Tenasil (terbinafina) – krem

Co to jest Tenasil?

Lek przeciwgrzybiczy do stosowania miejscowego.

Co zawiera i jak działa Tenasil?

Substancją czynną preparatu jest terbinafina, pochodna alliloaminy o działaniu przeciwgrzybiczym. Skuteczna wobec wielu gatunków dermatofitów, pleśni, a także drożdżaków i niektórych innych grzybów chorobotwórczych. Działanie terbinafiny, podobnie jak leków przeciwgrzybiczych z grupy pochodnych imidazolu i triazolu, prowadzi do zahamowania syntezy ergosterolu, niezbędnego składnika błony komórkowej grzybów. Błona komórkowa ulega uszkodzeniu, czego konsekwencją jest śmierć komórek grzyba. Po podaniu miejscowym na skórę terbinafina osiąga duże stężenie w warstwie rogowej naskórka. Wchłanianie do krwi jest znikome i w związku z tym, działanie ogólnoustrojowe jest niewielkie.

Kiedy stosować Tenasil?

Preparat jest wskazany w miejscowym leczeniu zakażeń grzybiczych skóry wywołanych przez dermatofity, takich jak: · grzybica stóp · grzybica fałdów skórnych (np. w pachwinach, pod piersiami, w obrębie pach, na wewnętrznej powierzchni ud) · grzybica skóry gładkiej oraz w leczeniu zakażeń skóry wywołanych przez drożdżaki, takich jak: · łupież pstry · drożdżyca skóry.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Tenasil?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat przeznaczony jest wyłącznie do stosowania miejscowego na skórę. Należy chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z preparatem. Nie stosować w jamie ustnej. Preparat może działać drażniąco na oczy. Jeżeli preparat przypadkowo dostanie się do oczu należy przemyć je wodą. Jeżeli wystąpią objawy reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem. Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 14 dniach od rozpoczęcia leczenia należy skonsultować się z lekarzem. Preparatu nie należy stosować u dzieci do 12. roku życia. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat w postaci kremu zawiera hydroksybenzoesan propyli i metylu; może powodować reakcje alergiczne (w tym reakcje typu późnego). Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Tenasil

Preparat ma postać kremu do stosowania miejscowego na skórę. Preparat należy stosować na uprzednio umytą i osuszoną skórę. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i dzieci po 12. roku życia: Niewielką ilość preparatu należy nanieść na zmienioną chorobowo powierzchnię skóry oraz na skórę bezpośrednio sąsiadującą z obszarem zmienionym. Jeżeli preparat stosowany jest na obszar zakażony znajdujący się w fałdach skórnych, powierzchnię, na którą naniesiono preparat można przykryć gazą (zwłaszcza jeżeli preparat jest stosowany na noc). Każdorazowo po nałożeniu preparatu należy umyć ręce wodą i mydłem. W grzybicy stóp, fałdów skórnych, skóry gładkiej i drożdżakowym zakażeniu skóry stosować 1 raz na dobę przez 1 tydzień. W łupieżu pstrym krem stosować 1 raz na dobę przez 2 tygodnie. Stosowanie preparatu należy kontynuować przez zalecany okres czasu nawet w przypadku wcześniejszego ustąpienia objawów. Pomoże to zapobiegać nawrotom choroby. W celu uniknięcia ponownego zakażenia należy przestrzegać zasad higieny osobistej. Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 14 dniach od rozpoczęcia leczenia należy skonsultować się z lekarzem. Preparatu nie należy stosować u dzieci do 12. roku życia.

Czy można stosować Tenasil w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę powinnaś skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Nie należy stosować preparatu w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to za konieczne, i w jego ocenie oczekiwane korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią ponieważ terbinafina przenika do mleka kobiety karmiącej. Niemowlęta i małe dzieci nie powinny mieć kontaktu ze skórą leczoną tym preparatem (w tym ze skórą na piersi).

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Interakcje preparatu z innymi lekami nie zostały zbadane.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Tenasil może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Może wystąpić miejscowe podrażnienie skóry, uczucie pieczenia, zaczerwienienie, świąd i suchość skóry oraz reakcje alergiczne, w tym: świąd, wysypka, pęcherzyki, pokrzywka, obrzęk, ból. Jeżeli wystąpią objawy reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.