Thiocodin (kodeina + sulfogwajakol) – tabl.

Co to jest Thiocodin?

Preparat złożony stosowany w leczeniu kaszlu.

Co zawiera i jak działa Thiocodin?

Preparat złożony zawierający opioidowy lek przeciwkaszlowy oraz lek wykrztuśny. Jego działanie polega na ośrodkowym hamowaniu odruchu kaszlowego i miejscowym upłynnianiu wydzieliny dróg oddechowych. Fosforan kodeiny jest pochodną morfiny o ośrodkowym działaniu przeciwkaszlowym; hamuje odruch kaszlowy, zmniejsza częstość występowania napadów kaszlu. Sulfogwajakol jest lekiem wykrztuśnym, zwiększa wydzielanie gruczołów oskzelowych poprzez drażnienie błony śluzowej żołądka (działanie pośrednie) i oskrzeli (działanie bezpośrednie). Ułatwia także przemieszcznie upłynnionej wydzieliny i jej wydalanie.

Kiedy stosować Thiocodin?

Preparat jest wskazany do stosowania w leczeniu suchego, uporczywego kaszlu.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu są również: astma oskrzelowa mukowiscydoza rozstrzenie oskrzeli choroba alkoholowa uzależnienie od opioidów niewydolność oddechowa śpiączka. Preparatu nie należy stosować u dzieci do 12. roku życia, u kobiet w ciąży i okresie karmienia piersią. Nie należy go stosować równolegle z inhibitorami MAO ani przez 14 dni po ich odstawieniu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Thiocodin?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli objawy chorobowe nie ustąpią po wykorzystaniu całego opakowania leku lub jeżeli kaszlowi towarzyszy wysoka temperatura ciała, wysypka skórna lub utrzymujący się ból głowy. Zachowania szczególnej ostrożności wymaga stosowanie leku u chorych na astmę, u osób z przewlekłą niewydolnością oddechową, ze zmniejszoną objętością krwi i po urazach głowy oraz u osób z niewydolnością nerek. Stosowanie preparatu powinno przebiegać pod nadzorem lekarza w przypadku osób z nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami czynności serca, rozrostem gruczołu krokowego, jaskrą, chorobą naczyń obwodowych oraz u chorych na cukrzycę. równoległe stosowanieleków hamujących czynność ośrodkowego układu nerwowego nasila ich działanie. Kodeina hamuje odruch kaszlowy i z tego powodu nie należy jej stosować u pacjentów odkrztuszających wydzielinę. Długotrwałe stosowanie może powodować uzależnienie. W czasie leczenia nie należy spożywać alkoholu. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Preparat może zaburzać sprawność psychomotoryczną wydłużając czas reakcji. Podczas stosowania leku nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn i urządzeń będących w ruchu.

Dawkowanie preparatu Thiocodin

Preparat ma postać tabletek do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i dzieci po 12. roku życia. 1 tabl. 3 razy na dobę, nie częściej niż co 4–6 godzin. Preparat najlepiej przyjmować czasie posiłków, popijając szklanką wody.

Czy można stosować Thiocodin w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. W ciąży i okresie karmienia piersią stosowanie preparatu jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach. Stosowanie leku równolegle z alkoholem, lekami przeciwlękowymi, przeciwdepresyjnymi, przeciwhistaminowymi, nasennymi, cytostatykami, opioidowymi lekami przeciwbólowymi, lekami rozluźniającymi mięśnie szkieletowe lub klonidyną może nasilać hamujące działanie tych leków na ośrodkowy układ nerwowy i na układ oddechowy oraz spowodować spadek ciśnienia tętniczego. Podawanie z lekami stosowanymi w chorobie Parkinsona może nasilać działanie uspokajające. Podawanie z chinidyną lub ryfampicyną może powodować zmniejszenie skuteczności działania preparatu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Thiocodin może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Lek może zaburzać sprawność psychomotoryczną. Mogą wystąpić: nudności, wymioty, omamy, zaburzenia wzrokowe i słuchowe. Po długotrwałym stosowaniu może rozwinąć się uzależnienie zarówno fizyczne jak i psychiczne. Rzadziej występujące działania niepożądane: alergiczne reakcje skórne, spadek ciśnienia tętniczego, omdlenia, zmniejszenie częstości oddechu, skurcz oskrzeli, senność. Sulfogwajakol w dużych dawkach może drażnić błonę śluzową przewodu pokarmowego.