Theraflu ExtraGRIP (paracetamol + feniramina + fenylefryna) – proszek do sporz. roztworu doustnego

Co to jest Theraflu ExtraGRIP?

Jest to preparat zawierający paracetamol, lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy oraz fenylefrynę i feniraminę, substancje zmniejszające obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa oraz łagodzące objawy takie jak świąd, łzawienie, kichanie.

Co zawiera i jak działa Theraflu ExtraGRIP?

Jest to preparat złożony zawierający paracetamol oraz fenylefrynę i feniraminę, substancje różniące się miejscem i sposobem działania. Paracetamol wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy 2 (COX-2) w mózgu i w rdzeniu kręgowym, enzymu odpowiedzialnego za syntezę prostaglandyn. Paracetamol nie wykazuje działania przeciwzapalnego ponieważ praktycznie nie hamuje aktywności cyklooksygenaz i syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Nie uszkadza błony śluzowej żołądka. Nie hamuje agregacji płytek krwi i nie wpływa na proces krzepnięcia. Drugi ze składników preparatu to fenylefryna, lek z grupy sympatykomimetyków, aktywujący receptory adrenergiczne typu alfa. Fenylefryna poprzez aktywację receptorów adrenergicznych mięśni gładkich ścian naczyń krwionośnych powoduje obkurczenie naczyń, zmniejsza przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa. W ten sposób udrażnia nos i ujścia zatok oraz ułatwia drenaż wydzieliny z zatok. Trzeci ze składników preparatu to feniramina, lek przeciwhistaminowy, blokujący receptory histaminowe typu 1 (H1). W ten sposób feniramina hamuje działanie histaminy, substancji wywołującej objawy alergiczne. Zmniejsza wytwarzanie wydzieliny i wyciek z nosa, łagodzi objawy takie jak kichanie, łzawienie, obrzęk i świąd błon śluzowych. Po podaniu doustnym paracetamol dobrze i szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie paracetamolu we krwi uzyskiwane jest w ciągu 30–60 minut po podaniu. Fenylefryna i feniramina z przewodu pokarmowego wchłaniają się wolniej uzyskując maksymalne stężenie we krwi w ciągu 60–150 minut po podaniu. Składniki preparatu przenikają przez łożysko a także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Theraflu ExtraGRIP?

Preparat jest wskazany w leczeniu objawów grypy i przeziębienia, takich jak gorączka, dreszcze, bóle mięśni, bóle kostno-stawowe, bóle głowy, obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa, nadmierna wydzielina śluzowa z nosa, kichanie.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób: ­ z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby ­ z ciężkimi chorobami układu krążenia ­ z nadciśnieniem tętniczym ­ z gruczolakiem gruczołu krokowego, z tendencją do zalegania moczu ­ z niedrożnością szyi pęcherza moczowego ­ ze zwężeniem odźwiernika/dwunastnicy ­ z czynną chorobą wrzodową ­ chorych na cukrzycę ­ z chorobami płuc lub chorych na astmę ­ chorych na padaczkę ­ chorych na jaskrę z zamykającym się kątem przesączania ­ z chorobą alkoholową ­ z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej ­ stosujących równolegle lub w okresie ostatnich 2 tygodni inhibitory MAO ­ oraz u dzieci do 12. roku życia. Nie należy stosować preparatu u kobiet w ciąży ani w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Theraflu ExtraGRIP?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Nie należy stosować równolegle innych leków zawierających paracetamol, ze względu na ryzyko przedawkowania i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych. Należy sprawdzić czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu. Preparat jest przeznaczony do stosowania krótkotrwałego. Preparatu nie należy stosować dłużej niż przez 5 kolejnych dni. Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują należy skonsultować się z lekarzem. W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności. U osób wyniszczonych, głodzonych lub regularnie spożywających alkohol istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby. Zawarta w preparacie fenylefryna działa obkurczająco na naczynia krwionośne. Preparat należy stosować ostrożnie u osób po 70. roku życia, zwłaszcza jeżeli występują u nich choroby układu krążenia. Należy zachować ostrożność u chorych z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, z rozrostem gruczołu krokowego lub z chorobami tarczycy. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: ­ preparat może powodować dodatnie wyniki testów na obecność substancji dopingujących (informacja dla osób uprawiających sport); ­ preparat zawiera sacharozę; osoby z dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy lub niedoborem sacharazy–izomaltazy nie powinny stosować preparatu; ­ preparat zawiera sacharozę, co należy wziąć pod uwagę w przypadku chorych na cukrzycę (cukrzyca stanowi przeciwwskazanie do stosowania preparatu); ­ preparat zawiera żółcień pomarańczową (E110), która może powodować wystąpienie reakcji alergicznych; ­ preparat zawiera 42,2 mg sodu w 1 dawce; należy wziąć to pod uwagę w przypadku osób będących na diecie o małej zawartości sodu oraz u osób z zaburzeniami czynności nerek. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Preparat może powodować senność. W okresie stosowania preparatu nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń/maszyn. Uczucie senności może nasilać się u osób stosujących preparat i przyjmujących równolegle leki nasenne lub spożywających alkohol.

Dawkowanie preparatu Theraflu ExtraGRIP

Preparat ma postać proszku do sporządzania roztworu doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Zawartość 1 saszetki należy rozpuścić w szklance gorącej wody i wypić. Jednorazowo 1 saszetka, w razie konieczności dawkę można powtórzyć po 4–6 godzinach. Nie stosować więcej niż 3 saszetki na dobę. Nie stosować dłużej niż 5 dni. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u dzieci do 12. roku życia.

Czy można stosować Theraflu ExtraGRIP w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Nie należy stosować preparatu u kobiet w ciąży ani u kobiet w okresie karmienia piersią (chyba, że lekarz zadecyduje inaczej).

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności skonsultuj się z lekarzem, jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu. Preparatu nie należy stosować w przypadku przyjmowania innych leków zawierających paracetamol (ryzyko przedawkowania paracetamolu i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych). Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu z inhibitorami MAO oraz w okresie 2 tygodni po zaprzestaniu ich stosowania. Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO może spowodować wystąpienie stanu pobudzenia i wysokiej gorączki. Ponadto inhibitory MAO nasilają działanie fenylefryny. Paracetamol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryna) oraz heparyny zwiększając ryzyko krwawień. Stosowanie paracetamolu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu. Paracetamol wydłuża czas działania chloramfenikolu i nasila jego toksyczność. Probenecyd wydłuża czas wydalania paracetamolu. Leki zwiększające metabolizm wątrobowy, w tym ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe (np. fenytoina, karbamazepina), barbiturany (np. fenobarbital), leki nasenne stosowane równolegle z paracetamolem mogą prowadzić do uszkodzenia wątroby, nawet w przypadku stosowania zalecanych dawek. Należy zachować ostrożność jeżeli równolegle stosowany jest izoniazyd lub zydowudyna. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności. Ze względu na zawartość fenylefryny nie stosować równolegle z indometacyną, lekami beta-adrenolitycznymi ani metylodopą. Równoległe stosowanie może spowodować przełom nadciśnieniowy, który może stanowić zagrożenie życia. Fenylefryna może zmniejszać działanie przeciwnadciśnieniowe leków beta-adrenolitycznych (tzw. beta blokerów), leków przeciwnadciśnieniowych, metylodopy, rezerpiny. Stosowanie z pochodnymi alkaloidów sporyszu (m.in. bromokryptyna, kabergolina, lizuryd, pergolid) może powodować zwiększenie ciśnienia tętniczego. Równoległe stosowanie glikozydów naparstnicy (np. digoksyna) zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne mogą osłabiać działanie fenylefryny. Preparat może nasilać działanie zwiększające ciśnienie tętnicze leków stosowanych w celu przyspieszenia porodu. Zawarta w preparacie feniramina może nasilać hamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego spowodowane przez inne leki takie jak np. inhibitory MAO, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki stosowane w chorobie Parkinsona, barbiturany, leki uspokajające, opioidy. Feniramina może osłabiać działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych. Mogą wystąpić interakcje feniraminy z progesteronem, rezerpiną, tiazydowymi lekami moczopędnymi. Doustne preparaty antykoncepcyjne mogą zmniejszać skuteczność leków przeciwhistaminowych, takich jak feniramina. Jeżeli stosujesz którykolwiek z wymienionych powyżej leków przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Theraflu ExtraGRIP może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Możliwe działania niepożądane obejmują: nudności, wymioty, zaparcia, biegunki, wzdęcia, suchość błony śluzowej jamy ustnej, pieczenie w nadbrzuszu, zaburzenia czynności wątroby (w przypadku przedawkowania paracetamolu może wystąpić ostra niewydolność wątroby, uszkodzenie lub martwica wątroby), zaburzenia czynności nerek, senność, bóle głowy, zmęczenie, drażliwość, nerwowość, rzadziej śpiączka, napady padaczki, zaburzenia ruchowe i zmiany w zachowaniu oraz kłopoty ze snem i bezsenność. Możliwe zwiększenie częstotliwości rytmu serca, kołatanie serca, rozszerzenie źrenic związane z jaskrą, zwiększenie ciśnienia tętniczego, zaburzenia hematologiczne (małopłytkowość, agranulocytoza, leukopenia, niedokrwistość hemolityczna). Możliwe utrudnienia w oddawaniu moczu, bolesne oddawanie moczu, zatrzymanie moczu (zwłaszcza u mężczyzn). Mogą wystąpić zaburzenia wewnątrzwydzielnicze. Możliwe reakcje nadwrażliwości: świąd, wysypka, pokrzywka, rumień, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk może dotyczyć twarzy, krtani, języka i może utrudniać oddychanie), skurcz oskrzeli, napad astmy (zwłaszcza u osób uczulonych na kwas acetylosalicylowy).