Taromentin (amoksycylina + kwas klawulanowy) – tabl. powl.

Co to jest Taromentin?

Lek przeciwbakteryjny. Preparat złożony zawierający antybiotyk beta-laktamowy w połączeniu z substancją, która zabezpiecza cząsteczki antybiotyku przed niszczącym działaniem enzymów bakteryjnych.

Co zawiera i jak działa Taromentin?

Jest to preparat złożony zawierający 2 substancje czynne, amoksycylinę i kwas klawulanowy. Amoksycylina to półsyntetyczna penicylina () o szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego. Ze względu na strukturę chemiczną amoksycylina zaliczana jest do antybiotyków beta-laktamowych (), których wspólną cechą jest obecność w ich cząsteczce pierścienia beta-laktamowego. Struktura ta jest wrażliwa na działanie enzymów, tzw. beta-laktamaz, wytwarzanych przez niektóre bakterie. Enzymy te powodują rozkład i unieczynnienie cząsteczek antybiotyku. Obecność beta-laktamaz w komórkach bakterii jest jedną z przyczyn oporności bakterii na działanie antybiotyków beta-laktamowych. Mechanizm działania wszystkich antybiotyków beta-laktamowych polega na hamowaniu syntezy ściany komórkowej bakterii, co uniemożliwia namnażanie się komórek bakteryjnych. Amoksycylina jest antybiotykiem stosowanym w leczeniu zakażeń wywołanych bakteriami Gram-dodatnimi i Gram-ujemnymi wrażliwymi na działanie amoksycyliny. Drugą substancją czynną preparatu jest kwas klawulanowy, który zapobiega unieczynnianiu amoksycyliny. Hamuje on aktywność bakteryjnych beta-laktamaz, enzymów wytwarzanych przez bakterie oporne na działanie amoksycyliny. Kwas klawulanowy uniemożliwia unieczynnienie antybiotyku i sprawia, że bakterie których oporność jest spowodowana wytwarzaniem beta-laktamaz, stają się wrażliwe na działanie antybiotyku.

Kiedy stosować Taromentin?

Preparat jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych u dzieci i dorosłych: · ostre zapalenie zatok · ostre zapalenie ucha środkowego (nie dotyczy preparatu w postaci tabl. powl. 375 mg) · zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli (nie dotyczy preparatu w postaci tabl. powl. 375 mg) · pozaszpitalne zapalenie płuc (nie dotyczy preparatu w postaci tabl. powl. 375 mg) · zapalenie pęcherza moczowego · odmiedniczkowe zapalenie nerek · zakażenia skóry i tkanek miękkich, szczególnie zapalenie tkanki łącznej, zakażenia po ukąszeniach zwierząt, ciężkie ropnie okołozębowe z rozprzestrzeniającym się zapaleniem tkanki łącznej · zakażenia kości i stawów, w szczególności zapalenie kości i szpiku.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne antybiotyki beta-laktamowe (np. inne penicyliny, cefalosporyny). Nie możesz także stosować preparatu jeżeli w przeszłości wystąpiła u Ciebie żółtaczka lub zaburzenia czynności wątroby spowodowane przez amoksycylinę z kwasem klawulanowym lub inne penicyliny.

Dawkowanie preparatu Taromentin

Preparat ma postać tabletek powlekanych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz dobierze dawkowanie indywidualnie w zależności od wskazania, nasilenia zakażenia, wrażliwości drobnoustrojów i stanu chorego. W pewnych szczególnych grupach pacjentów konieczna jest dodatkowa modyfikacja dawkowania. Dorośli i dzieci o masie cała większej lub równej 40 kg. 1 g (875 mg + 125 mg) 2 razy na dobę lub 625 mg (500 mg + 125 mg) 3 razy na dobę. W ciężkich zakażeniach 1 g (875 mg + 125 mg) 3 razy na dobę. Dzieci o masie ciała poniżej 40 kg. Zwykle od 25 mg + 3,6 mg/kg masy ciała na dobę do 45 mg + 6,4 mg/kg masy ciała na dobę w 2 dawkach podzielonych lub od 20 mg + 5 mg/kg masy ciała na dobę do 60 mg + 15 mg/kg masy ciała na dobę w 3 dawkach podzielonych; w zapaleniu ucha środkowego, zapaleniu zatok i zakażeniach dolnych dróg oddechowych można rozważyć zastosowanie dawek do 70 mg + 10 mg/kg masy ciała na dobę. U osób z zaburzeniami czynności nerek dawkowanie zależy od klirensu kreatyniny. U osób z klirensem kreatyniny poniżej 30 ml/minutę nie zaleca się stosowania preparatów zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 7:1. Brak danych dotyczących stosowania dawek większych niż 40 mg + 10 mg/kg masy cała na dobę (preparaty zawierające amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 4:1) lub większych niż 45 mg + 6,4 mg/kg masy ciała na dobę (preparaty zawierające amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 7:1) u dzieci do 2. roku życia. Brak danych dotyczących stosowania preparatów zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 7:1 u dzieci do 2. miesiąca życia. Dzieciom do 6. roku życia należy podawać lek w postaci zawiesiny doustnej.U chorych z zaburzeniami czynności wątroby zalecane jest zachowanie ostrożności; lekarz zwykle zleci regularną kontrolę czynności wątroby. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób, u których w przeszłości wystąpiła żółtaczka lub zaburzenia czynności wątroby spowodowane przez amoksycylinę lub kwas klawulanowy lub inne penicyliny. U osób w podeszłym wieku, z prawidłową czynnością nerek i wątroby nie ma konieczności modyfikacji dawkowania. Sposób podawania leku: Stosować doustnie. Preparat należy przyjmować na początku posiłku. Tabletki należy połykać w całości (bez rozgryzania, ssania i żucia), popijając szklanką wody. Lekarz indywidualnie określi czas trwania leczenia. W przypadku zakażeń wywoływanych przez paciorkowce antybiotyk powinien być przyjmowany co najmniej przez 10 dni. Nie należy stosować preparatu dłużej niż przez 14 dni bez ponownej konsultacji z lekarzem.

Czy można stosować Taromentin w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. U kobiet w ciąży preparat może być stosowany wyłącznie wówczas, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne, po wcześniejszej ocenie stosunku ryzyka do korzyści związanych ze stosowaniem preparatu. Należy unikać stosowania preparatu zwłaszcza w I trymestrze ciąży. Przed zastosowaniem leku w okresie karmienia piersią skonsultuj się z lekarzem, który oceni stosunek ryzyka do korzyści w Twoim przypadku i podejmie decyzję czy możesz stosować ten lek. Amoksycylina i kwas klawulanowy przenikają do mleka matki. Jeżeli lekarz zezwoli na karmienie piersią podczas stosowania preparatu, a u niemowlęcia wystąpi biegunka, drożdżyca lub wysypka skórna, należy przerwać karmienie piersią i skonsultować się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności poinformuj lekarza jeżeli stosujesz: · leki o działaniu bakteriostatycznym (np. chloramfenikol, erytromycyna, antybiotyki makrolidowe, tetracykliny, sulfonamidy) · allopurynol · metotreksat · doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfarynę) · probenecyd · digoksynę · doustne preparaty antykoncepcyjne. Równolegle stosowane chemioterapeutyki czy antybiotyki o działaniu bakteriostatycznym (chloramfenikol, erytromycyna, sulfonamidy, tetracykliny, antybiotyki makrolidowe) mogą osłabiać bakteriobójcze działanie amoksycyliny. Nie zaleca się równoległego stosowania allopurynolu, ponieważ zwiększa się ryzyko wystąpienia skórnych reakcji alergicznych. Amoksycylina może nasilać toksyczne działanie równolegle stosowanego metotreksatu (ryzyko małopłytkowości, leukopenii, owrzodzenia skóry); należy ściśle kontrolować stężenie metotreksatu we krwi. Probenecyd opóźnia wydalanie amoksycyliny i może powodować nasilenie i przedłużenie jego działania. Jeżeli równolegle stosowane są leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny zaleca się regularne oznaczanie czasu protrombinowego w badaniach laboratoryjnych (może wydłużyć się czas krwawienia, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku); konieczne może być dostosowanie dawkowania leków przeciwzakrzepowych przez lekarza. Amoksycylina (i inne antybiotyki o szerokim spektrum działania) może zmniejszać skuteczność działania doustnych preparatów antykoncepcyjnych (należy skonsultować się z lekarzem). Wpływ amoksycyliny na wyniki badań laboratoryjnych: Amoksycylina może wpływać na wyniki oznaczeń stężenia glukozy w moczu i we krwi (możliwy np. fałszywie dodatni wynik oznaczania stężenia glukozy w moczu). W przypadku wykonywania tych badań należy poinformować lekarza i osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie badań w laboratorium o stosowaniu amoksycyliny.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Taromentin może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Do częstych i niezbyt częstych działań niepożądanych mogących wystąpić po zastosowaniu preparatu należą: nadkażenia opornymi na leczenie drobnoustrojami (w tym drożdżyca skóry i błon śluzowych), nudności, wymioty, biegunka, niestrawność, bóle brzucha, zawroty i bóle głowy, niewielkie i przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AST, ALT), wysypka, świąd, pokrzywka. Rzadko możliwe: leukopenia/neutropenia (zmniejszenie liczby krwinek białych czyli leukocytów/granulocytów obojętnochłonnych czyli neutrofilów), rumień wielopostaciowy. Do bardzo rzadkich ale potencjalnie ciężkich działań niepożądanych należą reakcje nadwrażliwości typu anafilaktycznego: obrzęk naczynioruchowy (możliwy obrzęk ust, języka, gardła, krtani utrudniający oddychanie), reakcje anafilaktyczne (w tym wstrząs anafilaktyczny), zespół podobny do choroby posurowiczej, alergiczne zapalenie naczyń, a także ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, rumień wielopostaciowy, pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry, ostra uogólniona osutka krostkowa). Jeżeli wystąpią pierwsze objawy którejkolwiek z powyższych reakcji nadwrażliwości należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem. Do bardzo rzadkich działań niepożądanych należą także: zaburzenia hematologiczne takie jak niedokrwistość hemolityczna, małopłytkowość, agranulocytoza, wydłużenie czasu krwawienia i czasu protrombinowego, nadmierna ruchliwość, drgawki, rzekomobłoniaste zapalenie jelit (objawiające się uporczywą biegunką w trakcie lub po zakończeniu leczenia), krwotoczne zapalenie jelit, zapalenie wątroby, żółtaczka, śródmiąższowe zapalenie nerek, występowanie kryształów w moczu (krystaluria).