Travatan (trawoprost) – krople do oczu, roztwór

Co to jest Travatan?

Preparat stosowany miejscowo do oka (do worka spojówkowego), zawierający lek z grupy analogów prostaglandyny (trawoprost), zmniejszający ciśnienie wewnątrzgałkowe.

Co zawiera i jak działa Travatan?

Substancją czynną preparatu jest trawoprost. Trawoprost jest analogiem prostaglandyny, aktywuje receptor prostaglandynowy. Zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zwiększenie odpływu cieczy wodnistej. Trawoprost jest prolekiem, który w rogówce ulega hydrolizie do aktywnego farmakologicznie wolnego kwasu trawoprostowego. Obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego rozpoczyna się ok. 2 godziny po zakropleniu, a najsilniejsze działanie występuje po 12 godzinach. Obniżenie ciśnienia utrzymuje się co najmniej przez 24 godziny. Ogólnoustrojowa ekspozycja na lek jest bardzo mała.

Kiedy stosować Travatan?

Preparat jest wskazany w obniżaniu podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u chorych z nadciśnieniem ocznym lub z jaskrą z otwartym kątem przesączania.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie wolno stosować preparatu u kobiet w ciąży (chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne), u kobiet w okresie karmienia piersią ani u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznych metod zapobiegania ciąży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Travatan?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego, miejscowo do worka spojówkowego. Trawoprost może powodować stopniową zmianę koloru oka poprzez zwiększanie liczby melanosomów (ziarnistości barwnikowych) w melanocytach. Jednostronne leczenie może spowodować stałą różnobarwność oczu. Zmiany w zabarwieniu tęczówki postępują powoli i przed długi czas mogą pozostawać niezauważone. Zmiany zabarwienia oczu występują głównie u osób o mieszanym kolorze tęczówek, tj. niebiesko-brązowym, szaro-brązowym, żółto-brązowym i zielono-brązowym, ale także u osób z tęczówkami koloru brązowego. W typowym obrazie przebarwienia, brązowe zabarwienie wokół źrenicy rozchodzi się koncentrycznie w kierunku obwodowym, ale zdarza się, że cała tęczówka lub jej fragmenty stają się silniej zabarwione na brązowo. Po przerwaniu leczenia nie obserwowano dalszego zwiększania zawartości brązowego barwnika w tęczówce. Preparat może powodować zmianę zabarwienia skóry okolicy oczodołów i skóry powiek. Preparat może powodować stopniową zmianę wyglądu rzęs; zmiany te obejmują: zwiększenie długości, grubości, zabarwienia i/lub liczby rzęs. Nie ma doświadczeń w stosowaniu trawoprostu w stanach zapalnych oka, w jaskrze naczyniowej (neowaskularnej), jaskrze z zamkniętym kątem przesączania, jaskrze z zamykającym się kątem przesączania i jaskrze wrodzonej. Istnieją jedynie ograniczone doświadczenia dotyczące leczenia trawoprostem chorób oczu na tle chorób tarczycy, jaskry z otwartym kątem przesączania u chorych z bezsoczewkowością rzekomą oraz jaskry barwnikowej i jaskry w przebiegu zespołu rzekomego złuszczania (pseudoeksfoliacji). W okresie leczenia możliwe jest wystąpienie obrzęku plamki, także postaci torbielowatej. Należy zachować ostrożność u chorych z bezsoczewkowością, bezsoczewkowością rzekomą z rozdarciem torebki tylnej soczewki lub zaimplantowaną soczewką przedniokomorową, a także u osób ze znanymi czynnikami ryzyka torbielowatego obrzęku plamki. Prostaglandyny i analogi prostaglandyn są substancjami aktywnymi biologicznie i mogą wchłaniać się przez skórę. Należy zachowywać środki ostrożności aby uniknąć bezpośredniego kontaktu skóry z preparatem. Kobiety w ciąży lub planujące ciążę powinny zachowywać odpowiednie środki ostrożności aby uniknąć bezpośredniego narażenia na preparat zawarty w buteleczce. W razie przypadkowego kontaktu z zawartością butelki należy niezwłocznie i starannie zmyć preparat z miejsca narażonego na jego działanie. Preparat należy stosować ostrożnie u osób ze znanymi czynnikami ryzyka zapalenia tęczówki/błony naczyniowej oka. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry · preparat zawiera polioksyetylenowany uwodorniony olej rycynowy 40, który może powodować wystąpienie reakcji skórnych · preparat zawiera jako środek konserwujący polikwaternium-1; osoby, które używają miękkich soczewek kontaktowych powinny je usunąć przed zakropleniem oczu i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym ich założeniem. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Należy zachować ostrożność, ponieważ po podaniu preparatu do oka, mogą wystąpić przejściowe zaburzenia widzenia, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Jeżeli wystąpią zaburzenia widzenia nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych do czasu ustąpienia zaburzeń i powrotu ostrego, prawidłowego widzenia.

Dawkowanie preparatu Travatan

Preparat ma postać kropli do oczu. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli: Zwykle 1 kropla do worka spojówkowego 1 raz na dobę, najlepiej wieczorem. Aby ograniczyć ogólnoustrojowe wchłanianie substancji czynnej, zaleca się zamknięcie powieki lub delikatne uciśnięcie kanalika nosowo-łzowego po zakropleniu leku. Nie należy dotykać końcówką kroplomierza powierzchni oka ani powiek, ani żadnej innej powierzchni, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie preparatu. Jeżeli równolegle stosowane są inne preparaty podawane do oczu należy odczekać co najmniej 5 minut pomiędzy podaniami kolejnych leków. Jeżeli wcześniej w leczeniu jaskry stosowane były inne leki lekarz określi indywidualny schemat zmiany sposobu leczenia. Dzieci: Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci i młodzieży do 18. roku życia i nie zaleca się jego stosowania w tej grupie wiekowej.

Czy można stosować Travatan w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie należy stosować preparatu u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznych metod zapobiegania ciąży. Nie wolno stosować preparatu w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Nie ma danych dotyczących interakcji preparatu z innymi lekami. Ze względu na ryzyko paradoksalnego zwiększenia ciśnienia wewnątrzgałkowego nie zaleca się równoległego stosowania dwóch miejscowo działających analogów lub pochodnych prostaglandyn. W przypadku miejscowego stosowania innych preparatów ocznych, należy zachować co najmniej 5 minutowy odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi podaniami leków.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Travatan może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić miejscowe działania niepożądane, dotyczące oka/oczu: podrażnienie, przekrwienie gałki ocznej i spojówek, zmiana zabarwienia tęczówki (zwiększenie pigmentacji), punkcikowate zapalenie rogówki, zapalenie komory przedniej oka, światłowstręt, wydzielina z oka, uczucie dyskomfortu, ból oka, suchość oka, zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, świąd, zapalenie spojówek, łzawienie, zapalenie brzegów powiek, obrzęk powiek, nadmierny/nieprawidłowy wzrost rzęs i zmiany w ich wyglądzie (kolor, grubość, długość), nadżerki rogówki, zapalenie rogówki, obrzęk plamki, zapalenie błony naczyniowej oka, niedoczulica oka, widzenie efektu halo, zapalenie gruczołów tarczkowych, nadmierne rozszerzenie źrenic, retrakcja powiek, zaburzenia pola widzenia, opryszczkowe zapalenie rogówki, zmiany zabarwienia skóry okolicy oczodołów i powiek, obrzęki wokół oczodołu, utrata brwi lub rzęs. Możliwe jest także wystąpienie ogólnoustrojowych działań niepożądanych, takich jak: bóle i zawroty głowy, zaburzenia smaku, szumy uszne, opryszczka pospolita, zaburzenia rytmu serca, kołatanie serca, zmniejszenie częstotliwości rytmu serca, niedociśnienie/nadciśnienie tętnicze, ból w klatce piersiowej, astma, nasilenie astmy oskrzelowej, duszność, ból gardła i krtani, kaszel, chrypka, niedrożność nosa, podrażnienie gardła, bóle mięśni i stawów, osłabienie mięśni, złe samopoczucie, zaparcia, nawrót choroby wrzodowej żołądka, wysypka, reakcje alergiczne, kontaktowe zapalenie skóry, rumień.