Timo-Comod 0,5% (tymolol) – krople do oczu, roztwór

Co to jest Timo-Comod?

Lek z grupy beta-blokerów stosowany miejscowo do oka (do worka spojówkowego).

Co zawiera i jak działa Timo-Comod?

Substancją czynną preparatu jest tymolol. Jest to substancja należąca do grupy leków zwanych beta-blokerami (inna stosowana nazwa to beta-adrenolityki). Działanie tych leków polega na zablokowaniu pewnego typu receptorów, nazywanych receptorami adrenergicznymi typu beta. Są to receptory pobudzane w warunkach fizjologicznych przez uwalnianą po aktywacji współczulnego układu nerwowego adrenalinę lub noradrenalinę. Farmakologiczne zablokowanie receptorów uniemożliwia ich pobudzenie, a przez to ogranicza skutki działania adrenaliny czy noradrenaliny na tkanki docelowe posiadające receptory beta. Preparaty z tej grupy stosowane są głównie jako leki przeciwnadciśnieniowe i w przebiegu chorób układu sercowo–naczyniowego. W postaci kropli do oczu tymolol jest stosowany miejscowo, do worka spojówkowego, gdzie obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zmniejszenie wytwarzania cieczy wodnistej. Nie wpływa na szerokość źrenicy ani na akomodację oka. Z worka spojówkowego tymolol dobrze penetruje do struktur oka oraz w znacznym stopniu wchłaniany jest do krwi i może powodować ogólnoustrojowe działania niepożądane. Początek działania tymololu występuje w ciągu 20 minut, a działanie maksymalne w ciągu 1–2 godzin po podaniu miejscowym do oka.

Kiedy stosować Timo-Comod?

Preparat jest wskazany u chorych: · z nadciśnieniem wewnątrzgałkowym · ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym w jaskrze z otwartym kątem przesączania.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie możesz także stosować preparatu jeżeli występuje u Ciebie: · astma oskrzelowa (także w przeszłości) · ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc · bradykardia zatokowa · blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia · wstrząs kardiogenny · objawowa niewydolność serca · ciężki alergiczny nieżyt nosa · zwyrodnienie rogówki. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Timo-Comod?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego, miejscowo do worka spojówkowego. Stosować ostrożnie u chorych z zaburzeniami ukrwienia mózgu. W przypadku podejrzenia zmniejszonego ukrwienia mózgu, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Lekarz rozważy zastosowanie leczenia alternatywnego. Leki z grupy beta-blokerów stosowane miejscowo (do worka spojówkowego) mogą być wchłaniane i powodować ogólnoustrojowe działania niepożądane, charakterystyczne dla tej grupy leków. U chorych z niewydolnością serca konieczne jest jej ustabilizowanie przed rozpoczęciem stosowania preparatu. Chorzy z ciężką niewydolnością serca w przeszłości powinni pozostawać pod uważnym nadzorem lekarskim. Zalecana jest obserwacja czy nie występują objawy niewydolności serca i kontrola częstotliwości rytmu serca. Stosowanie tymololu może powodować nasilenie niewydolności serca, sporadycznie prowadzące do zgonu. Podawanie leku z grupy beta-blokerów (także w postaci kropli do oczu), może sporadycznie spowodować wystąpienie napadu astmy lub zaburzeń oddechowych u chorych ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia skurczu oskrzeli. Skurcz oskrzeli u chorych na astmę może stanowić bezpośrednie zagrożenie życia. Należy zachować ostrożność jeżeli preparat jest stosowany równolegle z innymi beta-blokerami przyjmowanymi doustnie (działającymi ogólnoustrojowo), ze względu na ryzyko nasilenia działania i wystąpienia działań niepożądanych, zarówno miejscowych jak i ogólnoustrojowych. Chory powinien pozostawać pod staranną obserwacją lekarską. Nie zaleca się równoległego stosowania 2. miejscowo działających beta-adrenolityków. Stosowanie preparatu może powodować wysypki skórne i suchość oczu, które mogą wymagać zaprzestania stosowania preparatu (decyzję podejmie lekarz). U chorych z jaskrą z zamkniętym kątem przesączania nie należy stosować preparatu w monoterapii, lecz równocześnie z preparatem zwężającym źrenicę (celem leczenia w tej grupie chorych jest otwarcie kąta poprzez zwężenie źrenicy po podaniu odpowiedniego leku; tymolol nie wpływa lub wpływa tylko w niewielkim stopniu na szerokość źrenicy). Jeżeli w okresie stosowania preparatu wystąpi inna choroba oczu (np. uraz lub zakażenie) konieczna jest konsultacja lekarska dotycząca dalszego stosowania preparatu. Chorzy na cukrzycę oraz osoby zagrożone wystąpieniem hipoglikemii (zmniejszenie stężenia glukozy we krwi) powinni zachować szczególną ostrożność, ponieważ leki z grupy beta-blokerów mogą maskować objawy hipoglikemii, takie jak uczucie kołatania serca, zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia) czy pocenie się. Należy kontrolować stężenie glukozy we krwi. Leki blokujące receptory beta adrenergiczne mogą zwiększać wrażliwość na alergeny i nasilać reakcje nadwrażliwości (w tym reakcje anafilaktyczne, włączając wstrząs anafilaktyczny). Możliwe jest zmniejszenie skuteczności stosowanej wówczas adrenaliny. Należy zachować szczególną ostrożność stosując preparat u chorych z atopowym zapaleniem skóry oraz u osób ze skłonnościami do reakcji alergicznych. Należy zachować ostrożność u chorych na miastenię (choroba charakteryzująca się nużliwością mięśni), u których może nastąpić nasilenie objawów choroby, takich jak: podwójne widzenie, opadanie powiek, ogólne osłabienie. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Stosowanie preparatu może powodować działania niepożądane, w szczególności np. zaburzenia widzenia, zawroty głowy i inne objawy, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn oraz zdolność szybkiego reagowania. Działanie takie może nasilić się jeżeli w okresie leczenia spożywany jest alkohol.

Dawkowanie preparatu Timo-Comod

Preparat ma postać kropli do oczu. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli: Zwykle stosuje się 1 kroplę 2 razy na dobę do worka spojówkowego. Zalecana jest regularna kontrola ciśnienia wewnątrzgałkowego. U osób z mocno zabarwioną tęczówką wystąpienie obniżenia ciśnienia jest opóźnione, a działanie preparatu może być słabsze. Nie należy dotykać końcówką kroplomierza powierzchni oka ani powiek, ani żadnej innej powierzchni, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie preparatu. Dzieci: Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci i dlatego nie zaleca się jego stosowania w tej grupie wiekowej.

Czy można stosować Timo-Comod w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Stosowanie preparatu w okresie ciąży jest dopuszczone jedynie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne, i w jego ocenie oczekiwane korzyści przeważają nad możliwym ryzykiem. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Tymolol nie wpływa lub wpływa tylko w niewielkim stopniu na szerokość źrenicy, jednakże podawanie tymololu jednocześnie z adrenaliną może spowodować rozszerzenie źrenicy. Krople do oczu zawierające adrenalinę lub pilokarpinę nasilają działanie farmakologiczne tymololu zmniejszające ciśnienie wewnątrzgałkowe. Nie zaleca się równoległego stosowania dwóch miejscowo działających beta-adrenolityków. Należy zachować ostrożność jeżeli preparat stosowany jest równolegle z beta-blokerami (inna nazwa: leki beta-adrenolityczne) działającymi ogólnoustrojowo, ze względu na ryzyko wzajemnego nasilenia działania; ryzyko zmniejszenia częstotliwości rytmu serca (bradykardii), niedociśnienia tętniczego oraz nasilenia działania preparatu okulistycznego. Należy unikać miejscowego stosowania beta-blokerów, takich jak tymolol z antagonistami wapnia przyjmowanymi doustnie (np. werapamil. diltiazem, nifedypina) ponieważ może to prowadzić do zmniejszenia częstotliwości rytmu serca, zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego, niedociśnienia tętniczego i do niewydolności serca. Równoległe stosowanie beta-blokerów i glikozydów naparstnicy z antagonistami wapnia takimi jak werapamil czy diltiazem może powodować zmniejszenie szybkości przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Należy zachować szczególną ostrożność jeżeli preparat jest stosowany równolegle z lekami przeciwnadciśnieniowymi, takimi jak np. rezerpina, klonidyna, metylodopa, guanetydyna, guanfacyna ze względu na ryzyko zmniejszenia częstotliwości rytmu serca (bradykardii), siły skurczu mięśnia sercowego oraz znacznego niedociśnienia tętniczego; zalecana jest ścisła obserwacja lekarska w przypadku konieczności stosowania takiego leczenia skojarzonego. Należy zachować szczególną ostrożność jeżeli preparat jest stosowany równolegle z insuliną lub doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi; beta-blokery mogą maskować objawy hipoglikemii; należy kontrolować stężenie glukozy we krwi, szczególnie często w początkowym okresie leczenia. Konieczne może być dostosowanie dawkowania leków przeciwcukrzycowych przez lekarza.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Timo-COMOD 0,5% może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Leki z grupy beta-blokerów stosowane miejscowo, do worka spojówkowego, mogą być wchłaniane i powodować ogólnoustrojowe działania niepożądane, charakterystyczne dla tej grupy leków. Mogą wystąpić miejscowe działania niepożądane, dotyczące oka/oczu: podrażnienie (pieczenie, kłucie), zapalenie spojówek, zapalenie brzegów powiek, zapalenie rogówki, suchość oczu, opadanie powiek, obniżenie wrażliwości rogówki, zaburzenia widzenia, widzenie podwójne, odwarstwienie siatkówki (po zabiegu filtracyjnym). Możliwe jest także wystąpienie następujących działań niepożądanych: zmniejszenie częstotliwości rytmu serca (bradykardia), zaburzenia rytmu serca, udar/niedokrwienie mózgu, niewydolność serca, zatrzymanie akcji serca, zmniejszenie szybkości przewodzenia przedsionkowo-komorowego, niedociśnienie tętnicze, nasilenie dławicy piersiowej, rozszerzenie naczyń, obrzęk płuc, nasilenie zaburzeń krążenia obwodowego (nasilenie objawów zespołu Raynauda, nasilenie chromania przestankowego, zimne stopy i dłonie), skurcz oskrzeli u chorych na astmę oskrzelową lub obturacyjne choroby dróg oddechowych, duszność, kaszel, niewydolność oddechowa, osłabienie, zmęczenie, ból w klatce piersiowej, bóle kończyn, łysienie, zaostrzenie łuszczycy, reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, świąd, obrzęk naczynioruchowy, reakcje anafilaktyczne), bóle i/lub zawroty głowy, bezsenność, depresja, zaburzenia snu, zaburzenia pamięci, nasilenie objawów miastenii (w tym opadanie powiek), parestezje, zaburzenia koncentracji, nudności, wymioty, biegunka, suchość w jamie ustnej, zaburzenia funkcji seksualnych (impotencja), trudności w oddawaniu moczu, maskowanie objawów hipoglikemii, toczeń rumieniowaty układowy, plamica.