Tramal (tramadol (chlorowodorek tramadolu)) – roztwór do wstrzykiwań

Co to jest Tramal?

Opioidowy lek o działaniu przeciwbólowym zawierający tramadol.

Kiedy stosować Tramal?

Preparat jest wskazany w leczeniu bólu o nasileniu umiarkowanym do dużego.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub inne opioidowe leki przeciwbólowe. Przeciwwskazaniami do stosowania preparatu są również: · ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, ośrodkowo działającymi lekami przeciwbólowymi w tym opioidami lub lekami psychotropowymi · padaczka nie poddająca się leczeniu · równoległe stosowanie leków inhibitorów MAO (tramadolu nie należy stosować podczas i 14 dni po zakończeniu leczenia inhibitorami MAO) · leczenie uzależnienia od opioidów.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Tramal?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat należy stosować ostrożnie u osób: · uzależnionych od opioidów · po urazie głowy · we wstrząsie · z zaburzeniami świadomości niewiadomego pochodzenia · z zaburzeniami oddechowymi lub zaburzeniami czynności ośrodka oddechowego · z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym. · ze zwiększoną wrażliwością na leki opioidowe · z zahamowaną czynnością ośrodka oddechowego, jednocześnie stosujących leki hamujące pracę ośrodkowego układu nerwowego, szczególnie jeśli zachodzi potrzeba zastosowania u nich większej niż zalecana dawki tramadolu. U osób leczonych tramadolem opisywano przypadki występowania drgawek, szczególnie u osób przyjmujących go w dużych dawkach (ponad 400 mg na dobę) lub stosujących jednocześnie leki obniżające próg drgawkowy. Osoby z padaczką w wywiadzie lub podatne na występowanie drgawek pochodzenia mózgowego mogą być leczone preparatem tylko jeśli lekarz zdecyduje o bezwzględnej konieczności takiego postępowania. Stosowanie tramadolu może prowadzić do uzależnienia (silna potrzeba ciągłego dostarczania substancji do organizmu) i rozwoju tolerancji (potrzeba stosowania coraz większych dawek leku w celu uzyskania tego samego efektu). Należy zachować ostrożność i w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem preparatu należy skonsultować się z lekarzem. Osoby ze skłonnością do nadużywania leków lub uzależnień powinny być leczone krótkotrwale pod ścisłą opieką lekarza. Tramadolu nie należy stosować jako terapię zastępczą u osób uzależnionych od opioidów. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Opioidowe leki przeciwbólowe upośledzają sprawność psychiczną i/lub fizyczną wymaganą do wykonywania zadań potencjalnie niebezpiecznych (np. prowadzenie pojazdów czy obsługiwanie maszyn). Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn podczas stosowania preparatu.

Dawkowanie preparatu Tramal

Preparat ma postać kapsułek lub kropli do stosowania doustnego, ampułek lub czopków. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Preparat w ampułkach może być stosowany jako wstrzyknięcia domięśniowe, dożylne, podskórne lub wlew dożylny. Preparat w postaci tabletek i kropli należy stosować doustnie; krople przyjmować z niewielką ilością płynu lub „na cukier”. Preparat w postaci czopków przeznaczony jest do stosowania doodbytniczego. Dawkę preparatu indywidualnie dla każdego pacjenta określa lekarz. Preparat w postaci czopków nie jest przeznaczony dla dzieci do 12. roku życia. Dorośli i dzieci po 12. roku życia: Zwykle 50–100 mg co 4–6 godzin (maksymalnie do 400 mg na dobę); w przypadku kropli: 20–40 kropli lub 4–8 naciśnięć pompki dozującej. W bólach nowotworowych i pooperacyjnych konieczne może być zwiększenie dawki dobowej. U chorych po 75. roku życia oraz u chorych z umiarkowaną niewydolnością nerek lub wątroby lekarz prawdopodobnie zaleci wydłużenie odstępów między dawkami. Dzieci 1.–12. roku życia: W tej grupie wiekowej należy stosować lek w postaci kropli. Dawka jednorazowa wynosi 1–2 mg/kilogram masy ciała, maks. 8 mg/kilogram masy ciała/dobę (nie więcej niż 400 mg/dobę – 160 kropli lub 32 naciśnięcia pompki dozującej).

Czy można stosować Tramal w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania preparatu w ciąży. W czasie długotrwałego stosowania preparatu nie należy karmić piersią, nie ma potrzeby przerywania karmienia z powodu jednorazowego podania tramadolu.