, czy nie występują objawy nowych zakażeń. Jeżeli w okresie stosowania preparatu pojawią się nowe zakażenia bakteryjne lub grzybicze należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem. Należy zachować ostrożność stosując preparat u osób z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat zawiera makrogole, które mogą być wchłaniane przez otwarte rany lub uszkodzoną skórę a następnie wydalane przez nerki. Nie należy równolegle stosować innych preparatów zawierających makrogole (glikol polietylenowy), z powodu ryzyka zwiększonego wchłaniania. Dotyczy to zwłaszcza osób z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono aby preparat wywierał wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Taconal

Preparat ma postać maści i przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Cienką warstwę maści nakładać na uprzednio oczyszczony, chorobowo zmieniony obszar skóry 2–3 razy na dobę, nie dłużej niż przez 10 dni. Można stosować pod opatrunkiem. Nie należy mieszać maści z innymi preparatami (ryzyko rozcieńczenia substancji czynnej i utraty skuteczności działania). Należy zachować ostrożność stosując preparat u osób z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Czy można stosować Taconal w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie należy stosować preparatu u kobiet w ciąży, chyba że lekarz uzna to za absolutnie konieczne. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Preparat stosowany jest miejscowo. Nie stwierdzono występowania interakcji preparatu z innymi lekami.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Taconal może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Może wystąpić: podrażnienie skóry, uczucie pieczenia lub kłucia skóry, świąd, wysypka, rumień, nadmierne wysuszenie skóry, wrażliwość na dotyk, kontaktowe zapalenie skóry, zwiększony wysięk, skórne reakcje nadwrażliwości. Bardzo rzadko ogólne reakcje nadwrażliwości.