Tetracyclinum TZF (tetracyklina) – tabl. powl.

Co to jest Tetracyclinum TZF?

Lek przeciwbakteryjny do stosowania ogólnego. Antybiotyk z grupy tetracyklin stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Hamuje wzrost bakterii wywołujących zakażenia.

Co zawiera i jak działa Tetracyclinum TZF?

Substancją czynną preparatu jest tetracyklina, naturalny antybiotyk należący do grupy tetracyklin. Mechanizm jego działania, wspólny dla całej grupy antybiotyków tetracyklinowych, polega na hamowaniu syntezy białek bakteryjnych. Odbywa się to poprzez zablokowanie bakteryjnych rybosomów, struktur komórkowych niezbędnych do syntezy białek. Uniemożliwia to wzrost i namnażanie się komórek bakteryjnych. Tetracyklina, podobnie jak inne antybiotyki z grupy tetracyklin, zaliczana jest do substancji o działaniu bakteriostatycznym, o szerokim spektrum działania. Wywiera także efekt przeciwzapalny, hamując aktywność komórek prozapalnych i enzymów bakteryjnych, przyczyniających się do podrażnień skóry. Tetracyklina w tabletkach podawana jest doustnie (dostępny jest też preparat w postaci maści, podawany miejscowo na zmieniony chorobowo obszar skóry).

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne antybiotyki z grupy tetracyklin. Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu w postaci tabletek jest także ciężka niewydolność wątroby. Nie stosować u dzieci poniżej 12. roku życia. Stosowanie preparatu u kobiet w ciąży jest dopuszczone jedynie w sytuacji gdy lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne, a stosowanie bezpieczniejszego leku alternatywnego jest niemożliwe lub przeciwwskazane. Możliwy jest toksyczny wpływ tetracykliny na rozwijający się płód. Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Dawkowanie preparatu Tetracyclinum TZF

Preparat ma postać tabletek powlekanych. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz dobierze dawkowanie indywidualnie w zależności od wskazania, nasilenia zakażenia, wrażliwości drobnoustrojów i stanu chorego. W pewnych szczególnych grupach pacjentów konieczna jest dodatkowa modyfikacja dawkowania. Zwykle stosuje się 750–1500 mg na dobę w dawkach podzielonych co 6 godzin. Sposób podawania: Preparat w postaci tabletek powlekanych przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki należy przyjmować między posiłkami (co najmniej 1 godzinę przed lub 2 godziny po posiłku), popijając dużą ilością płynu, co najmniej pełną szklanką (250 ml). Nie popijać mlekiem ani jego przetworami, ponieważ zmniejszają one wchłanianie preparatu a przez to osłabiają jego działanie. Lekarz określi czas trwania leczenia.

Czy można stosować Tetracyclinum TZF w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Stosowanie preparatu u kobiet w ciąży jest dopuszczone jedynie w sytuacji gdy lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne, a stosowanie bezpieczniejszego leku alternatywnego jest niemożliwe lub przeciwwskazane. Możliwy jest jej toksyczny wpływ na rozwijający się płód. Stosowanie tetracykliny w okresie rozwoju zębów i kośćca (ostatni trymestr ciąży, dzieci do 12. roku życia) może spowodować trwałe przebarwienia szkliwa, uszkodzenia zębów lub opóźnienia rozwoju kośćca. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności poinformuj lekarza jeżeli stosujesz: · preparaty zobojętniające sok żołądkowy zawierające glin lub wapń czy magnez · preparaty zawierające jony żelaza, cynku lub bizmutu · wapń zawarty w mleku i przetworach mlecznych oraz sokach owocowych · cholestyraminę, aktywowany węgiel · inne antybiotyki · leki przeciwzakrzepowe (pochodne kumaryny np.warfaryna) · doustne leki przeciwcukrzycowe (pochodne sulfonylomocznika) · preparaty stosowane do znieczulenia (metoksyfluran) · cyklosporyna, metotreksat · doustne preparaty antykoncepcyjne · barbiturany, karbamazepinę, difenylhydantoinę · teofilinę oraz, jeżeli spożywasz · alkohol. Preparaty zobojętniające sok żołądkowy zawierające glin, wapń lub magnez oraz preparaty zawierające jony żelaza, cynku lub bizmutu, cholestyraminę, aktywowany węgiel a także wapń zawarty w mleku i przetworach mlecznych oraz sokach owocowych zmniejszają wchłanianie tetracykliny (postaci doustnej). Nie należy przyjmować tetracykliny z tymi preparatami. Możliwe są interakcje z równolegle stosowanymi innymi antybiotykami o działaniu bakteriobójczym. Tetracyklina zmniejsza skuteczność działania penicylin. Tetracyklina nasila działanie leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryny) oraz doustnych leków przeciwcukrzycowych; w okresie stosowania antybiotyku lekarz prawdopodobnie zaleci regularną kontrolę stężenia glukozy we krwi oraz parametrów krzepnięcia krwi. W razie potrzeby lekarz dostosuje dawkowanie tych leków. W okresie stosowania tetracykliny nie należy stosować znieczulenia ogólnego z podaniem metoksyfluranu, ze względu na ryzyko nasilenia toksycznego działania metoksyfluranu na nerki. Tetracyklina nasila toksyczność cyklosporyny i metotreksatu. Jeżeli konieczne jest jej równoległe stosowanie lekarz prawdopodobnie zaleci monitorowanie stężenia cyklosporyny we krwi. Preparat może zmniejszać skuteczność działania hormonalnych preparatów antykoncepcyjnych; należy skonsultować się z lekarzem. Leki takie jak barbiturany, karbamazepina, difenylhydantoina, fenytoina, prymidon, ryfampicyna, a także, spożywanie alkoholu, może wpływać na skrócenie czasu działania tetracykliny i zmniejszyć skuteczność jej działania; w razie potrzeby lekarz może zalecić stosowanie większych dawek antybiotyku. Równoległe stosowanie teofiliny może sprzyjać działaniom niepożądane ze strony układu pokarmowego. Wpływ tetracykliny na wyniki badań laboratoryjnych: -preparat może mieć wpływ na wyniki oznaczania stężenia katecholamin, glukozy, białka oraz urobilinogenu w moczu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Tetracyclinum TZF może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Możliwe jest wystąpienie następujących działań niepożądanych: brak apetytu, nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, zapalenie języka, trudności w przełykaniu, owrzodzenie przełyku, zapalenie jelita, zmiany zapalne okolic odbytu, rzekomobłoniaste zapalenie jelit (objawiające się biegunką), bóle i zawroty głowy, szumy uszne, nagłe zaczerwienienie twarzy, wystąpienie wypukłego ciemiączka u niemowląt oraz łagodnego nadciśnienia śródczaszkowego u dzieci i dorosłych (objawem mogą być zaburzenia widzenia, mroczki, podwójne widzenie, zawroty i bóle głowy z nudnościami i wymiotami), małopłytkowość, neutropenia (zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych czyli neutrofilów), porfiria, niedokrwistość hemolityczna, zwiększenie stężenia kreatyniny i mocznika we krwi, bóle stawów i mięśni, zaburzenia rozwoju zębów i kości, przebarwienia szkliwa, nadkażenia opornymi bakteriami i drożdżakami (stany zapalne błon śluzowych i skóry, świąd odbytu), niewielkie zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby, żółtaczka, zapalenie trzustki (bardzo rzadko), ogólne złe samopoczucie. Możliwe reakcje nadwrażliwości (w tym ciężkie reakcje anafilaktyczne), takie jak: wysypka, pokrzywka, świąd, nadwrażliwość skóry na światło (rumień, obrzęk, pęcherzyki, rzadko łuszczenie skóry), obrzęk naczynioruchowy (możliwy obrzęk ust, języka, gardła, krtani utrudniający oddychanie), objawy choroby posurowiczej (dreszcze, gorączka, ból mięśni i stawów), plamica, niedociśnienie tętnicze, duszność, zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia), wstrząs anafilaktyczny a także, ciężkie reakcje skórne takie jak, złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna. Jeżeli wystąpią pierwsze objawy którejkolwiek z powyższych reakcji nadwrażliwości należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem.