Taromentin (amoksycylina + kwas klawulanowy) – proszek do sporz. roztworu do infuzji

Co to jest Taromentin?

Lek przeciwbakteryjny. Preparat złożony zawierający antybiotyk beta-laktamowy w połączeniu z substancją, która zabezpiecza cząsteczki antybiotyku przed niszczącym działaniem enzymów bakteryjnych.

Co zawiera i jak działa Taromentin?

Jest to preparat złożony zawierający 2 substancje czynne, amoksycylinę i kwas klawulanowy. Amoksycylina to półsyntetyczna penicylina () o szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego. Ze względu na strukturę chemiczną amoksycylina zaliczana jest do antybiotyków beta-laktamowych (), których wspólną cechą jest obecność w ich cząsteczce pierścienia beta-laktamowego. Struktura ta jest wrażliwa na działanie enzymów, tzw. beta-laktamaz, wytwarzanych przez niektóre bakterie. Enzymy te powodują rozkład i unieczynnienie cząsteczek antybiotyku. Obecność beta-laktamaz w komórkach bakterii jest jedną z przyczyn oporności bakterii na działanie antybiotyków beta-laktamowych. Mechanizm działania wszystkich antybiotyków beta-laktamowych polega na hamowaniu syntezy ściany komórkowej bakterii, co uniemożliwia namnażanie się komórek bakteryjnych. Amoksycylina jest antybiotykiem stosowanym w leczeniu zakażeń wywołanych bakteriami Gram-dodatnimi i Gram-ujemnymi wrażliwymi na działanie amoksycyliny. Drugą substancją czynną preparatu jest kwas klawulanowy, który zapobiega unieczynnianiu amoksycyliny. Hamuje on aktywność bakteryjnych beta-laktamaz, enzymów wytwarzanych przez bakterie oporne na działanie amoksycyliny. Kwas klawulanowy uniemożliwia unieczynnienie antybiotyku i sprawia, że bakterie których oporność jest spowodowana wytwarzaniem beta-laktamaz, stają się wrażliwe na działanie antybiotyku.

Kiedy stosować Taromentin?

Preparat jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych u niemowląt, dzieci i dorosłych: · ostre zapalenie zatok · ostre zapalenie ucha środkowego · zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli · pozaszpitalne zapalenie płuc · zapalenie pęcherza moczowego · odmiedniczkowe zapalenie nerek · zakażenia skóry i tkanek miękkich szczególnie zapalenie tkanki łącznej, zakażenia ran po ukąszeniach przez zwierzęta, ciężki ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej · zakażenia kości i stawów, w szczególności zapalenie kości i szpiku.

Dawkowanie preparatu Taromentin

Preparat ma postać proszku do sporządzania zawiesiny doustnej. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz dobierze dawkowanie indywidualnie w zależności od wskazania, nasilenia zakażenia, wrażliwości drobnoustrojów i stanu chorego. W pewnych szczególnych grupach pacjentów konieczna jest dodatkowa modyfikacja dawkowania. Dorośli i dzieci o masie ciała większej niż 40 kg: Zalecone dawkowanie dotyczy preparatu w postaci tabletek powlekanych. Dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg: Zwykle stosowane są dawki (25 mg + 3,6 mg) – (45 mg + 6,4 mg) na kg masy ciała na dobę podawane w 2 dawkach podzielonych. W zakażeniach takich jak zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok, zakażenia dolnych dróg oddechowych lekarz może rozważyć zastosowanie dawki do (70 mg + 10 mg) na kg masy ciała na dobę podawane w 2 dawkach podzielonych. Nie ma danych klinicznych dotyczących stosowania u dzieci do 2. roku życia dawek większych niż (45 mg + 6,4 mg) na kg masy ciała na dobę preparatów zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 7:1. Nie ma danych klinicznych dotyczących stosowania preparatu zawierającego amoksycyklinę i kwas klawulanowy w proporcji 7:1 u dzieci do 2. miesiąca życia (nie sformułowano zaleceń dotyczących dawkowania w tej grupie wiekowej). U chorych z zaburzeniami czynności nerek lekarz zaleci odpowiednią dawkę w zależności od stopnia niewydolności nerek i ciężkości zakażenia. Jeżeli klirens kreatyniny jest większy niż 30 ml/min nie ma konieczności zmiany schematu dawkowania. Jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 30 ml/min nie jest zalecane stosowanie zawiesiny doustnej (400 mg + 57 mg)/5 ml ani innych preparatów zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 7:1. Jeżeli stosowane są inne postacie preparatu lekarz zwykle zaleci wydłużenie odstępu pomiędzy dawkami lub zmniejszenie dawki. U chorych z zaburzeniami czynności wątroby zalecane jest zachowanie ostrożności; lekarz zwykle zleci regularną kontrolę czynności wątroby. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób, u których w przeszłości wystąpiła żółtaczka lub zaburzenia czynności wątroby spowodowane przez amoksycylinę lub kwas klawulanowy. U osób w podeszłym wieku nie ma konieczności modyfikacji dawkowania. Sposób podawania leku: Stosować doustnie. Preparat należy przyjmować na początku posiłku. Zawiesinę należy przygotować zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania. Każdorazowo przed podaniem dawki butelkę należy dobrze wstrząsnąć. Do opakowania dołączona jest łyżka miarowa (lub miarka), której należy użyć, aby odmierzyć właściwą dawkę. Lekarz indywidualnie określi czas trwania leczenia. Niektóre zakażenia (np. zapalenie szpiku kostnego) wymagają dłuższego leczenia. Nie należy stosować preparatu dłużej niż przez 14 dni bez ponownej konsultacji z lekarzem.

Czy można stosować Taromentin w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Należy unikać stosowania w okresie ciąży. U kobiet w ciąży preparat może być stosowany wyłącznie wówczas, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne. Przed zastosowaniem leku w okresie karmienia piersią skonsultuj się z lekarzem, który oceni stosunek ryzyka do korzyści w Twoim przypadku i podejmie decyzję czy możesz stosować ten lek. Amoksycylina i kwas klawulanowy przenikają do mleka matki. Jeżeli lekarz zezwoli na karmienie piersią podczas stosowania preparatu, a u niemowlęcia wystąpi biegunka, drożdżyca lub wysypka skórna, należy przerwać karmienie piersią i skonsultować się z lekarzem.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Taromentin może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Do najczęściej występujących działań niepożądanych mogących wystąpić po zastosowaniu preparatu należą: nudności, wymioty, biegunka, drożdżyca skóry i błon śluzowych. Ponadto możliwe: zawroty i bóle głowy, niewielkie i przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AST, ALT), niestrawność, wysypka skórna, świąd, pokrzywka, rumień wielopostaciowy, zaburzenia hematologiczne takie jak niedokrwistość hemolityczna, małopłytkowość, leukopenia/neutropenia/agranulocytoza (zmniejszenie liczby krwinek białych czyli leukocytów/granulocytów obojętnochłonnych czyli neutrofilów/znaczne zmniejszenie liczby wszystkich granulocytów), wydłużenie czasu krwawienia i czasu protrombinowego, nadmierny wzrost niewrażliwych bakterii, niepokój, nadmierna ruchliwość, stany splątania, drgawki, zapalenie okrężnicy, rzekomobłoniaste zapalenie jelit (objawiające się uporczywą biegunką w trakcie lub po zakończeniu leczenia), krwotoczne zapalenie jelit, czarny włochaty język, zapalenie wątroby, żółtaczka cholestatyczna, śródmiąższowe zapalenie nerek, występowanie kryształów w moczu (krystaluria). Ponadto możliwe wystąpienie potencjalnie ciężkich działań niepożądanych takich jak ciężkie reakcje nadwrażliwości: obrzęk naczynioruchowy (możliwy obrzęk ust, języka, gardła, krtani utrudniający oddychanie), reakcje anafilaktyczne (w tym wstrząs anafilaktyczny), zespół podobny do choroby posurowiczej, alergiczne zapalenie naczyń, a także ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry, ostra uogólniona osutka krostkowa). Jeżeli wystąpią pierwsze objawy którejkolwiek z powyższych reakcji nadwrażliwości należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem.