Tamoxifen Sandoz (tamoksyfen) – tabl. powl.

Co to jest Tamoxifen Sandoz?

Niesteroidowy lek o dzianiu antyestrogennym, stosowany w leczeniu raka piersi.

Co zawiera i jak działa Tamoxifen Sandoz?

Substancją czynną preparatu jest tamoksyfen. Hamuje on konkurencyjnie wiązanie estrogenów z receptorami hormonalnymi w cytoplazmie, w wyniku czego ogranicza podziały komórkowe w tkankach zależnych od estrogenów. W przerzutowym raku piersi pełna lub częściowa remisja, zwłaszcza w przerzutach do tkanek miękkich i kości, występuje w około 50-60% przypadków, jeśli w tkance nowotworowej znajdują się receptory estrogenowe, i tylko w około 10% przypadków, gdy brak tych receptorów. U kobiet z guzami z dodatnimi receptorami estrogenowymi lub guzami z nieznanym statusem receptorów, które otrzymały leczenie uzupełniające tamoksifenem, stwierdzono znacznie mniej nawrotów i zwiększony odsetek 10-letniego przeżycia. Tamoksyfen dobrze się wchłania z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie w surowicy osiąga po 4–7 godzinach od podania doustnego. Jest w znacznym stopniu metabolizowany. Tamoksyfen i produkty jego przemiany gromadzą się w wątrobie, płucach, mózgu, trzustce, skórze i kościach. Tamoksyfen wydala się głownie z kałem w postaci różnych metabolitow.

Kiedy stosować Tamoxifen Sandoz?

Preparat jest wskazany w leczeniu uzupełniającym po pierwotnym leczeniu raka piersi oraz w leczeniu zaawansowanego raka piersi z przerzutami.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu są również: ciężka małopłytkowość, leukopenia lub hiperkaliemia (zaleca się indywidualną ocenę stosunku korzyści do ryzyka), ciąża, okres karmienia piersią. Preparat jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Tamoxifen Sandoz?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Kobiety leczone tym preparatem powinny stosować skuteczną metodę antykoncepcji przez cały czas przyjmowania leku, a także 2 miesiące mojego zakończeniu. W przypadku wystąpienie któregokolwiek z następujących objawów u kobiety przez menopauzą należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, który podejmie decyzję o dalszym postępowaniu: · każde krwawienie z dróg rodnych · nieregularne krwawienia · upławy z pochwy · uczucie wzmożonego ciśnienia w miednicy lub bólu w obrębie miednicy. Podczas leczenia tamoksyfenem pacjentki z zachowaną macicą powinny w każdym roku poddawać się badaniu ginekologicznemu w kierunku zmian w obrębie błony śluzowej macicy. O częstości badań ginekologicznych pacjentek z guzami przerzutowymi decyduje lekarz. Na początku leczenia tamoksyfenem należy wykonać badania okulistyczne. W razie wystąpienia zaburzeń widzenia podczas stosowania preparatu niezbędne jest badanie okulistyczne, gdyż niektóre zmiany wykryte we wczesnym etapie ustępują po zaprzestaniu leczenia. Podczas stosowania preparatu obserwowano 2–3 krotne zwiększenie ryzyka występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Ryzyko to wzrasta w przypadku współistnienia takich czynników jak: · otyłość · podeszły wiek · jednocześnie stosowana chemioterapia; u pacjentek z rakiem piersi i współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej lekarz rozważy długoterminowe leczenie przeciwzakrzepowe. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. U zdrowych pacjentek leczonych tamoksyfenem należy regularnie kontrolować morfologię krwi (włącznie z liczbą płytek krwi), czynność wątroby i stężenie wapnia w surowicy. Wyraźnie zwiększone stężenie triglicerydow w trakcie leczenia tamoksyfenem było w większości związane z zaburzeniami metabolizmu lipidow, jednak kontrolowanie stęSenia glicerydow w surowicy wydaje się uzasadnione. Informacje o dodatkowych składnikach preparatu: Preparat zawiera laktozę, osoby z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, pierwotnym niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny go stosować.

Dawkowanie preparatu Tamoxifen Sandoz

Preparat ma postać tabletek powlekanych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Zwykle 20 mg/dobę, w razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 40 mg/dobę (pod nadzorem lekarza). W leczeniu uzupełniającym wczesnego raka piersi ze stwierdzonym w guzie receptorem estrogenowym zaleca się leczenie trwające co najmniej 5 lat. Preparat należy przyjmować doustnie, w trakcie posiłku, tabletki połykać w całości.

Czy można stosować Tamoxifen Sandoz w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży (a także w okresie karmienia piersią) skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Stosowanie preparatu w ciąży i okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Równolegle z tamoksyfenem nie należy stosować innych preparatów hormonalnych, zwłaszcza zawierających estrogeny (np. doustne środki antykoncepcyjne), ze względu na możliwe wzajemne osłabienie działania. Równoległe stosowanie leków hamujących agregację płytek krwi może zwiększyć ryzyko krwawienia podczas ewentualnej fazy małopłytkowości. Równoległe stosowanie doustnych leków przeciwzakrzepowych typu kumaryny i warfaryna może prowadzić do wydłużenia czasu protrombinowego i zaburzeń krzepnięcia. Stosowanie obydwu leków wymaga więc szczególnej kontroli parametrów krzepnięcia, zwłaszcza na początku leczenia. Równoległe zastosowanie aminoglutetimidu może prowadzić do zmniejszenia stężenia tamoksyfenu w osoczu i osłabienia jego działania.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Tamoxifen Sandoz może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Bardzo często mogą wystąpić: uderzenia gorąca, częściowo w wyniku przeciwestrogenowego działania tamoksifenu, upławy i świąd sromu, krwawienia z dróg rodnych (u pacjentek przed menopauzą bardzo często zaburzenia cyklu aż do całkowitego zahamowania miesiączkowania). Często mogą wystąpić: w początkowym okresie leczenia ból kości i ból w okolicy tkanki objętej chorobą, zatrzymanie płynów, zwiększenie stężenia triglicerydow w surowicy, senność, ból głowy i nastrój depresyjny, zaburzenia widzenia, tylko częściowo odwracalne, często spowodowane zaćmą, zmętnieniem rogówki i/lub retinopatia, zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych, zatorowość tętnicy płucnej, zwłaszcza w terapii skojarzonej z chemioterapeutykami, nudności, łysienie. Niezbyt często mogą wystąpić: hiperkalcemia, zwłaszcza na początku leczenia u pacjentek z przerzutami do kości, wymioty. Rzadko mogą wystąpić: zmiany liczby krwinek, takie jak przejściowa niedokrwistość, leukopenia i przejściowa małopłytkowość, zmiany aktywności enzymow wątrobowych i stłuszczenie wątroby, cholestaza, zapalenie wątroby i żółtaczka, reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy, wysypka, mięśniaki macicy, torbiele jajników. Bardzo rzadko mogą wystąpić: ciężka neutropenia i pancytopenia, ciężka hipertriglicerydemia, częściowo z zapaleniem trzustki, środmiąższowe zapalenie płuc, agranulocytoza związana z martwicą komórek wątroby, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa i Johnsona lub pęcherzyca.