Terbinafina 250 mg (terbinafina) – tabl.

Co to jest Terbinafina?

Lek przeciwgrzybiczy do stosowania ogólnego.

Co zawiera i jak działa Terbinafina?

Substancją czynną preparatu jest terbinafina, pochodna alliloaminy o działaniu przeciwgrzybiczym. Skuteczna wobec wielu gatunków dermatofitów, pleśni, a także drożdżaków i niektórych innych grzybów chorobotwórczych. Działanie terbinafiny, podobnie jak leków przeciwgrzybiczych z grupy pochodnych imidazolu i triazolu, prowadzi do zahamowania syntezy ergosterolu, niezbędnego składnika błony komórkowej grzybów. Błona komórkowa ulega uszkodzeniu, czego konsekwencją jest śmierć komórek grzyba. Po podaniu doustnym terbinafina odkłada się w skórze (zwłaszcza w warstwie rogowej naskórka), włosach (wydziela się też z łojem osiągając duże stężenie w mieszkach włosowych) i paznokciach, uzyskując stężenie grzybobójcze.

Kiedy stosować Terbinafina?

Preparat jest wskazany w leczeniu zakażeń grzybiczych wywołanych przez dermatofity, takich jak: · grzybica skóry, w tym, tułowia, pachwin, stóp · grzybica paznokci.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Preparat nie jest przeznaczony do stosowania w leczeniu łupieżu pstrego ani drożdżycy pochwy (w tych wskazaniach preparat jest nieskuteczny).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Terbinafina?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Nie zaleca się stosowania preparatu u osób z przewlekłą lub ostrą chorobą wątroby. Choroby wątroby mogą powodować znaczne zmniejszenie wydalania leku co może wydłużać czas jego działania i nasilać je. Jeżeli kiedykolwiek występowały u Ciebie zaburzenia czynności wątroby lub choroby wątroby powinieneś skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Rzadko może wystąpić zatrzymanie żółci i zapalenie wątroby. Jeżeli wystąpią objawy mogące świadczyć o zaburzeniu czynności wątroby, takie jak: nudności lub wymioty, zmęczenie, złe samopoczucie, ciemna barwa moczu, jasny stolec, żółtaczka, brak łaknienia, ból w prawym podżebrzu należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, gdyż konieczne może być zaprzestanie stosowania preparatu. U niektórych osób, zwłaszcza u chorych ze współistniejącymi ciężkimi chorobami, stosowanie preparatu może być związane z wystąpieniem działania hepatotoksycznego (toksycznego działania na wątrobę). Bardzo rzadko obserwowano ciężką niewydolność wątroby, prowadzącą niekiedy do śmierci lub wymagającą przeszczepu wątroby. Zwykle przed rozpoczęciem leczenia oraz w jego trakcie lekarz zaleci regularne badania parametrów charakteryzujących czynność wątroby. Należy zachować ostrożność, jeżeli preparat stosowany jest u chorych na łuszczycę, gdyż może wystąpić zaostrzenie choroby. Preparat nie jest skuteczny w leczeniu łupieżu pstrego ani drożdżycy pochwy (nie należy stosować go w tych wskazaniach). Nie zaleca się stosowania preparatu u osób z zaburzeniami czynności nerek, jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 50 ml/min. Bardzo rzadko w okresie leczenia mogą wystąpić zaburzenia hematologiczne, takie jak małopłytkowość, zmniejszenie liczby granulocytów. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości w składzie krwi należy skonsultować się z lekarzem. Lekarz oceni czy wskazane jest kontynuowanie stosowania preparatu. W przypadku wystąpienia bólu gardła lub gorączki należy skonsultować się z lekarzem, który zaleci kontrolę obrazu krwi. U chorych z obniżoną odpornością zalecana jest regularna kontrola liczby krwinek białych. Jeżeli wystąpi narastająca wysypka lub inne zmiany skórne, w tym z zajęciem błon śluzowych, należy przerwać stosowanie preparatu i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem (ryzyko wystąpienia reakcji skórnych, niekiedy o ciężkim przebiegu). Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Terbinafina

Preparat ma postać tabletek i przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. W pewnych szczególnych grupach pacjentów konieczna jest dodatkowa modyfikacja dawkowania. Dorośli: 250 mg 1 raz na dobę. Czas leczenia zależy od wskazania i ciężkości zakażenia: grzybica stóp międzypalcowa, typ podeszwowy (mokasynowy): 2–6 tygodni, grzybica tułowia, grzybica pachwin: 2–4 tygodni, grzybica paznokci: zazwyczaj 6–12 tygodni (rąk – 6 tyg., stóp – 12 tyg., niekiedy dłużej). Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci. Szczególne grupy chorych: Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u osób w podeszłym wieku, o ile nie występują zaburzenia czynności wątroby lub nerek. Nie zaleca się stosowania preparatu u osób z przewlekłą lub ostrą chorobą wątroby. Nie zaleca się stosowania preparatu u osób z zaburzeniami czynności nerek, jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 50 ml/min. Sposób przyjmowania leku: Tabletki należy połykać w całości popijając wodą, niezależnie od posiłku.

Czy można stosować Terbinafina w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie należy stosować preparatu w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to za konieczne, i w jego ocenie oczekiwane korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią ponieważ terbinafina przenika do mleka kobiety karmiącej.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Preparaty hamujące aktywność cytochromu P450 (np. cymetydyna) mogą zwiększać stężenie terbinafiny we krwi i nasilać jej działanie. Leki zwiększające aktywność cytochromu P450 (np. ryfampicyna) mogą zmniejszać stężenie i osłabiać działanie terbinafiny. Jeżeli konieczne jest równoległe stosowanie tych preparatów niezbędne jest dostosowanie dawkowania terbinafiny przez lekarza. Terbinafina hamuje metabolizm przebiegający głównie z udziałem izoenzymu 2D6 cytochromu P450 leków takich jak trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki beta-adrenolityczne (beta blokery), leki selektywnie blokujące wtórny wychwyt serotoniny (SSRI), leki przeciwarytmiczne grupy I (np. meksyletyna, propafenon), inhibitory MAO typu B), dlatego należy kontrolować stan chorego i stężenie tych leków. Terbinafina w niewielkim stopniu wpływa na wydalanie leków metabolizowanych z udziałem izoenzymów innych niż 2D6 cytochromu P450 (takich jak: cyklosporyna, doustne preparaty antykoncepcyjne, terfenadyna, triazolam, tolbutamid). Jeżeli terbinafina stosowana jest równolegle z warfaryną mogą wystąpić zmiany czasu protrombinowego (parametru charakteryzującego krzepliwość krwi).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Terbinafina 250 mg może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Bardzo często mogą wystąpić: zmniejszony apetyt, wzdęcia, bóle brzucha, biegunka, niestrawność, nudności, wysypka, pokrzywka, bóle stawów, bóle mięśni. Często mogą wystąpić: ból głowy. Niezbyt często mogą wystąpić: zaburzenia smaku, brak odczucia smaku. Rzadko mogą wystąpić: niewydolność wątroby, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Bardzo rzadko mogą wystąpić: neutropenia, agranulocytoza, małopłytkowość, pancytopenia, reakcje anafilaktoidalne, obrzęk naczynioruchowy, wystąpienie lub nasilenie postaci skórnej lub ogólnej tocznia rumieniowatego, zawroty głowy, parestezje, niedoczulica, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, ostra uogólniona osutka krostkowa, wysypka łuszczycopodobna lub zaostrzenie łuszczycy, łysienie, zmęczenie. Ponadto, z nieznaną częstością, mogą wystąpić: anemia, reakcje anafilaktyczne, reakcje przypominające chorobę posurowiczą, utrata powonienia, niepokój, depresja, niedosłuch, zaburzenia słuchu, szum w uszach, zapalenie naczyń, zapalenie trzustki, zapalenie wątroby, żółtaczka, cholestaza, nadwrażliwość na światło, fotodermatoza, reakcje alergiczne związane z nadwrażliwością na światło i nieznaczna wysypka, rabdomioliza (rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych), objawy grypopodobne, gorączka, zwiększenie stężenia fosfokinazy kreatyniny we krwi, zmniejszenie masy ciała.