Tamiflu (oseltamiwir) – kaps. twarde

Co to jest Tamiflu?

Lek przeciwgrypowy do stosowania ogólnego.

Co zawiera i jak działa Tamiflu?

Substancją czynną preparatu jest oseltamiwir. Oseltamiwir jest prolekiem, który dopiero po przekształceniu do aktywnego metabolitu, karboksylanu oseltamiwiru, wykazuje działanie przeciwwirusowe. Metabolit hamuje aktywność enzymów wirusowych (neuraminidaz) niezbędnych zarówno do uwolnienia nowych, świeżo powstałych wirusów z zakażonych komórek jak i do ich wnikania do niezakażonych komórek. W konsekwencji rozprzestrzenianie się wirusów w organizmie zostaje zahamowane. Oseltamiwir jest skuteczny wobec wirusów grypy typu A i B. Po podaniu doustnym oseltamiwir dobrze się wchłania się z przewodu pokarmowego, a następnie w wątrobie metabolizowany jest do aktywnego metabolitu. U chorych z niewydolnością wątroby ekspozycja na lek pozostaje niezmieniona, natomiast, u chorych z zaburzeniami czynności nerek wydalanie leku jest wolniejsze i ekspozycja na lek znacząco zwiększa się.

Kiedy stosować Tamiflu?

Preparat jest wskazany: · W leczeniu grypy u dorosłych i dzieci po 1. roku życia, u których występują objawy typowe dla grypy, w okresie, kiedy wirus grypy jest obecny w danym środowisku. Zgodnie z zarejestrowanymi informacjami producenta należy rozpocząć podawanie leku do 2 dni po wystąpieniu objawów. Podczas pandemii grypy preparat jest wskazany również w leczeniu grypy u niemowląt do 12. miesiąca życia. · W zapobieganiu grypie po ekspozycji u dorosłych i dzieci po 1. roku życia po kontakcie z osobą, u której rozpoznano grypę na podstawie objawów klinicznych, kiedy wirus grypy jest obecny w danym środowisku. Wyjątkowo (np. w przypadku, gdy szczepy wirusa obecne w środowisku nie odpowiadają szczepom wirusa zawartym w szczepionce lub w przypadku pandemii) lekarz rozważy sezonową profilaktykę u dorosłych i dzieci po 1. roku życia. Podczas pandemii grypy preparat jest również wskazany w zapobieganiu grypie po ekspozycji u niemowląt do 12. miesiąca życia. Uwaga: Preparat nie zastępuje szczepienia przeciwko grypie.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Tamiflu?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat jest skuteczny wyłącznie w leczeniu choroby spowodowanej przez wirus grypy. Nie potwierdzono jego skuteczności w przypadku innych niż wirus grypy czynników chorobotwórczych. Skuteczność preparatu nie została potwierdzona: · u osób z obniżoną odpornością · u osób z przewlekłymi chorobami serca · u osób z przewlekłymi chorobami układu oddechowego. Preparat nie zastępuje szczepienia przeciwko grypie. Przyjmowanie preparatu nie powinno wpływać na podjęcie decyzji o zastosowaniu corocznego szczepienia przeciwko grypie. Ochrona przed grypą trwa tylko w okresie stosowania preparatu. Preparat powinien być stosowany tylko wtedy, gdy wirus grypy jest obecny w danym środowisku. Szczepy wirusa grypy znacznie różnią się wrażliwością na oseltamiwir dlatego lekarz podejmuje decyzję o zastosowaniu preparatu w oparciu o aktualne dane dotyczące wrażliwości szczepu obecnego w danym środowisku. Jeżeli stwierdzono u Ciebie zaburzenia czynności nerek przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem. U osób z ciężką niewydolnością nerek konieczne jest odpowiednie zmniejszenie dawki przez lekarza. Doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania preparatu u dzieci z niewydolnością nerek jest bardzo ograniczone. Podczas leczenia, zwłaszcza u dzieci i młodzieży, mogą wystąpić incydenty neuropsychiatryczne. Należy obserwować chorych i w razie jakichkolwiek zmian zachowania należy skonsultować się z lekarzem. Lekarz po rozważeniu zagrożenia i oczekiwanych korzyści podejmie dalsze decyzje terapeutyczne, indywidualnie w każdym przypadku. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Tamiflu

Preparat ma postać kapsułek twardych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat ściśle według zaleceń lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. W pewnych szczególnych grupach pacjentów konieczna jest dodatkowa modyfikacja dawkowania. Leczenie grypy (powinno być rozpoczęte jak najszybciej, w ciągu 2 dni po wystąpieniu objawów): Dorośli i młodzież 13.–17. roku życia: 75 mg 2 razy na dobę przez 5 dni. Dzieci od ukończenia 1.–12. roku życia: stosowana dawka zależy od masy ciała; u dzieci o masie ciała do 15 kg stosuje się 30 mg 2 razy na dobę, o masie ciała 15–23 kg stosuje się 45 mg 2 razy na dobę, o masie ciała 23–40 kg stosuje się 60 mg 2 razy na dobę, o masie ciała większej niż 40 kg stosuje się 75 mg 2 razy na dobę. Preparat stosuje się przez 5 dni. Podczas pandemii grypy u niemowląt do 12. miesiąca życia lekarz podejmie decyzję dotyczącą stosowania preparatu po rozważeniu oczekiwanych korzyści i ryzyka związanego z leczeniem. Zaleca się następujące dawkowanie w zależności od masy ciała: u niemowląt od ukończenia 3.–12. miesiąca życia można stosować dawkę 3 mg/kg masy ciała 2 razy na dobę, u niemowląt od ukończenia 1.–3. miesiąca życia można stosować dawkę 2,5 mg/kg masy ciała. 2 razy na dobę, a u niemowląt w 1. miesiącu życia można stosować dawkę 2 mg/kg masy ciała 2 razy na dobę. U niemowląt lek stosuje się również przez 5 dni. Nie ma danych dotyczących stosowania preparatu u dzieci w 1. miesiącu życia, a dane dotyczące stosowania w 1. roku życia są ograniczone. Powyższe zalecenia dotyczące dawkowania nie obejmują wcześniaków. Zapobieganie grypie po bliskim kontakcie z osobą zakażoną: Dorośli i dzieci 13.–17. roku życia: 75 mg 1 raz na dobę, przez 10 dni. Stosowanie preparatu powinno być rozpoczęte jak najszybciej, w ciągu 2 dni po kontakcie z osobą zakażoną. Dzieci od ukończenia 1.–12. roku życia: stosowana dawka zależy od masy ciała; u dzieci o masie ciała do 15 kg stosuje się 30 mg 1 raz na dobę, o masie ciała 15–23 kg stosuje się 45 mg 1 raz na dobę, o masie ciała 23–40 kg stosuje się 60 mg 1 raz na dobę, o masie ciała większej niż 40 kg stosuje się 75 mg 1 razy na dobę. Preparat stosuje się przez 10 dni. Podczas pandemii grypy u niemowląt do 12. miesiąca życia lekarz podejmie decyzję dotyczącą stosowania preparatu po rozważeniu oczekiwanych korzyści i ryzyka związanego z leczeniem. Zaleca się następujące dawkowanie w zależności od masy ciała: u niemowląt od ukończenia 3.–12. miesiąca życia można stosować dawkę 3 mg/kg masy ciała 1 raz na dobę, u niemowląt od ukończenia 1.–3. miesiąca życia można stosować dawkę 2,5 mg/kg masy ciała. 1 raz na dobę, a u niemowląt w 1. miesiącu życia można stosować dawkę 2 mg/kg masy ciała 1 raz na dobę. U niemowląt lek stosuje się również przez 10 dni. Nie ma danych dotyczących stosowania preparatu u dzieci w 1. miesiącu życia, a dane dotyczące stosowania w 1. roku życia są ograniczone. Powyższe zalecenia dotyczące dawkowania nie obejmują wcześniaków. W zapobieganiu grypie podczas epidemii w danym środowisku: Zalecana dawka wynosi 75 mg 1 raz na dobę przez okres do 6 tygodni Szczególne grupy chorych: U osób z niewydolnością wątroby czy u osób w podeszłym wieku (z prawidłową czynnością nerek) nie ma konieczności modyfikacji dawkowania. U osób z zaburzeniami czynności nerek konieczne jest odpowiednie dostosowanie dawkowania przez lekarza w zależności od klirensu kreatyniny. Jeżeli klirens kreatyniny mieści się w zakresie 31–60 ml/min zwykle lekarz zaleci 30 mg przyjmowanych 2 razy na dobę w leczeniu grypy lub 1 raz na dobę w zapobieganiu grypie; jeżeli klirens kreatyniny mieści się w zakresie 11–30 ml/min lekarz zaleci 30 mg przyjmowanych 1 raz na dobę w leczeniu grypy lub co 2. dzień w zapobieganiu grypie; jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy lub równy 10 ml/min nie zaleca się stosowania preparatu. U osób poddawanych hemodializom zaleca się przyjmowanie 30 mg po każdej hemodializie w leczeniu grypy i po co 2-giej hemodializie w zapobieganiu grypie. U chorych poddawanych dializom otrzewnowym lekarz zaleci odpowiednie dawkowanie. Nie ma danych klinicznych wystarczających do sformułowania zaleceń dotyczących dawkowania u dzieci z niewydolnością nerek. W każdym przypadku indywidualnie dawkowanie określi lekarz. Sposób podawania: Kapsułki należy popić wodą. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków, jednak przyjmowanie z pokarmem może zmniejszyć ryzyko wystąpienia niektórych działań niepożądanych. Jeśli lek w postaci zawiesiny doustnej nie jest dostępny, chorym, którzy nie są w stanie połknąć kapsułki, można podawać preparat po przygotowaniu odpowiedniej zawiesiny z zawartości kapsułki. Najlepiej jeżeli zawiesina zostanie przygotowana w aptece przez farmaceutę, a jeśli to niemożliwe, dla dorosłych i dzieci po 1. roku życia może zostać przygotowana w domu. Dla niemowląt w 1. roku życia zaleca się stosowanie preparatu przygotowanego w aptece, a nie przygotowanego w domu. W aptece możliwe jest przygotowanie zawiesiny, która jest stabilna przez 6 tygodni w przypadku przechowywania w lodówce i przez 21 dni w przypadku przechowywania w temperaturze pokojowej. Zawiesinę przygotowaną w aptece dozuje się strzykawką z odpowiednio dokładną podziałką. Odpowiednia dawka powinna zostać wymieszana z taką samą objętością słodkiego płynnego pokarmu (np. woda z cukrem, słodki syrop, polewa do deseru) w celu zneutralizowania gorzkiego smaku. Dorosłym i dzieciom po 1. roku życia, w warunkach domowych, jeżeli dostępne są kapsułki w odpowiednich dawkach można otworzyć kapsułkę i podać jej zawartość z łyżeczką słodkiego płynu lub pokarmu (np. woda z cukrem, słodki syrop, polewa do deseru) w celu zneutralizowania gorzkiego smaku. Chory powinien połknąć zawiesinę natychmiast po przygotowaniu. Jeśli dostępne są wyłącznie kapsułki w dawce 75 mg, a potrzebne są mniejsze dawki to niezbędne są dodatkowe czynności opisane w ulotce dla pacjenta dołączonej do opakowania. Należy ściśle przestrzegać szczegółowych instrukcji zawartych w ulotce.

Czy można stosować Tamiflu w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Lekarz może zalecić stosowanie preparatu u kobiet w ciąży, jeżeli w jego ocenie oczekiwane korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Tylko lekarz może ocenić stosunek ryzyka do korzyści w Twoim przypadku. Dane dotyczące stosowania preparatu przez kobiety karmiące piersią są ograniczone. Przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem. Lekarz podejmie decyzję, czy stosowanie preparatu w Twoim przypadku jest zalecane i czy możesz kontynuować karmienie piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Dotychczas, nie stwierdzono występowania znaczących klinicznie interakcji preparatu z innymi lekami. Wystąpienie znaczących klinicznie interakcji, spowodowanych konkurowaniem o wydzielanie kanalikowe w nerkach, jest mało prawdopodobne, należy jednak zachować ostrożność, jeżeli równolegle stosowane są leki o małym indeksie terapeutycznym konkurujące o ten mechanizm takie jak np. chlorpropamid, metotreksat, fenylobutazon.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Tamiflu może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. U dorosłych i młodzieży najczęściej: wymioty, nudności, biegunka, ból brzucha, zapalenie oskrzeli, infekcje górnych dróg oddechowych, kaszel, wodnisty wyciek z nosa, zawroty głowy, zmęczenie, bóle głowy, bezsenność. Niezbyt często: omamy, drgawki, zapalenie skóry, wysypka, wyprysk, pokrzywka. Najczęściej u dzieci: wymioty, biegunka, nudności, bóle brzucha, zapalenie ucha środkowego, astma (również zaostrzenie), krwawienie z nosa, obrzęk błony śluzowej nosa, powiększenie węzłów chłonnych, zapalenie płuc, zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok, zapalenie oskrzeli, zapalenie spojówek, zapalenie skóry, zaburzenia dotyczące błony bębenkowej. Po wprowadzeniu preparatu na rynek: reakcje nadwrażliwości, również reakcje anafilaktyczne lub anafilaktoidalne, obrzęk naczynioruchowy, zaburzenia psychiczne (omamy, majaczenia, zaburzenia zachowania i świadomości, pobudzenie, niepokój, koszmary nocne, niekiedy zakończone śmiercią; objawy te występowały głównie u dzieci i młodzieży a ich związek ze stosowaniem preparatu jest niepewny), zaburzenia widzenia, zaburzenia rytmu serca, małopłytkowość, krwawienia z przewodu pokarmowego, krwotoczne zapalenie jelita grubego, zaburzenia wątroby i dróg żółciowych, w tym zapalenie wątroby i zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych u pacjentów z chorobami przypominającymi grypę, ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka i rumień wielopostaciowy).