Tolperis VP (tolperyzon) – tabl. powl.

Co to jest Tolperis VP?

Lek zmniejszający napięcie mięśni o działaniu ośrodkowym.

Co zawiera i jak działa Tolperis VP?

Substancją czynną preparatu jest tolperyzon, działający ośrodkowo lek zmniejszający napięcie mięśni szkieletowych. Tolperyzon nie wywiera bezpośredniego działania na mięśnie szkieletowe ani na połączenia nerwowo-mięśniowe. Działa natomiast na komórki nerwowe (neurony) zlokalizowane w ośrodkowym układzie nerwowym. Struktura chemiczna tolperyzonu przypomina strukturę lidokainy. Podobnie jak lidokaina zmniejsza pobudliwość neuronów, hamuje przewodzenie impulsów nerwowych i dodatkowo może wpływać na uwalnianie neuroprzekaźników. Dokładny mechanizm jego działania nie został jednak wyjaśniony. Najważniejszym działaniem tolperyzonu jest hamowanie czynności odruchowej rdzenia kręgowego oraz działanie hamujące na drogi zstępujące rdzenia kręgowego. Tolperyzon stosowany jest w leczeniu bólów mięśniowych oraz stanów spastycznych mięśni poprzecznie prążkowanych. Tolperyzon szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, maksymalne stężenie we krwi uzyskiwane jest po około 30–90 minutach po przyjęciu preparatu. Metabolizowany jest w wątrobie i nerkach do nieaktywnych metabolitów, wydalanych głównie z moczem.

Kiedy stosować Tolperis VP?

Preparat jest wskazany w objawowym leczeniu spastyczności poudarowej u dorosłych.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na eperyzon. Nie stosować u chorych na miastenię (nużliwość mięśni). Nie zaleca się stosowania preparatu u chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Nie należy stosować preparatu u kobiet w ciąży (szczególnie w I trymestrze ciąży), chyba że lekarz uzna to za absolutnie konieczne. Nie stosować w okresie karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci i młodzieży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Tolperis VP?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat może powodować wystąpienie reakcji nadwrażliwości. Reakcje te mogą niekiedy mieć ogólnoustrojowy charakter i ciężki przebieg i mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie życia. Może wystąpić zaczerwienienie skóry, wysypka, pokrzywka, świąd, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk ust, języka, gardła, krtani mogący utrudniać oddychanie i mogący stanowić zagrożenie życia), zwiększenie częstotliwości rytmu serca, gwałtowne obniżenie ciśnienia tętniczego, duszność. W razie wystąpienia pierwszych objawów nadwrażliwości należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem, a w przypadku wystąpienia pierwszych objawów obrzęku naczynioruchowego należy natychmiast szukać pomocy medycznej. Ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości może być większe u kobiet oraz u osób, u których kiedykolwiek w przeszłości wystąpiły reakcje nadwrażliwości na inne leki lub na inne alergeny. Jeżeli wiadomo, że u chorego występuje nadwrażliwość na lidokainę, należy zachować szczególną ostrożność a chory powinien pozostawać pod ścisłą obserwacją lekarską podczas stosowania preparatu (możliwe wystąpienie krzyżowej reakcji alergicznej na tolperyzon). Jeżeli stosowanie preparatu spowodowało wystąpienie reakcji nadwrażliwości w przyszłości nie wolno ponownie stosować preparatu. U osób w podeszłym wieku stosowanie preparatu częściej może powodować senność i osłabienie; w razie potrzeby lekarz zaleci zmniejszenie dawkowania, co może pomóc ograniczyć występowanie powyższych działań niepożądanych. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Preparat może jednak powodować działania niepożądane, które mogą upośledzać sprawność psychofizyczną. Osoby, u których wystąpi uczucie senności, zawroty głowy, zaburzenia zdolności koncentracji, napady drgawkowe (padaczka), zaburzenia widzenia lub osłabienie mięśni powinny skonsultować się z lekarzem. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń/maszyn należy skonsultować się z lekarzem.

Dawkowanie preparatu Tolperis VP

Preparat ma postać tabletek powlekanych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli: 150–450 mg na dobę w 3 dawkach podzielonych (1–3 tabletek 3 razy na dobę). Tabletki należy przyjmować po posiłku, popijając szklanką wody. U osób w podeszłym wieku stosowanie preparatu może częściej powodować senność i osłabienie; w tej grupie wiekowej leczenie powinno być rozpoczynane od małych dawek, które następnie mogą być stopniowo zwiększane, zgodnie z zaleceniami lekarza. U osób z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby zaleca się stopniowe zwiększanie dawki połączone ze ścisłym monitorowaniem stanu chorego i czynności wątroby/nerek. Nie zaleca się stosowania preparatu u chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek i/lub wątroby. Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci i młodzieży i nie zaleca się jego stosowania w tej grupie wiekowej.

Czy można stosować Tolperis VP w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie należy stosować preparatu u kobiet w ciąży (szczególnie w I trymestrze ciąży), chyba że lekarz uzna to za absolutnie konieczne i w jego ocenie oczekiwane korzyści wyraźnie przeważają nad możliwym ryzykiem. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku! Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Stosowanie preparatu może zwiększać stężenie we krwi leków metabolizowanych z udziałem izoenzymu 2D6 cytochromu P450, takich jak: tiorydazyna, tolterodyna, wenlafaksyna, atomoksetyna, dezypramina, dekstrometorfan, metoprolol, nebiwolol, perfenazyna. Dostępność biologiczna tolperyzonu może być zmniejszona, jeżeli preparat stosowany jest w przerwach pomiędzy posiłkami. Zaleca się przyjmowanie preparatu w czasie posiłku. Zachowania ostrożności wymaga stosowanie preparatu równolegle z innymi ośrodkowo działającymi lekami zwiotczającymi mięśnie; w razie koniczności lekarz zaleci zmniejszenie stosowanej dawki. Preparat nasila działanie kwasu niflumowego; konieczne może być zmniejszenie dawki równolegle stosowanego kwasu niflumowego. Jeżeli stosowane są inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lekarz rozważy konieczność zmniejszenia ich dawek.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Tolperis VP może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Niezbyt często: bezsenność, zaburzenia snu, bóle i zawroty głowy, senność, obniżenie ciśnienia tętniczego, brak łaknienia, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, biegunka, suchość w ustach, niestrawność, nudności, osłabienie mięśniowe, ból mięśniowy, bóle kończyn, zmęczenie, osłabienie. Rzadko: parestezje (zaburzenia czuciowe – uczucie kłucia, mrowienia, drętwienia), zaburzenia koncentracji, letarg, drżenia mięśniowe, napady padaczki, zmniejszona reakcja na bodźce, depresja, zaburzenia widzenia (nieostre widzenie), zawroty głowy, szum w uszach, uczucie kołatania serca, zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia), dławica piersiowa, zaczerwienienie twarzy, duszność, krwawienie z nosa, przyspieszenie oddechu, ból brzucha, zaparcia, wzdęcia, wymioty, zaburzenia oddawania moczu, białkomocz, wzmożone pragnienie, uczucie gorąca, łagodne uszkodzenie wątroby, zaburzenia czynności wątroby (zwiększone stężenie bilirubiny we krwi, zmiany aktywności enzymów wątrobowych), zmniejszenie liczby płytek krwi, zwiększenie liczby białych krwinek, alergiczne reakcje skórne, nadmierna potliwość, świąd, pokrzywka, wysypka, reakcje anafilaktyczne. Bardzo rzadko możliwe rozwinięcie się ciężkiej reakcji nadwrażliwości oraz wystąpienie wstrząsu anafilaktycznego. Bardzo rzadko: niedokrwistość, powiększenie węzłów chłonnych, zmniejszenie częstotliwości rytmu serca, splątanie, polidypsja (nadmierne pragnienie i wzmożone przyjmowanie płynów), osteopenia, uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej, zwiększone stężenie kreatyniny we krwi.