Theovent 300 (teofilina) – tabl. o przedł. uwalnianiu

Co to jest Theovent?

Lek o działaniu rozszerzającym oskrzela i ułatwiającym swobodny przepływ powietrza w drogach oddechowych. Stosowany jest w chorobach przebiegających ze skurczem oskrzeli. Nie nadaje się do stosowania w celu przerwania ostrego napadu astmy.

Co zawiera i jak działa Theovent?

Substancją czynną preparatu jest teofilina. Jest to substancja należąca do grupy leków o szerokim zakresie działania zwanych metyloksantynami (pochodne puryny). Mechanizm działania teofiliny nie został w pełni wyjaśniony. Teofilina zmniejsza nasilenie duszności. Jest lekiem stosowanym w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych. Działa rozkurczająco na mięśnie gładkie oskrzeli oraz naczyń płucnych a także ogranicza rozwój stanu zapalnego, zmniejsza nasilenie skurczu oskrzeli oraz ułatwia oczyszczanie dróg oddechowych z nadmiernej ilości śluzu. Rozszerzające oskrzela działanie teofiliny zależy od jej stężenia w osoczu (optymalne stężenie 8–20 mg/l). Działanie teofiliny nie jest ograniczone do układu oddechowego. Teofilina zwiększa częstość i siłę skurczu mięśnia sercowego, zwiększa wydalanie moczu, rozkurcza mięśnie gładkie naczyń krwionośnych (rozszerza naczynia tętnicze mózgu, serca, nerek i skóry oraz naczynia żylne), nieznacznie obniża ciśnienie tętnicze, wzmaga kurczliwość przepony.

Kiedy stosować Theovent?

Preparat jest wskazany w zapobieganiu i leczeniu zaburzeń oddechowych spowodowanych skurczem oskrzeli w: · astmie oskrzelowej · przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP).

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie możesz także stosować preparatu jeżeli występują u Ciebie ostre zaburzenia rytmu serca z szybką czynnością serca (tachyarytmie) lub przebyłeś niedawno zawał mięśnia sercowego. Nie stosuj teofiliny jeżeli jesteś chory na czynną chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy oraz jeżeli chorujesz na padaczkę. Preparat nie jest przeznaczony do leczenia doraźnego ciężkiego napadu astmy oskrzelowej lub napadu duszności spowodowanego nagłym skurczem oskrzeli.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Theovent?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Dlatego przed zastosowaniem preparatu powinieneś skonsultować się z lekarzem jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie: · niestabilną dławicę piersiową · zastoinową niewydolność serca · ryzyko tachyarytmii (zaburzenia rytmu serca z przyspieszoną czynnością serca) · ciężką postać nadciśnienia tętniczego · kardiomiopatię przerostową ze zwężeniem drogi odpływu · obniżone natlenowanie krwi · przewlekłe choroby płuc · nadczynność tarczycy · padaczkę · wrzód żołądka i/lub dwunastnicy · porfirię · zaburzenia czynności nerek · zaburzenia czynności wątroby. U osób w podeszłym wieku (powyżej 60. roku życia) wydalanie preparatu jest wolniejsze, co wiąże się ze zwiększonym ryzykiem jego toksycznego działania. Podobnie, często wolniejsze wydalanie preparatu występuje u osób z niewydolnością serca, ciężkim niedotlenieniem, zaburzeniami czynności wątroby i/lub nerek, przewlekłymi chorobami płuc lub ostrym obrzękiem płuc, infekcjami wirusowymi (zwłaszcza grypą) a także u osób stosujących równolegle inne leki lub po szczepieniach przeciwko gruźlicy i grypie. We wszystkich powyższych przypadkach, w przypadku temperatury powyżej 38,5 °C trwającej ponad 24 godziny i u wszystkich ciężko chorych może być konieczne zmniejszenie dawki leku. Dlatego należy poinformować lekarza w przypadku występowania którejkolwiek z powyższych sytuacji. W powyższych przypadkach należy zachować ostrożność. U tych osób zaleca się regularne badanie stężenia teofiliny we krwi. U osób palących wydalanie preparatu jest przyspieszone i dlatego może być u nich konieczne zwiększenie dawki. Dlatego, jeżeli jesteś palaczem poinformuj o tym lekarza. Jeżeli ostatnio przestałeś palić, lub zamierzasz przestać palić także poinformuj o tym lekarza. Ta informacja pomoże mu ustalić właściwe dawkowanie. Długotrwałe podawanie takiej samej dawki teofiliny może wywoływać różny efekt u tej samej osoby w zależności od pory dnia, w której przyjmowany jest lek (spowolnione wchłanianie w nocy) a także różny może być efekt leczniczy u kobiet i u mężczyzn, u kobiet w różnych okresach cyklu miesiączkowego, u osób palących i niepalących, u osób przyjmujących inne leki, u osób w wieku podeszłym i u dzieci. Jeżeli stosowałeś wcześniej preparaty zawierające teofilinę poinformuj o tym lekarza. Ta informacja także ma wpływ na właściwe ustalenie dawkowania w Twoim przypadku. Nie należy równolegle stosować innych leków zawierających teofilinę. Nigdy nie stosuj preparatu Theovent 300 do przerwania ostrego napadu astmy! W przypadku ostrego napadu astmy zastosuj lek wziewny z grupy beta–mimetyków o szybkim początku działania (np. salbutamol). Zawsze miej przy sobie inhalator z szybkodziałającym lekiem rozszerzającym oskrzela. Jeżeli u osoby przyjmującej teofilinę wystąpią nudności i wymioty należy zaprzestać stosowania i skonsultować się z lekarzem. Lekarz zaleci oznaczenie stężenia teofiliny we krwi i określi przebieg dalszego leczenia. Ważne informacje dotyczące stosowania preparatu W celu ustalenia właściwego dawkowania lekarz może zalecić oznaczenie stężenia teofiliny we krwi. Wynik pomoże mu dobrać właściwą dawkę w Twoim przypadku. Podobnie, kontrola stężenia teofiliny jest także zalecana w przypadku zaobserwowania zmniejszenia skuteczności działania preparatu lub w przypadku wystąpienia działań niepożądanych lub podejrzenia przedawkowania preparatu. Pamiętaj! · Aby zawsze w porę zaopatrzyć się w receptę i wykupić nowy preparat zanim zużyjesz do końca poprzedni. · Jeżeli jesteś narażony na wystąpienie napadu astmy zawsze miej przy sobie inhalator z szybkodziałającym lekiem rozszerzającym oskrzela. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Teofilina może wpływać na czas reakcji i upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych. Dotyczy to szczególnie leczenia skojarzonego z innymi lekami wpływającymi na szybkość reakcji lub przyjmowania równolegle alkoholu.

Dawkowanie preparatu Theovent

Preparat ma postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz dobierze dawkowanie indywidualnie w zależności od masy ciała, wieku, sprawności nerek, współistniejących chorób, przyjmowanych leków i innych okoliczności. W pewnych szczególnych grupach pacjentów konieczna jest dodatkowa modyfikacja dawkowania (zobacz akapit „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując preparat?”). Zwykle stosuje się następujące dawki podtrzymujące: Dorośli: 1 tabletka (300 mg) 2 razy na dobę (co 12 godz.), podczas posiłku. U chorych na astme oskrzelową z nasileniem objawów nocą lub rano można podawać 1 tabletkę (300 mg) 1 raz na dobę, wieczorem. Dzieci powyżej 6. roku życia: 0,5 tabletki (150 mg) 2 razy na dobę (co 12 godz.), podczas posiłku. U chorych na astmę oskrzelową z nasileniem objawów nocą lub rano można podawać 0,5 tabletki (150 mg) 1 raz na dobę, wieczorem. Nie należy stosować preparatu u dzieci przed ukończeniem 6. roku życia. Dawka podtrzymująca jest indywidualnie dobierana przez lekarza. U dorosłych zwykle mieści się w przedziale 11–13 mg/kg masy ciała na dobę. Tabletki preparatu mogą być dzielone wzdłuż rowka jeżeli istnieje taka potrzeba w celu uzyskania właściwego dawkowania. Tabletki należy połykać bez rozgryzania popijając dużą ilością wody. Jeżeli stosowałeś wcześniej preparaty zawierające teofilinę poinformuj o tym lekarza; pomoże mu to ustalić właściwą dawkę początkową. Jeżeli jesteś palaczem tytoniu lub ostatnio zaprzestałeś palenia koniecznie poinformuj o tym lekarza, ponieważ ten fakt także ma wpływ na ustalenie właściwego dawkowania. Także inne czynniki omówione powyżej w akapicie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując preparat?” (takie jak: podeszły wiek, choroby płuc, serca, wątroby i nerek, podwyższona temperatura ciała, szczepienia przeciwko grypie lub gruźlicy, stosowanie innych leków lub alkoholu) wymagają modyfikacji dawkowania preparatu. Jeżeli wystąpią nasilone objawy przedawkowania (zaburzenia żołądkowe, wymioty z domieszką krwi, bóle i zawroty głowy, niepokój, bezsenność, zaburzenia rytmu serca, drgawki, obniżenie ciśnienia tętniczego) należy skonsultować się z lekarzem. Lekarz może zalecić oznaczenie stężenia teofiliny we krwi i zmianę dawkowania w zależności od otrzymanego wyniku.

Czy można stosować Theovent w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie należy stosować preparatu w I trymestrze ciąży ze względu na brak danych klinicznych. Teofilina przenika przez łożysko. W II i III trymestrze ciąży preparat może być stosowany jedynie wówczas, gdy w opinii lekarza korzyści wynikające ze stosowania preparatu przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Tylko lekarz może ocenić stosunek ryzyka do korzyści w Twoim przypadku. W trakcie rozwoju ciąży może być konieczne zmniejszenie dawki. Stosowanie preparatu w końcowym okresie ciąży może hamować skurcze macicy. Preparat przenika do mleka kobiecego. Nie należy karmić piersią w okresie stosowania preparatu.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności poinformuj lekarza jeżeli stosujesz: · pochodne ksantyny · sympatykomimetyki · kofeinę · barbiturany (fenobarbital, pentobarbital) · karbamazepinę · fenytoinę · ryfampicynę · izoprenalinę · prymidon · sulfinpirazon · preparaty zawierające ziele dziurawca · doustne środki antykoncepcyjne · antybiotyki makrolidowe (np. erytromycyna, klarytromycyna, jozamycyna i spiramycyna) · chinolony (np. cyprofloksacyna, enoksacyna, pefloksacyna, kwas pipemidowy) · imipen · izoniazyd · tiabendazol · leki blokujące kanał wapniowy (np. werapamil lub diltiazem) · propranolol · meksyletynę · propafenon · tyklopidynę · cymetydynę · allopurynol · fluwoksaminę · metotreksat · interferon · zafirlukast · szczepionki przeciw grypie · ranitydynę · sole litu · beta–adrenolityki (inna stosowana nazwa to beta–blokery; leki stosowane w leczeniu zaburzeń czynności serca i nadciśnienia tętniczego) · leki moczopędne (np. furosemid) a także, jeżeli jesteś palaczem tytoniu. Równoległe stosowanie teofiliny z powyższymi lekami, może zmieniać jej metabolizm i stężenie w osoczu. Dlatego konieczna może być zmiany i dostosowanie jej dawkowania. Niekiedy dodatkowo konieczne jest monitorowanie stężenia teofiliny we krwi. Tylko lekarz może zalecić zmianę dawkowania. Teofilina nasila działanie innych leków pochodnych ksantyny, beta–sympatykomimetyków oraz kofeiny. Teofilina może zmniejszać działanie soli litu, beta–adrenolityków i leków zwiotczających mięśnie szkieletowe oraz nasilać działanie leków moczopędnych. Wziewny środek znieczulający – halotan przyjęty w okresie leczenia teofiliną może powodować ciężkie zaburzenia rytmu serca, a ketamina obniżenie progu drgawkowego.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Theovent 300 może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Do częstych działań niepożądanych mogących wystąpić po zastosowaniu preparatu należą: kołatania serca, przyspieszenie czynności serca i zaburzenia rytmu serca, obniżenie ciśnienia tętniczego, bóle i zawroty głowy, drżenie kończyn, pobudzenie, niepokój, bezsenność, bóle brzucha, zgaga, nudności, wymioty, biegunka, zwiększone wydalanie moczu, zwiększenie stężenia kreatyniny, wapnia, glukozy (hiperglikemia) lub kwasu moczowego (hiperurykemia) we krwi, zmniejszenia stężenia potasu we krwi (hipokaliemia). Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (wysypka, świąd, pokrzywka). U osób z nadwrażliwością na teofilinę lub w przypadku zwiększonego stężenia teofiliny w osoczu działania niepożądane mogą ulec nasileniu i mogą wystąpić działania toksyczne teofiliny (drgawki (nawet zagrażające życiu), nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego, zaburzenia czynności serca, krwawienia z przewodu pokarmowego). Teofilina zmniejsza napięcie mięśniowe dolnego zwieracza przełyku i może nasilać istniejący refluks żołądkowo–przełykowy.