Tianesal (tianeptyna) – tabl. powl.

Co to jest Tianesal?

Lek o działaniu przeciwdepresyjnym, przeciwlękowym i redynamizującym.

Co zawiera i jak działa Tianesal?

Substancją czynną preparatu jest tianeptyna. Mechanizm jej działania polega na zwiększaniu wychwytu zwrotnego serotoniny w neuronach kory mózgowej i hipokampa, pobudzaniu aktywności elektrycznej komórek piramidowych w hipokampie i przyspieszaniu odzyskiwania przez nie aktywności po funkcjonalnym zahamowaniu. Tianeptyna pod względem wpływu na zaburzenia nastroju zajmuje pośrednie miejsce między lekami przeciwdepresyjnymi działającymi stymulująco a lekami przeciwdepresyjnymi działającymi uspokajająco. Wykazuje wyraźne działanie na zaburzenia somatyczne, zwłaszcza ze strony przewodu pokarmowego, związane z lękiem i zaburzeniami nastroju. Nie wpływa na procesy snu i czuwania, nie działa na układ cholinergiczny.

Kiedy stosować Tianesal?

Preparat jest wskazany do stosowania w leczeniu zespołów depresyjnych u dorosłych.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Przeciwwskazane jest stosowanie nieselektywnych inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) równolegle lub w ciągu ostatnich 14 dni (tianeptynę należy odstawić 24 godziny przed rozpoczęciem leczenia lekiem z tej grupy).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Tianesal?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Depresja jest związana ze zwiększonym ryzykiem występowania myśli samobójczych, samookaleczenia i samobójstwa (zdarzenia związane z samobójstwem). Efekty działania preparatu mogą wystąpić dopiero po kilku tygodniach leczenia, niekiedy ten czas jest dłuższy. Chory powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarską aż do momentu poprawy stanu zdrowia. Osoby po próbach samobójczych oraz takie, które przed rozpoczęciem leczenia wykazują znacznego stopnia skłonności samobójcze, powinny być ściśle monitorowane przez lekarza. Również w czasie zmian dawkowania chory powinien być objęty szczególną opieką lekarską. Chorzy oraz osoby z ich otoczenia powinni zwracać uwagę na każdy objaw klinicznego nasilenia choroby, wystąpienie zachowań lub myśli samobójczych oraz nietypowych zmian w zachowaniu, a w razie ich wystąpienia niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Jeśli pacjent musi zostać poddany znieczuleniu ogólnemu, powinien poinformować lekarza anestezjologa o tym, że stosuje tianeptynę. Należy ją odstawić (po konsultacji z lekarzem) w ciągu 24–48 godzin przed planowaną operacją. W przypadkach zabiegów nagłych, pacjent powinien pozostawać pod ścisłym nadzorem lekarza w okresie pooperacyjnym. Nie należy nagle przerywać stosowania preparatu. Jego odstawianie powinno przebiegać stopniowo, po konsultacji z lekarzem ciągu 7–14 dni. Należy zachować ostrożność w przypadku osób z uzależnieniem od alkoholu i/lub leków w wywiadzie. W ich przypadku należy unikać zwiększania dawki i nie należy przekraczać dawek zalecanych. Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca sie stosowania preparatu u dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? U niektórych chorych lek może zaburzać sprawność psychomotoryczną. Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.

Dawkowanie preparatu Tianesal

Preparat ma postać tabletek powlekanych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli, doustnie, przed posiłkami 12,5 mg 3 ×/dobę. U osób po 70. roku życia lub z niewydolnością nerek 12,5 mg 2 ×/dobę. W przypadku ciężkiej niewydolności nerek należy rozważyć zmniejszenie dawki. Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u osób z uzależnieniem alkoholowym (z marskością wątroby lub bez niej).

Czy można stosować Tianesal w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży (a także w okresie karmienia piersią) skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie zaleca się stosowania preparatu w czasie ciąży i karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Nie należy stosować preparatu z inhibitorami MAO ze względu na ryzyko wystąpienia zapaści krążeniowej, napadowego nadciśnienia tętniczego, hipertermii, drgawek, zgonu (podawanie tianeptyny można rozpocząć 14 dni po odstawieniu inhibitora MAO; leczenie inhibitorem MAO można rozpocząć co najmniej 24 h po zaprzestaniu podawania tianeptyny). Nie należy stosować tianeptyny z mianseryną ze względu na działanie antagonistyczne obserwowane w modelach zwierzęcych.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Tianesal może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Często mogą wystąpić: jadłowstręt, koszmary senne, bezsenność, senność, zawroty głowy, ból głowy, omdlenie, drżenia, tachykardia, skurcze dodatkowe, ból w klatce piersiowej, uderzenia gorąca, duszność, ból żołądka, ból brzucha, uczucie suchości błony śluzowej jamy ustnej, nudności, wymioty, zaparcia, wzdęcia, ból mięśniowy, ból lędźwiowy, osłabienie, uczucie ściśniętego gardła. Niezbyt często mogą wystąpić: wysypka grudkowo-plamkowa lub wysypka rumieniowata, świąd, pokrzywka. Rzadko mogą wystąpić: nadużywanie i uzależnienie od leku, w szczególności u osób do 50. roku życia z uzależnieniem od alkoholu lub leków w wywiadzie. Ponadto, z nieokreślona częstością podczas leczenia tianeptyną lub wkrótce po jej odstawieniu mogą wystąpić: myśli lub zachowania samobójcze, trądzik.