Toramide (torasemid) – tabl.

Co to jest Toramide?

Lek o działaniu moczopędnym i obniżającym ciśnienie tętnicze.

Co zawiera i jak działa Toramide?

Substancją czynną preparatu jest torasemid. Jest to substancja o silnym działaniu moczopędnym, powodująca zwiększenie objętości wydalanego moczu. Torasemid powoduje zahamowanie zwrotnego wchłaniania jonów sodu i chloru, co skutkuje nasileniem wydalania sodu i chloru z moczem i zwiększeniem objętości wydalanej wody. Zwiększonemu wydalaniu sodu towarzyszy zwiększone wydalanie potasu. Torasemid nazywany jest diuretykiem pętlowym, ponieważ działa w obszarze pętli nefronu (tzw. pętli Henlego). Dodatkowo, działanie torasemidu prowadzi prawdopodobnie do rozszerzenia naczyń krwionośnych i zmniejszenia oporu naczyniowego. Lek stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego i obrzęków. Po doustnym przyjęciu torasemid jest szybko i prawie całkowicie wchłaniany, maksymalne stężenie we krwi występuje po około 1–2 godzinach po przyjęciu preparatu.

Kiedy stosować Toramide?

Preparat jest wskazany w leczeniu: · nadciśnienia tętniczego pierwotnego · obrzęków pochodzenia wątrobowego lub nerkowego · obrzęków związanych z zastoinową niewydolnością serca, obrzęku płuc.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na pochodne sulfonylomocznika. Nie możesz także stosować preparatu jeżeli występuje u Ciebie: · zaburzenia czynności nerek z bezmoczem · śpiączka wątrobowa i stany przedśpiączkowe · niskie ciśnienie tętnicze · zaburzenia rytmu serca · niewydolność nerek po zastosowaniu innych leków powodujących uszkodzenie nerek a także, · jeżeli równolegle stosujesz antybiotyki z grupy aminoglikozydów lub cefalosporyn. Preparat jest przeciwwskazany w okresie ciąży i w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Toramide?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Przed rozpoczęciem leczenia lekarz zaleci kontrolę stężenia elektrolitów ponieważ konieczne jest przywrócenie równowagi wodno-elektrolitowej i uzupełnienie ewentualnych niedoborów potasu, sodu oraz zapewnienie odpowiedniego nawodnienia organizmu. Zaburzenia w oddawaniu moczu powinny zostać wyeliminowane. W okresie długotrwałego leczenia lekarz zaleci regularną kontrolę stężenia elektrolitów a także stężenia glukozy, kwasu moczowego, kreatyniny i lipidów we krwi. Szczególnie uważną kontrolę zaleca się u chorych ze skłonnością do zwiększonego stężenia kwasu moczowego we krwi (hiperurykemia) i dny moczanowej. W okresie stosowania preparatu chorzy na cukrzycę powinni zachować ostrożność i monitorować stężenie glukozy. Torasemid może zmniejszyć skuteczność doustnych leków przeciwcukrzycowych oraz insuliny i może być konieczne aby lekarz dostosował dawkowanie leków przeciwcukrzycowych. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Preparat, podobnie jak inne leki przeciwnadciśnieniowe, może powodować działania niepożądane, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń i maszyn. Osoby, u których występują zawroty głowy lub podobne objawy nie powinny prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Dawkowanie preparatu Toramide

Preparat ma postać tabletek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki należy przyjmować rano popijając niewielką ilością płynu. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli: Nadciśnienie tętnicze: 2,5 mg 1 raz na dobę. W razie potrzeby lekarz zwiększy dawkę do 5 mg 1 raz na dobę. Dawki większe niż 5 mg na dobę nie prowadzą do dalszego obniżenia ciśnienia tętniczego. Pełne działanie przeciwnadciśnieniowe uzyskuje się po około 12 tygodniach stosowania preparatu. Obrzęki: 5 mg 1 raz na dobę. W razie konieczności lekarz może stopniowo zwiększyć dawkę do 20 mg 1 raz na dobę (a w niektórych przypadkach, wyjątkowo, nawet do 40 mg na dobę). Osoby z zaburzeniami czynności wątroby powinny w okresie leczenia pozostawać pod szczególnym nadzorem lekarskim ze względu na ryzyko zwiększenia stężenia torasemidu we krwi. U chorych w podeszłym wieku nie ma konieczności dostosowania dawkowania. Dzieci: Preparat nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci ze względu na brak doświadczenia dotyczącego stosowania preparatu w tej grupie wiekowej.

Czy można stosować Toramide w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w okresie ciąży i w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Preparat może powodować zmniejszenie stężenia potasu i/lub magnezu we krwi i w ten sposób nasilać toksyczność stosowanych równolegle glikozydów nasercowych. U chorych stosujących glikozydy nasercowe należy zachować ostrożność i kontrolować stężenie potasu oraz wykonywać badania EKG. Równoległe stosowanie preparatu z kortykosteroidami lub lekami przeczyszczającymi może powodować zwiększenie wydalania potasu i zwiększać ryzyko hipokaliemii. Jeżeli preparat stosowany jest równolegle z lekami przeciwnadciśnieniowymi lub innymi lekami mogącymi obniżać ciśnienie tętnicze (niektóre leki przeciwdepresyjne, nasenne, uspokajające, neuroleptyki, barbiturany, opioidy, baklofen) może wystąpić nasilenie działania przeciwnadciśnieniowego. Preparat, zwłaszcza stosowany w dużych dawkach, może nasilać toksyczne działania antybiotyków aminoglikozydowych, cisplatyny, cefalosporyn i litu. Preparat może nasilać działanie stosowanych równolegle leków zwiotczających mięśnie oraz działanie teofiliny. Preparat może nasilać toksyczność salicylanów u osób przyjmujących je w dużych dawkach. Preparat może zmniejszyć skuteczność doustnych leków przeciwcukrzycowych oraz insuliny i może być konieczne dostosowanie ich dawkowania przez lekarza. Równoległe stosowanie preparatu z inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE) powoduje ryzyko nagłego obniżenia ciśnienia tętniczego. W związku z tym lekarz może zalecić zmniejszenie dawki inhibitora ACE lub torasemidu. Preparat może wpływać na reaktywność tętnic na leki obkurczające naczynia (np. adrenalina, noradrenalina). Niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. indometacyna, ibuprofen) a także probenecyd mogą zmniejszać działanie moczopędne i działanie przeciwnadciśnieniowe torasemidu. Preparaty wiążące kwasy żółciowe takie jak cholestyramina i inne żywice mogą zmniejszać wchłanianie preparatu i osłabiać jego działanie.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Toramide, może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej: hipokaliemia, hiponatremia, zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi, zwiększenie stężenia glukozy i lipidów, zaostrzenie objawów kwasicy metabolicznej, zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny, kurcze mięśni, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, biegunka, zaparcia), zmniejszenie apetytu, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nagłe zatrzymanie moczu u chorych z zaburzeniami w odpływie moczu, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, bóle i zawroty głowy, znużenie, osłabienie, stany splątania, uczucie mrowienia lub drętwienia (parestezje). Bardzo rzadko: powikłania zakrzepowe i zaburzenia krążenia (w tym niedokrwienie serca i/lub mózgu co może doprowadzić do zaburzeń rytmu serca, dławicy piersiowej, zawału serca, omdlenia), zapalenie trzustki, zmniejszenie liczby krwinek białych i/lub czerwonych, zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość), reakcje nadwrażliwości (świąd, wysypka, nadwrażliwość na światło, ciężkie reakcje skórne), zaburzenia widzenia, zaburzenia słuchu (szumy uszne, utrata słuchu).