Theraflu Przeziębienie (paracetamol + pseudoefedryna) – proszek do sporz. roztworu doustnego

Co to jest Theraflu Przeziębienie?

Jest to preparat zawierający paracetamol – lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy i pseudoefedrynę – substancję wspomagającą udrażnianie nosa, zmniejszającą obrzęk i przekrwienie jego błony śluzowej.

Co zawiera i jak działa Theraflu Przeziębienie?

Jest to preparat zawierajacy dwie substancje czynne: paracetamol i pseudoefedrynę. Stosowany jest jako środek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, zmniejszający przekrwienie błon śluzowych górnych dróg oddechowych. Działanie przeciwgorączkowe jest prawdopodobnie związane z zahamowaniem produkcji prostaglandyn w podwzgórzu. Działanie przeciwbólowe wiąże się z ośrodkowym działaniem polegającym na podwyższeniu progu bólowego. Paracetamol dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, jest metabolizowany w wątrobie, a następnie wydalany z moczem. Pseudoefedryna jest sympatykomimetykiem. Działa na receptory alfa-adrenergiczne znajdujące się w błonie śluzowej górnych dróg oddechowych, powodując zwężenie naczyń krwionośnych, w wyniku czego zmniejsza się przekrwienie błony śluzowej nosa oraz zwiększa jego drożność. Wynik działania pseudoefedryny pojawia się po 30 minutach i utrzymuje się co najmniej 4 godziny. Składniki preparatu przenikają przez łożysko, a także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Theraflu Przeziębienie?

Preparat stosuje się w leczeniu objawów grypy i zakażeń grypopodobnych, przebiegających z gorączką oraz bólami głowy, bólami mięśniowymi i kostno-stawowymi, jak również w leczeniu objawów zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. Prearat przeznaczony jest dla osób po 15. toku życia.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu, soję lub orzeszki ziemne. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób: - z chorobą serca, nadciśnieniem tętniczym i chorobą niedokrwienną serca – z nadczynnością tarczycy – z jaskrą z zamkniętym kątem przesączania – z zatrzymaniem moczu – z guzem chromochłonnym nadnerczy – które równolegle lub do 14 dni wstecz stosowały leki z grupy inhibitorów MAO – stosujących równolegle leki beta-adrenergiczne – stosujących inne leki sympatykomimetyczne (np. leki zmniejszające przekrwienie), leki zmniejszające apetyt i leki psychostymulujące podobne do amfetaminy Pierwszy Stosowanie preparatu u kobiet w I trymestrze ciąży jest przeciwwskazane. Nie należy stosować preparatu u osób do 15. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Theraflu Przeziębienie?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. W przypadku utrzymywania się objawów dłużej niż 3 dni lub ich nasilenia należy skonsultować się z lekarzem. Ze względu na zawartość paracetamolu, preparat należy stosować ostrożnie u osób: – z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek – z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby (w tym w zespole Gilberta) – z ciężką niewydolnością wątroby – z ostrym zapaleniem wątroby – podczas równoległego stosowania produktów leczniczych zaburzających czynność wątroby – z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej – z niedokrwistością hemolityczną – odwodnionych – nadużywających alkoholu – długotrwale niedożywionych. Nie należy stosować równolegle innych leków zawierających paracetamol, ze względu na ryzyko przedawkowania i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych. Należy sprawdzić czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu. W przypadku długotrwałego nieprawidłowego stosowania leków przeciwbólowych w dużych dawkach mogą wystąpić bóle głowy, których nie należy leczyć większymi dawkami leków przeciwbólowych. Zazwyczaj nawykowe stosowanie leków przeciwbólowych, zwłaszcza leków złożonych, zawierających kilka substancji przeciwbólowych, może prowadzić do trwałego uszkodzenia nerek oraz ryzyka wystąpienia niewydolności nerek. Nagłe zaprzestanie stosowania leków przeciwbólowych nieprawidłowo przyjmowanych przez długi czas w dużych dawkach może skutkować bólami głowy, uczuciem zmęczenia, bólem mięśni, nerwowością i objawami autonomicznymi. Te objawy z odstawienia ustępują w ciągu kilku dni. Do tego czasu należy unikać dalszego przyjmowania leków przeciwbólowych i nie rozpoczynać ich ponownego stosowania bez konsultacji z lekarzem. Nie należy równolegle innych preparatów działających sympatykomimetycznie, w tym innych produktów obkurczających błonę śluzową nosa lub oka. Paracetamol należy stosować ostrożnie u osób uzależnionych od alkoholu. Ryzyko przedawkowania jest większe u osób z alkoholowym uszkodzeniem wątroby bez marskości. Należy zachować ostrożność u osób: – z chorobą układu sercowo-naczyniowego – z cukrzycą – z przerostem gruczołu krokowego (ponieważ może występować tendencja do zatrzymania moczu i dyzurii) – z chorobą okluzyjną naczyń – z psychozą – z przewlekłym kaszlem, astmą lub rozedmą płuc. Osoby w podeszłym wieku mogą być szczególnie wrażliwe na działanie pseudoefedryny na ośrodkowy układ nerwowy. W przypadku planowanych zabiegów operacyjnych zaleca się przerwanie stosowania preparatu na kilka dni przed zabiegiem. Ryzyko wystąpienia przełomu nadciśnieniowego jest większe w przypadku stosowania halogenowych leków do znieczulenia. Nie stosować produktu u dzieci w wieku poniżej 15 lat. Pseudoefedryna może powodować dodatnie wyniki niektórych testów antydopingowych. Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu. Informacje o dodatkowych składnikach preparatu: Preparat zawiera sacharozę; osoby z rzadko występujacymi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinny go stosować. Preparat zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny; osoby z fenyloketonurią nie powinny go stosować. Preparat zawiera sód w ilości 1,52 mmol (35 mg) w jednej saszetce; należy to wziąć pod uwagę w przypadku osób na diecie z kontrolowaną ilością sodu. Preparat zawiera czerwień Allura AC, żółcień pomarańczową i barwniki azowe; mogą one wywoływać reakcje alergiczne. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów: Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W przypadku zaobserwowania zawrotów głowy pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Dawkowanie preparatu Theraflu Przeziębienie

Preparat ma saszetek z proszkiem do rozpuszczenia i stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i młodzież po 15. roku życia: 1 saszetka co 4-6 godzin. Nie stosować więcej niż 4 saszetki na dobę. Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 3 dni.

Czy można stosować Theraflu Przeziębienie w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Preparat jest przeciwwskazany w I trymestrze ciąży. Nie jest zalecane stosowanie preparatu u kobiet w ciąży ani u kobiet w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności skonsultuj się z lekarzem, jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu. Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu z inhibitorami MAO oraz w okresie 2 tygodni po zaprzestaniu ich stosowania. Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO może spowodować wystąpienie stanu pobudzenia i wysokiej gorączki a fenylefryna stosowana z inhibitorami MAO może spowodować gwałtowne zwiększenie ciśnienia tętniczego. Preparatu nie należy stosować w przypadku przyjmowania innych leków zawierających paracetamol (ryzyko przedawkowania paracetamolu i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych). Przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem, jeżeli stosujesz: ­ leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny, np. warfaryna (paracetamol może nasilać działanie tych leków zwiększając ryzyko krwawienia) ­ niesteroidowe leki przeciwzapalne, NLPZ (równoległe stosowanie z paracetamolem zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek). ­ inne leki z grupy sympatykomimetyków, w tym inne leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących serca i układu krążenia). Metoklopramid i domperidon zwiększają szybkość wchłaniania paracetamolu, a cholestyramina zmniejsza ją. Leki zwiększające metabolizm wątrobowy, w tym ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe (np. fenytoina, karbamazepina), barbiturany (np. fenobarbital), leki nasenne stosowane równolegle z paracetamolem mogą prowadzić do uszkodzenia wątroby, nawet w przypadku stosowania zalecanych dawek. Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu. Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu. Paracetamol może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych (takich jak np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Theraflu Przeziębienie może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić: małopłytkowść, agranulocytoza, pancytopenia, neutropenia, leukopenia, nadwrażliwość (w tym reakcje anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy, zespół Stevensa i Johnsona, skurcz oskrzeli), zaburzenia czynności wątroby, dyskomfort w jamie brzusznej, biegunka, nudności, wymioty, pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego (np. bezsenność, rzadko omamy), przyspieszenie pracy serca, wzrost ciśnienia krwi (nie w przypadku kontrolowanego nadciśnienia), wysypka, rumień, pokrzywka, alergiczne zapalenie skóry, zatrzymanie moczu (zwłaszcza u osób z przerostem gruczołu krokowego).