Tinidazolum Polpharma (tynidazol) – tabl. powl.

Co to jest Tinidazolum Polpharma?

Lek przeciwinfekcyjny z grupy pochodnych imidazolu stosowany ogólnie w leczeniu zakażeń bakteryjnych i pierwotniakowych.

Co zawiera i jak działa Tinidazolum Polpharma?

Substancją czynną preparatu jest tynidazol, chemioterapeutyk z grupy pochodnych imidazolu o działaniu bakteriobójczym i pierwotniakobójczym. Działanie tynidazolu prowadzi do uszkodzenia kwasu nukleinowego DNA drobnoustroju czego konsekwencją jest śmierć komórki. Po podaniu doustnym tynidazol jest szybko i prawie całkowicie wchłaniany z przewodu pokarmowego. Łatwo przenika do tkanek i narządów oraz do płynów ustrojowych (w tym do ośrodkowego układu nerwowego). Przenika przez łożysko oraz do mleka kobiet karmiących.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub inne pochodne nitroimidazolu. Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest występowanie organicznej choroby neurologicznej lub zaburzeń w obrazie krwi. Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu u kobiet w I trymestrze ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Tinidazolum Polpharma?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Jeżeli w okresie stosowania preparatu wystąpią zaburzenia neurologiczne (np. zawroty głowy, zaburzenia koordynacji ruchów, drętwienie lub mrowienie kończyn, bóle, niedowłady) należy niezwłocznie przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem; lekarz podejmie decyzję czy możliwe jest dalsze stosowanie preparatu, ewentualnie zaleci inne leki. W czasie leczenia i przez co najmniej 3 dni po jego zakończeniu nie wolno spożywać alkoholu z powodu ryzyka wystąpienia poważnych działań niepożądanych (uczucie gorąca, bóle brzucha, wymioty, zwiększenie częstotliwości rytmu serca). Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie ma danych dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Należy zachować ostrożność, ponieważ preparat może powodować działania niepożądane ze strony układu nerwowego (np. napady drgawek, zaburzenia koordynacji ruchowej, bezsenność, zawroty głowy), które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Czy można stosować Tinidazolum Polpharma w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Preparat jest przeciwwskazany w I trymestrze ciąży. W II i III trymestrze ciąży stosowanie preparatu jest dopuszczone jedynie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne, i w jego ocenie korzyści dla matki przeważają nad ryzykiem dla płodu. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku. Stosowanie preparatu w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane. Nie należy karmić piersią w okresie stosowania preparatu i przynajmniej przez 3 dni po zaprzestaniu stosowania preparatu.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności poinformuj lekarza jeżeli stosujesz leki przeciwzakrzepowe/antykoagulanty. Tynidazol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryny) i powodować wydłużenie czasu protrombinowego. Konieczna jest regularna kontrola czasu protrombinowego oraz dostosowanie przez lekarza dawkowania leków przeciwzakrzepowych. Tynidazol nasila toksyczne działania alkoholu. Spożycie alkoholu w okresie leczenia może doprowadzić do wystąpienia działań niepożądanych takich jak: uczucie gorąca, obfite pocenie się, bóle głowy, nudności, wymioty, bóle brzucha, zwiększenie częstotliwości rytmu serca. Nie należy spożywać alkoholu w okresie stosowania tynidazolu i co najmniej przez 3 dni po zaprzestaniu leczenia. Równoległe stosowanie tynidazolu i disulfiramu może spowodować ostre psychozy i stan dezorientacji. Nie stosować z disulfiramem.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Tinidazolum Polpharma może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Działanie niepożądane występują rzadko i zwykle ustępują samoistnie. Mogą wystąpić: nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, brak apetytu, zapalenie języka, metaliczny smak w ustach, suchość w ustach, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, ciemne zabarwienie moczu, gorączka, uczucie zmęczenia, zaburzenia układu nerwowego takie jak: bóle i zawroty głowy, neuropatie obwodowe (drętwienie, mrowienie, zaburzenia czucia, niedowłady), zaburzenia koordynacji ruchowej, nagłe zaczerwienienie skóry, rzadko drgawki. Możliwe reakcje nadwrażliwości, rzadko o ciężkim przebiegu (wysypka, pokrzywka, świąd, obrzęk naczynioruchowy, reakcje anafilaktyczne). Mogą wystąpić zaburzenia hematologiczne (przemijająca leukopenia). Możliwe zakażenia drożdżakowe (kandydozy) dróg moczowo-płciowych.