Tobrexan (tobramycyna) – krople do oczu, roztwór

Co to jest Tobrexan?

Antybiotyk z grupy aminoglikozydów, stosowany miejscowo w leczeniu bakteryjnych zakażeń oczu.

Kiedy stosować Tobrexan?

Preparat jest wskazany w miejscowym leczeniu powierzchownych zakażeń oka, takich jak zapalenie spojówki, wywołanych przez bakterie wrażliwe na tobramycynę.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Tobrexan?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego, miejscowo do worka spojówkowego. Nie wstrzykiwać do gałki ocznej. Preparat może powodować reakcje nadwrażliwości. Należy zachować ostrożność. Objawami nadwrażliwości mogą być: świąd powiek, obrzęk, zaczerwienienie spojówki. Jeżeli wystąpią objawy podrażnienia lub nadwrażliwości należy skonsultować się z lekarzem, gdyż konieczne może być zaprzestanie stosowania preparatu. Nie stosować długotrwale. Długotrwałe stosowanie antybiotyków może powodować nadmierny rozwój opornych na leczenie bakterii i grzybów. W okresie leczenia zaleca się obserwację, czy nie występują objawy nowych zakażeń. Jeżeli w okresie stosowania preparatu pojawią się nowe zakażenia bakteryjne lub grzybicze (np. zakażenia drożdżakami) należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem. W celu uniknięcia zanieczyszczenia preparatu, nie należy dotykać końcówką zakraplacza jakiejkolwiek powierzchni (w tym oka, powieki). Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: preparat zawiera jako środek konserwujący bromek benzododecyniowy, który może odkładać się w miękkich soczewkach kontaktowych i niszczyć je (powodować zmiany zabarwienia miękkich soczewek kontaktowych); osoby, które używają soczewek kontaktowych powinny je usunąć przed zakropleniem oczu i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym ich założeniem. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Należy zachować ostrożność, ponieważ preparat może powodować przemijające zaburzenia widzenia, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych. Jeżeli wystąpią zaburzenia widzenia nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych do czasu ustąpienia zaburzeń i powrotu ostrego, prawidłowego widzenia.

Dawkowanie preparatu Tobrexan

Preparat ma postać kropli do oczu. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku): zwykle stosuje się 1 kroplę do worka spojówkowego 2 razy na dobę (rano i wieczorem) przez 6–8 dni. W ciężkich zakażeniach w 1 dobie stosuje się 1 kroplę do worka spojówkowego 4 razy na dobę, następnie 1 kroplę 2 razy na dobę aż do zakończenia leczenia (całość leczenia trwa zwykle 6–8 dni). W celu uniknięcia zanieczyszczenia preparatu, nie należy dotykać końcówką zakraplacza jakiejkolwiek powierzchni (w tym oka, powieki). W przypadku miejscowego stosowania innych preparatów ocznych, należy zachować 5–10 minutowy odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi podaniami leków. Preparat może być stosowany u dzieci po 1. roku życia i młodzieży z zachowaniem dawkowania jak u dorosłych. Z uwagi na znikome wchłanianie preparatu po miejscowym zastosowaniu, u osób z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby nie ma konieczności dostosowania dawkowania. Jeżeli równolegle są stosowane antybiotyki aminoglikozydowe podawane ogólnie (np. domięśniowo lub dożylnie) należy monitorować stężenie tobramycyny we krwi. Lekarz określi czas trwania leczenia. Zwykle trwa ono ok. 7 dni.

Czy można stosować Tobrexan w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Stosowanie preparatu w okresie ciąży jest dopuszczone jedynie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za konieczne, i w jego ocenie korzyści dla matki przeważają nad ryzykiem dla płodu. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku. Przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem, ze względu na ryzyko przenikania tobramycyny do mleka matki.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Nie ma danych klinicznych dotyczących interakcji preparatu z innymi lekami. W przypadku miejscowego stosowania innych preparatów ocznych, należy zachować 5–10 minutowy odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi podaniami leków. Jeżeli równolegle są stosowane antybiotyki aminoglikozydowe podawane ogólnie (np. domięśniowo lub dożylnie) należy monitorować stężenie tobramycyny we krwi.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Tobrexan może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Może wystąpić: miejscowe podrażnienie lub nadwrażliwość (świąd, obrzęk powiek, łzawienie, pieczenie, zaczerwienienie spojówek, wydzielina w obrębie oka, przekrwienie gałki ocznej, dyskomfort w obrębie oka).