Tears Naturale II (dekstran + hypromeloza) – krople do oczu

Co to jest Tears Naturale II?

Preparat stosowany miejscowo do oka (do worka spojówkowego) zapewniający odpowiednie nawilżenie rogówki i spojówek.

Co zawiera i jak działa Tears Naturale II?

Preparat zawiera dekstran oraz hypromelozę, rozpuszczalną w wodzie pochodną celulozy. Roztwór wodny hypromelozy i dextranu posiada właściwości fizykochemiczne pozwalające na stosowanie go w preparatach tzw. „sztucznych łez”. Roztwór dobrze przylega do powierzchni rogówki i spojówek, charakteryzuje się odpowiednią lepkością, elastycznością i przyczepnością co zapewnia długotrwałe nawilżenie. W warunkach fizjologicznych, odpowiednia wilgotność powierzchni rogówki zapewniana jest przez przylegającą do powierzchni oka cienką warstwę płynu łzowego. Jeśli ilość lub skład płynu łzowego jest zaburzona występuje zjawisko wysychania rogówki i spojówek, co prowadzi do zespołu suchego oka i objawów takich jak: podrażnienei, pieczenie, suchość, uczucie piasku w oku, ból i nadwrażliwość na światło. Przyczyny zespołu suchego oka mogą obejmować zmniejszenie wytwarzania łez u osób w podeszłym wieku, pracę w klimatyzowanym pomieszczeniu lub przy komputerze, zmiany hormonalne w trakcie menopauzy, zanieczyszczenie środowiska i inne. Preparat zmniejsza objawy podrażnienia i dolegliwości bólowe wywołane wysychaniem nabłonka. Po miejscowym podaniu do worka spojówkowego hypromeloza nie przenika do wnętrza gałki ocznej i nie jest wchłaniana do krążenia ogólnego.

Kiedy stosować Tears Naturale II?

Preparat jest wskazany w leczeniu objawowym zespołu suchego oka, m.in. w przebiegu suchego zapalenia rogówki i spojówek oraz zespołu Sjögrena. Preparat może także być stosowany doraźnie w celu zmniejszenia dolegliwości wynikających z suchości oka, podrażnienia oraz narażenia oka na działanie słońca i wiatru oraz jako środek chroniący przed podrażnieniami.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Tears Naturale II?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat jest przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego, miejscowo do worka spojówkowego. Jeżeli wystąpią reakcje alergiczne lub podrażnienie oka utrzymuje się, należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Preparat może powodować krótkotrwałe zaburzenia widzenia, bezpośrednio po podaniu. Osoby, u których po zastosowaniu preparatu wystąpi niewyraźne widzenie lub jakiekolwiek zaburzenia widzenia, nie powinny prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń/maszyn do momentu ustąpienia tych zaburzeń i powrotu prawidłowego, ostrego widzenia.

Dawkowanie preparatu Tears Naturale II

Preparat ma postać kropli do oczu, do stosowania miejscowego do worka spojówkowego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Zwykle stosuje się 1–2 kropli do worka spojówkowego, w razie potrzeby. Preparat jest jałowy do momentu pierwszego otwarcia. Nie należy dotykać końcówką kroplomierza jakiejkolwiek powierzchni, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie preparatu i prowadzić do zakażenia oczu. Po użyciu pojemnik szczelnie zamknąć. W przypadku miejscowego stosowania innych preparatów okulistycznych, należy zachować 10–15 minutowy odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi podaniami leków. Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci i młodzieży. Nie wolno stosować preparatu jeżeli nastąpi zmiana koloru roztworu lub jego zmętnienie.

Czy można stosować Tears Naturale II w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku Bez zalecenia lekarza nie należy stosować preparatu w okresie ciąży ani w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Nie ma danych dotyczących występowania interakcji preparatu z innymi lekami; występowanie interakcji uważa się za mało prawdopodobne. W przypadku miejscowego stosowania innych preparatów okulistycznych, należy zachować 10–15 minutowy odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi podaniami leków.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Tears Naturale II może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Bardzo rzadko może wystąpić podrażnienie i przekrwienia oka oraz uczucie dyskomfortu ze strony oka.