Taflotan (tafluprost) – krople do oczu, roztwór

Co to jest Taflotan?

Preparat stosowany miejscowo do oka (do worka spojówkowego), zawierający lek z grupy analogów prostaglandyny (tafluprost), zmniejszający ciśnienie wewnątrzgałkowe.

Co zawiera i jak działa Taflotan?

Substancją czynną preparatu jest tafluprost. Tafluprost jest fluorowanym analogiem prostaglandyny, aktywuje receptor prostaglandynowy. Jego powinowactwo do tego receptora jest 12-krotnie większe niż powinowactwo latanoprostu. Tafluprost zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zwiększenie odpływu cieczy wodnistej. Tafluprost jest prolekiem, który w rogówce ulega hydrolizie do aktywnego farmakologicznie wolnego kwasu. Obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego rozpoczyna się po 2–4 godzinach a działanie maksymalne występuje po ok. 12 godzinach po podaniu miejscowym do oka. Obniżenie ciśnienia utrzymuje się co najmniej przez 24 godziny.

Kiedy stosować Taflotan?

Preparat jest wskazany w obniżaniu ciśnienia wewnątrzgałkowego u chorych z jaskrą z otwartym kątem przesączania oraz z nadciśnieniem ocznym. Lek stosuje się: · w monoterapii u chorych, u których wskazane jest stosowanie leku bez środków konserwujących, oraz u chorych niereagujących wystarczająco na lek I rzutu lub u których nie można stosować leku I rzutu ze względu na przeciwwskazania · jako leczenie wspomagające do leczenia beta-blokerami (inna stosowana nazwa to beta-adrenolityki).

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie wolno stosować preparatu u kobiet w ciąży (chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne), u kobiet w okresie karmienia piersią ani u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznych metod zapobiegania ciąży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Taflotan?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego, miejscowo do worka spojówkowego. Tafluprost może powodować stopniową zmianę koloru oka poprzez zwiększanie liczby melanosomów (ziarnistości barwnikowych) w melanocytach. Jednostronne leczenie może spowodować stałą różnobarwność oczu. Zmiany w zabarwieniu tęczówki postępują powoli i przed długi czas mogą pozostawać niezauważone. Zmiany zabarwienia oczu występują głównie u osób o mieszanym kolorze tęczówek, tj. niebiesko-brązowym, szaro-brązowym, żółto-brązowym i zielono-brązowym, ale także u osób z tęczówkami koloru brązowego. Po przerwaniu leczenia nie obserwowano dalszego zwiększania zawartości brązowego barwnika w tęczówce. Preparat może powodować zmianę zabarwienia skóry okolicy oczodołów i skóry powiek. Preparat może powodować stopniową zmianę wyglądu rzęs; zmiany te obejmują: zwiększenie długości, grubości, zabarwienia i/lub liczby rzęs. Nie ma doświadczeń w stosowaniu tafluprostu w jaskrze naczyniowej (neowaskularnej), jaskrze z zamkniętym lub zamykającym się kątem przesączania, jaskrze wrodzonej, jaskrze z otwartym kątem przesączania u chorych z bezsoczewkowością oraz w jaskrze barwnikowej i torebkowej. W powyższych przypadkach konieczne jest zachowanie ostrożności. Podczas stosowania tafluprostu możliwe jest wystąpienie obrzęku plamki żółtej, także postaci torbielowatej. Należy zachować ostrożność u chorych z bezsoczewkowością, bezsoczewkowością rzekomą z rozdarciem torebki tylnej soczewki lub zaimplantowaną soczewką przedniokomorową, a także u osób ze znanymi czynnikami ryzyka torbielowatego obrzęku plamki żółtej. Stosować ostrożnie w przypadku skłonności do występowania zapalenia tęczówki i/lub zapalenia błony naczyniowej oka. Ze względu na brak doświadczenia klinicznego preparat należy stosować ostrożnie u chorych z ciężką lub niekontrolowaną astmą. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Należy zachować ostrożność, ponieważ po podaniu preparatu do oka, mogą wystąpić przejściowe zaburzenia widzenia, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Jeżeli wystąpią zaburzenia widzenia nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych do czasu ustąpienia zaburzeń i powrotu ostrego, prawidłowego widzenia.

Dawkowanie preparatu Taflotan

Preparat ma postać kropli do oczu. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli: Zwykle 1 kropla do worka spojówkowego 1 raz na dobę, wieczorem. Zawartość pojemnika jest przeznaczona tylko do jednorazowego użytku i wystarcza do podania leku do obu oczu. Niezużyte pozostałości preparatu należy niezwłocznie wyrzucić (nie stosować ponownie). Po zakropleniu, aby zmniejszyć ryzyko ściemnienia skóry, należy wytrzeć nadmiar leku ze skóry. Aby ograniczyć ogólnoustrojowe wchłanianie substancji czynnej, zaleca się zamknięcie powieki lub delikatne uciśnięcie kanalika nosowo-łzowego po zakropleniu leku. Jeżeli równolegle stosowane są inne preparaty podawane do oczu należy odczekać co najmniej 5 minut pomiędzy podaniami kolejnych leków. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci i młodzieży do 18. roku życia i nie zaleca się jego stosowania w tej grupie wiekowej.

Czy można stosować Taflotan w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie należy stosować preparatu u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznych metod zapobiegania ciąży. Nie wolno stosować preparatu w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne. Nie stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Z uwagi na znikome stężenie tafluprostu we krwi po jego miejscowym zastosowaniu nie przewiduje się wystąpienia interakcji z innymi lekami. Nie stwierdzono interakcji preparatu z lekami okulistycznymi blokującymi receptory beta (tymolol). Ze względu na ryzyko paradoksalnego zwiększenia ciśnienia wewnątrzgałkowego nie zaleca się równoległego stosowania dwóch miejscowo działających analogów lub pochodnych prostaglandyn. W przypadku miejscowego stosowania innych preparatów ocznych, należy zachować co najmniej 5 minutowy odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi podaniami leków.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Taflotan może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić miejscowe działania niepożądane, dotyczące oka/oczu, takie jak: zmiana zabarwienia tęczówki (zwiększenie pigmentacji), przekrwienie spojówek, podrażnienie (kłucie, pieczenie, świąd, uczucie obecności ciała obcego), zmiany w wyglądzie rzęs (pogrubienie, zwiększenie ilości, wydłużenie, ciemnienie), ból oczu, suchość oczu, widzenie niewyraźne/nieostre, zaburzenia widzenia, łzawienie, rumień powiek, wydzielina z oczu, światłowstręt, obrzęk powiek, punkcikowate zapalenie rogówki, nadżerka rogówki, astenopia, obrzęk spojówek, zapalenie brzegów powiek, stan zapalny komory przedniej oka, grudki na spojówkach, alergiczne zapalenie spojówek, zmiana zabarwienia skóry wokół oczodołów oraz powiek. Możliwe jest także wystąpienie ogólnoustrojowych działań niepożądanych, takich jak: bóle i zawroty głowy.