Tobradex (deksametazon + tobramycyna) – krople do oczu, zawiesina

Co to jest Tobradex?

Preparat złożony, zawierający lek przeciwinfekcyjny (tobramycynę) oraz lek z grupy kortykosteroidów (deksametazon). Stosowany miejscowo w leczeniu bakteryjnych zakażeń oczu ze współistniejącym stanem zapalnym.

Co zawiera i jak działa Tobradex?

Jest to preparat złożony zawierający 2 substancje czynne: tobramycynę o działaniu przeciwbakteryjnym i deksametazon o działaniu przeciwzapalnym. Tobramycyna jest antybiotykiem z grupy aminoglikozydów o szerokim spektrum działania. Mechanizm jej działania, wspólny dla całej grupy antybiotyków aminoglikozydowych, polega na hamowaniu syntezy białek bakteryjnych. Deksametazon jest lekiem z grupy kortykosteroidów. Wykazuje silne działanie przeciwzapalne, przeciwalergiczne i przeciwwysiękowe. Po podaniu miejscowym do oka tobramycyna i deksametazon w niewielkim stopniu przenikają do krążenia (stopień wchłaniania deksametazonu może zwiększać się w przypadku podrażnienia i uszkodzenia nabłonka rogówki).

Kiedy stosować Tobradex?

Preparat jest wskazany w leczeniu zapalenia i zapobieganiu zakażeniom po operacji zaćmy, oraz w leczeniu bakteryjnego zapalenia spojówek i brzegów powiek.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na jakikolwiek antybiotyk z grupy aminoglikozydów. Preparat jest także przeciwwskazany do stosowania jeżeli występuje: · zakażenie rogówki wirusami opryszczki (opryszczkowe zapalenie rogówki czy drzewkowate zapalenie rogówki), ospy krowiej, ospy wietrznej, inne choroby wirusowe rogówki lub spojówki · zakażenie gruźlicze oka · zakażenie grzybicze oka · nieleczone ropne zakażenie oka · a także, po niepowikłanym usunięciu ciała obcego z rogówki.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Tobradex?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego, miejscowo do worka spojówkowego. Długotrwałe stosowanie może spowodować wystąpienie nadciśnienia wewnątrzgałkowego, jaskry, uszkodzenia nerwu wzrokowego, zaburzenia ostrości i ograniczenia pola widzenia oraz do powstawania zaćmy podtorebkowej. Zalecana jest regularna kontrola ciśnienia wewnątrzgałkowego. Długotrwałe stosowanie preparatu może powodować nadmierny rozwój opornych na leczenie bakterii i grzybów. W okresie leczenia zaleca się obserwację, czy nie występują objawy nowych zakażeń. Jeżeli w okresie stosowania preparatu pojawią się nowe zakażenia bakteryjne lub grzybicze należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem. Możliwość grzybiczego zakażenia rogówki należy zawsze brać pod uwagę, jeżeli po zastosowaniu preparatu wystąpi uporczywe owrzodzenie rogówki. Wtórne zakażenia oka występują zwłaszcza u chorych z upośledzoną odpornością. Kortykosteroidy mogą maskować rozwój ostrego zakażenia ropnego. Miejscowe stosowanie steroidów w chorobach powodujących zcieńczenie rogówki lub twardówki może prowadzić do wystąpienia perforacji. Preparat może powodować reakcje nadwrażliwości (świąd powiek, obrzęk, zaczerwienienie spojówek). Należy zachować ostrożność. Jeżeli wystąpią objawy nadwrażliwości należy skonsultować się z lekarzem, gdyż konieczne może być zaprzestanie stosowania preparatu. Kortykosteroidy stosowane miejscowo do oka mogą spowalniać proces gojenia się uszkodzeń rogówki. W okresie stosowania preparatu nie zaleca się stosowania soczewek kontaktowych. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: preparat w postaci kropli do oczu zawiera jako środek konserwujący chlorek benzalkoniowy, który może odkładać się w miękkich soczewkach kontaktowych i niszczyć je (powodować zmiany zabarwienia miękkich soczewek kontaktowych); osoby, które używają soczewek kontaktowych powinny je usunąć przed zakropleniem oczu i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym ich założeniem. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Należy zachować ostrożność, ponieważ bezpośrednio po podaniu preparatu do oka, mogą wystąpić chwilowe zaburzenia widzenia, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych. Jeżeli wystąpią zaburzenia widzenia nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych do czasu ustąpienia zaburzeń i powrotu ostrego, prawidłowego widzenia.

Dawkowanie preparatu Tobradex

Preparat ma postać kropli i jest przeznaczony do stosowania miejscowo do oka. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i młodzież: Zwykle stosuje się 1–2 kropli do worka spojówkowego co 4–6 godzin. W ciągu pierwszych 24–48 godzin dawkę można zwiększyć do 1–2 kropli co 2 godziny, w ciężkich przypadkach co 1 godzinę. Częstość podawania zmniejsza się w miarę uzyskiwania poprawy klinicznej (zgodnie z zaleceniami lekarza: zwykle 1–2 krople co 2 godziny przez 3 dni, następnie 1–2 krople co 4 godziny przez 5–8 dni, w końcu 1–2 krople codziennie przez 5–8 dni). Po operacji zaćmy zwykle stosuje się 1–2 kropli, co 6 godzin, przez 24 dni. W razie potrzeby lekarz może zalecić częstsze stosowanie leku. Po wkropleniu preparatu do oka należy delikatnie zamknąć powiekę i ucisnąć przewód nosowo-łzowy, co może pomóc w ograniczeniu ogólnoustrojowego wchłaniania leku. W przypadku miejscowego stosowania innych preparatów ocznych, należy zachować co najmniej 10–15 minutowy odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi podaniami leków. W badaniach klinicznych lek stosowano również u dzieci po 1. roku życia. W celu uniknięcia zanieczyszczenia preparatu, nie należy dotykać końcówką tuby/zakraplacza jakiejkolwiek powierzchni (w tym oka, powieki). Przed użyciem zawiesinę należy lekko wstrząsnąć. Ze względu na małe wchłanianie ogólnoustrojowe substancji czynnych preparatu, u chorych z zaburzeniami czynności nerek i/lub wątroby nie ma konieczności modyfikacji dawkowania.

Czy można stosować Tobradex w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Należy unikać stosowania preparatu w ciąży. Stosowanie preparatu w okresie ciąży jest dopuszczone jedynie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne, i w jego ocenie korzyści dla matki przeważają nad ryzykiem dla płodu. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku. W okresie stosowania preparatu należy zwykle przerwać karmienie piersią z powodu ryzyka przenikania substancji czynnych do mleka matki.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Preparat jest stosowany miejscowo. Nie stwierdzono występowania interakcji z innymi lekami. W przypadku miejscowego stosowania innych preparatów ocznych, należy zachować co najmniej 10–15 minutowy odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi podaniami leków.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Tobradex może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić objawy dotyczące oczu: pieczenie lub kłucie (uczucie dyskomfortu), podrażnienie, świąd, zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe, przekrwienie oka, zapalenie rogówki, zaczerwienienie, łzawienie, obrzęk i świąd powiek. Możliwe jest wystąpienie: jaskry, zaćmy podtorebkowej. Możliwe reakcje alergiczne.