Tetralysal (limecyklina) – kaps. twarde

Co to jest Tetralysal?

Lek przeciwbakteryjny do stosowania ogólnego. Antybiotyk z grupy tetracyklin stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Hamuje wzrost bakterii wywołujących zakażenia.

Co zawiera i jak działa Tetralysal?

Substancją czynną preparatu jest limecyklina. Jest to antybiotyk z grupy tetracyklin. Mechanizm jego działania, wspólny dla całej grupy antybiotyków tetracyklinowych, polega na hamowaniu syntezy białek bakteryjnych. Odbywa się to poprzez zablokowanie bakteryjnych rybosomów, struktur komórkowych niezbędnych do syntezy białek. Uniemożliwia to wzrost i namnażanie się komórek bakteryjnych. Limecyklina, podobnie jak inne antybiotyki z grupy tetracyklin zaliczana jest do substancji o działaniu bakteriostatycznym, o szerokim spektrum działania. Wywiera także efekt przeciwzapalny, hamując aktywność komórek prozapalnych i enzymów bakteryjnych, przyczyniających się do podrażnień skóry. Limecyklina podawana jest doustnie.

Kiedy stosować Tetralysal?

Preparat jest wskazany w leczeniu trądziku pospolitego, o średnim i dużym nasileniu, ze zmianami zapalnymi w postaci grudek, krost, guzków, cyst, nacieków oraz w leczeniu trądziku różowatego.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne antybiotyki z grupy tetracyklin. Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu w skojarzeniu z retinoidami stosowanymi ogólnie. Nie stosować u dzieci poniżej 12. roku życia. Nie stosować u kobiet w ciąży ani w okresie karmienia piersią.

Dawkowanie preparatu Tetralysal

Preparat ma postać kapsułek przeznaczonych do stosowania doustnego. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz dobierze dawkowanie indywidualnie w zależności od wskazania, nasilenia zakażenia, wrażliwości drobnoustrojów i stanu chorego. W pewnych szczególnych grupach pacjentów konieczna może być dodatkowa modyfikacja dawkowania. Długotrwałe leczenie trądziku pospolitego: 300 mg na dobę przez 12 tygodni. Trądzik różowaty: u dorosłych zalecana dawka początkowa wynosi 600 mg na dobę przez 10 dni, następnie 300 mg na dobę przez 3–6 miesięcy. Lekarz określi czas trwania leczenia.

Czy można stosować Tetralysal w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży oraz w okresie karmienia piersią. Stosowanie tetracyklin, w tym limecykliny, w okresie rozwoju zębów i kośćca (ciąża, dzieci do 12. roku życia) może spowodować trwałe przebarwienia szkliwa, uszkodzenia zębów lub opóźnienia rozwoju kośćca.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności poinformuj lekarza jeżeli stosujesz: · retinoidy przyjmowane doustnie · preparaty zobojętniające sok żołądkowy zawierające glin lub wapń czy magnez · preparaty zawierające jony żelaza, cynku lub bizmutu · leki przeciwzakrzepowe (pochodne kumaryny np.warfaryna) · doustne leki przeciwcukrzycowe (pochodne sulfonylomocznika) · cyklosporyna, metotreksat · glukokortykosteroidy · leki zawierające dydanozynę. Przeciwwskazane jest równoległe stosowanie tetracyklin i retinoidów przyjmowanych doustnie, ze względu na ryzyko wystąpienia nadciśnienia wewnątrzczaszkowego. Preparaty zobojętniające sok żołądkowy zawierające glin, wapń lub magnez oraz preparaty zawierające jony żelaza, cynku lub bizmutu zmniejszają wchłanianie tetracykliny. Nie należy przyjmować tych preparatów przez 2 godziny przed przyjęciem preparatu ani przez 2 godziny po jego przyjęciu. Nie wykazano istotnego wpływu posiłków ani mleka na wchłanianie leku. Preparat może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryny) oraz doustnych leków przeciwcukrzycowych; w okresie stosowania antybiotyku lekarz może zalecić regularną kontrolę stężenia glukozy we krwi oraz parametrów krzepnięcia krwi (zwiększone ryzyko wystąpienia krwotoków). W razie potrzeby lekarz dostosuje dawkowanie tych leków. Limecyklina może nasilać toksyczność leków cytostatycznych (cyklosporyny i metotreksatu), oraz nasilać działanie glukokortykosteroidów. Równoległe stosowanie leków zawierających dydanozynę zmniejsza wchłanianie limecykliny. Wpływ tetracykliny na wyniki badań laboratoryjnych: -preparat może mieć wpływ na wyniki oznaczania stężenia katecholamin i glukozy w moczu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Tetralysal może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Często mogą wystąpić: nudności, ból brzucha, biegunka, ból głowy. Ponadto, z nieznaną częstością, mogą wystąpić: małopłytkowość, neutropenia, zaburzenia widzenia, podwójne widzenie, trwała utrata wzroku, ból w górnej części jamy brzusznej, wymioty, zapalenie języka, zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy, rzekomobłoniaste zapalenie jelit, zapalenie trzustki, gorączka, blastomykoza, zapalenie pochwy, kandydoza, nadwrażliwość, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, reakcje anfilaktyczne, żółtaczka, zwiększenie aktywności transaminaz, zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej, zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi, nadciśnienie wewnątrzczaszkowe, zawroty głowy, nadwrażliwość na światło, wysypka rumieniowata, świąd, wysypka, zespół Stevensa i Johnsona, zapalenie skóry, martwica toksyczna rozpływna naskórka.