Tobi (tobramycyna) – płyn do inhalacji z nebulizatora

Co to jest Tobi?

Lek przeciwbakteryjny do stosowania wziewnego. Antybiotyk aminoglikozydowy stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na jakiekolwiek aminoglikozydy.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Tobi?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Dlatego przed zastosowaniem preparatu powinieneś poinformować lekarza jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie: · zaburzeniami czynności nerek · zaburzeniami słuchu i czynności przedsionka · zaburzeniami przewodnictwa nerwowo-mięśniowego (chorzy na miastenię, z chorobą Parkinsona) · ciężkie krwioplucie. Jeżeli stwierdzono u Ciebie którekolwiek z powyższych zaburzeń lub podejrzewasz jego występowanie należy zachować ostrożność. Jeżeli lekarz zaleci kontrolę stężenia tobramycyny we krwi, ważne jest, aby pomiary były dokonywane we krwi pobranej z żyły, a nie z opuszki palca. Pomiar we krwi pobranej z opuszki palca nie jest w pełni wiarygodny, ponieważ tobramycyna może osadzać się na skórze rąk w trakcie przygotowywania roztworów oraz podczas inhalacji, co może prowadzić do fałszywie zwiększonego wyniku badania stężenia leku. Nawet dokładne umycie rąk przed pobraniem krwi z opuszka palca nie pozwala w pełni wyeliminować tego błędu. Wziewne stosowanie preparatu może spowodować wystąpienie skurczu oskrzeli. Skurcz oskrzeli wymaga natychmiastowego zastosowania odpowiedniego leczenia. Dlatego pierwszą dawkę preparatu należy przyjmować pod nadzorem lekarskim. Przed nebulizacją należy zastosować lek rozszerzający oskrzela, o ile taki lek został zalecony przez lekarza. Wystąpienie skurczu oskrzeli pomimo zastosowania leków rozszerzających oskrzela może wskazywać na reakcję uczuleniową, która jest wskazaniem do zaprzestania stosowania preparatu. W takiej sytuacji lekarz może zalecić zmianę sposobu leczenia. Aminoglikozydy, w tym tobramycyna, mogą wpływać hamująco na przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność u osób z zaburzeniami przewodnictwa nerwowo-mięśniowego, takimi jak miastenia, inne stany charakteryzujące się osłabieniem mięśni, choroba Parkinsona. Aminoglikozydy stosowanie pozajelitowo mogą uszkadzać nerki (działanie nefrotoksyczne), chociaż nie ma dowodów potwierdzających nefrotoksyczne działanie preparatu Tobi. Jednakże, w przypadku podejrzewanych lub potwierdzonych zaburzeń czynności nerek należy skonsultować się z lekarzem i zachować ostrożność. Lekarz prawdopodobnie zaleci regularną kontrolę stężenia tobramycyny we krwi oraz kontrolę parametrów czynności nerek. Monitorowanie czynności nerek jest szczególnie istotne u chorych w podeszłym wieku. W razie wystąpienia objawów szkodliwego wpływu preparatu na czynność nerek lekarz zaleci odpowiednie postępowanie (może dostosować dawkowanie preparatu lub zalecić czasowe lub trwałe przerwanie leczenia tobramycyną). Należy pamiętać, że jeżeli równolegle przyjmowane są inne aminoglikozydy, może wystąpić kumulacja ich działań toksycznych. Aminoglikozydy stosowane pozajelitowo mogą uszkadzać słuch oraz czynność przedsionka (działanie ototoksyczne). Objawami zaburzeń czynności przedsionka mogą być zawroty głowy oraz niezborność ruchów (ataksja). Stosowanie tobramycyny może, u niektórych osób być związane z wystąpieniem zaburzeń słuchu, a u osób długotrwale leczonych w przeszłości dożylnie podawanymi aminoglikozydami może wystąpić utrata słuchu. Lekarz zwykle zaleci odpowiednie badania kontrolne słuchu, zwłaszcza u osób z grupy podwyższonego ryzyka związanego z wcześniejszym ogólnoustrojowym stosowaniem aminoglikozydów. Jeżeli wystąpią szumy uszne lub pogorszenie słuchu należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, gdyż mogą to być objawy świadczące o ototoksycznym działaniu preparatu. Należy pamiętać, że jeżeli równolegle przyjmowane są inne aminoglikozydy, może wystąpić kumulacja ich działań toksycznych. Wdychanie rozpylonych roztworów może wywołać odruch kaszlowy. U osób z czynnym, ciężkim krwiopluciem lekarz podejmie decyzję, czy rozpocząć stosowanie preparatu, po rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka, związanego z wywołaniem kolejnego krwawienia. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Uważa się, że preparat nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Preparat może jednak, u niektórych osób, powodować działania niepożądane, takie jak np. zawroty głowy, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Tobi

Preparat ma postać płynu do inhalacji z nebulizatora. Nie wolno stosować go dożylnie ani doustnie! Przeznaczony jest wyłącznie do stosowania wziewnego w inhalacji z nebulizatora. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Leczenie powinno być prowadzone przez lekarz doświadczonego w leczeniu chorych z mukowiscydozą. Dorośli i dzieci od 6. roku życia: 300 mg (płyn z 1 ampułki) 2 razy na dobę przez 28 dni. Preparat należy przyjmować możliwie dokładnie co 12 godzin. Dawka nie zależy od masy ciała chorego. Po upływie 28. dni stosowania preparatu powinna nastąpić 28. dniowa przerwa w przyjmowaniu leku. Po tym czasie lekarz może zalecić rozpoczęcie kolejnego cyklu leczenia. Należy zachować 28. dniowy cykl czynnego leczenia naprzemiennie z 28. dniami przerwy w przyjmowaniu leku. Cykliczne leczenie może być kontynuowane tak długo, jak długo lekarz obserwuje jego korzystne działanie w stosowanym schemacie leczenia. W razie pogorszenia czynności płuc lekarz może zalecić dodatkowe leczenie. Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci do 6. roku życia. W przypadku podejrzewanych lub potwierdzonych zaburzeń czynności nerek należy zachować ostrożność i regularnie kontrolować stężenie tobramycyny we krwi oraz parametry czynności nerek. W razie wystąpienia objawów szkodliwego wpływu preparatu na czynność nerek lekarz dostosuje dawkowanie lub zaleci przerwanie stosowania preparatu. Sposób podawania leku: Preparat ma postać płynu w plastikowych ampułkach jednorazowych. Nie wolno stosować go dożylnie ani doustnie! Przeznaczony jest wyłącznie do stosowania wziewnego w inhalacji z nebulizatora. Zawartość ampułki należy przelać do nebulizatora i podawać w inhalacji przez około 15 minut z użyciem ręcznego nebulizatora PARI LC PLUS, z odpowiednią sprężarką, zapewniającą przepływ 4–6 l/min (i/lub ciśnienie zwrotne 110–217 kPa). Należy stosować się do instrukcji dołączonej do danego typu nebulizatora i sprężarki. Preparat należy wdychać w pozycji siedzącej lub stojącej, w trakcie normalnego oddychania przez ustnik nebulizatora. Klamerka zakładana na nos może pomóc w oddychaniu przez usta. Jeżeli lekarz zalecił stosowanie leków rozszerzających oskrzela lub inne leki wziewne należy je przyjmować przed wziewnym przyjęciem preparatu Tobi. Wszelkie niezużyte pozostałości płynu należy wyrzucić i nie należy ich przechowywać do ponownego użycia. Należy kontynuować zalecony schemat postępowania dotyczący fizjoterapii klatki piersiowej.

Czy można stosować Tobi w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Preparatu nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne, po wcześniejszym rozważeniu stosunku korzyści dla matki do ryzyka dla dziecka. Tylko lekarz może ocenić stosunek ryzyka do korzyści w Twoim przypadku. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności poinformuj lekarza jeżeli stosujesz: ­ leki moczopędne (np. furosemid, kwas etakrynowy) ­ mocznik ­ mannitol ­ inne leki mogące uszkadzać słuch lub nerki (leki o działaniu nefrotoksycznym lub ototoksycznym), w tym amfoterycyna B, cefalotyna, cyklosporyna, takrolimus, polimyksyny, związki platyny ­ leki oddziałujące na przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, takie jak inhibitory cholinesterazy, toksyna botulinowa. Preparatu nie należy stosować równolegle z furosemidem, kwasem etakrynowym, mocznikiem ani z mannitolem. Należy unikać równoległego stosowania preparatu i innych leków, które mogą działać toksycznie na nerki (leki o właściwościach nefrotoksycznych) takich jak: amfoterycyna B, cefalotyna, cyklosporyna, takrolimus, polimyksyny. Należy unikać równoległego stosowania preparatu i innych leków, które mogą uszkadzać słuch (leki o właściwościach ototoksycznych). Związki platyny mogą nasilać nefro- i ototoksyczne działania preparatu. Leki oddziałujące na przewodnictwo nerwowo-mięśnowe (inhibitory cholinesterazy, toksyna botulinowa) mogą zwiększać toksyczność preparatu. Należy unikać ich stosowania. Niektóre leki moczopędne mogą nasilać toksyczne działania aminoglikozydów poprzez zwiększenie stężenia antybiotyku we krwi i w tkankach.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Tobi może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Po podaniu w postaci inhalacji najczęściej możliwe jest wystąpienie zmiany barwy głosu, nasilenie kaszlu, zapalenie gardła oraz wystąpienie szumów usznych (przemijających, nie związanych z trwałą utratą słuchu). Inne działania niepożądane występują rzadko lub bardzo rzadko. Wśród nich możliwe: ból w klatce piersiowej, osłabienie, gorączka, bóle i zawroty głowy, senność, bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka, złe samopoczucie, zakażenia grzybicze, reakcje alergiczne (świąd, wysypka, pokrzywka), powiększenie węzłów chłonnych, skurcz oskrzeli, kaszel, zadyszka, wzmożone wydzielanie plwociny, krwioplucie, pogorszenie czynności płuc, zapalenie krtani, krwawienie z nosa, astma, zapalenie zatok, utrata słuchu, bezgłos, bóle i choroby uszu.