Trifas cor (torasemid) – tabl.

Co to jest Trifas cor?

Lek o działaniu moczopędnym i obniżającym ciśnienie tętnicze.

Co zawiera i jak działa Trifas cor?

Substancją czynną preparatu jest torasemid. Jest to substancja o silnym działaniu moczopędnym, powodująca zwiększenie objętości wydalanego moczu. Torasemid powoduje zahamowanie zwrotnego wchłaniania jonów sodu i chloru, co skutkuje nasileniem wydalania sodu i chloru z moczem i zwiększeniem objętości wydalanej wody. Zwiększonemu wydalaniu sodu towarzyszy zwiększone wydalanie potasu. Torasemid nazywany jest diuretykiem pętlowym, ponieważ działa w obszarze pętli nefronu (tzw. pętli Henlego). Dodatkowo, działanie torasemidu prowadzi prawdopodobnie do rozszerzenia naczyń krwionośnych i zmniejszenia oporu naczyniowego. Lek stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego i obrzęków. Po doustnym przyjęciu torasemid jest szybko i prawie całkowicie wchłaniany, maksymalne stężenie we krwi występuje po około 1–2 godzinach po przyjęciu preparatu.

Kiedy stosować Trifas cor?

Preparat jest wskazany: · w zapobieganiu obrzękom i w leczeniu obrzęków i przesięków w przebiegu niewydolności serca · w leczeniu nadciśnienia tętniczego pierwotnego (tylko preparat w postaci tabletek 5 mg).

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na pochodne sulfonylomocznika. Nie możesz także stosować preparatu jeżeli występuje u Ciebie: · obniżone ciśnienie tętnicze · zaburzenia czynności nerek z bezmoczem · ciężkie zaburzenia czynności wątroby z zaburzeniami świadomości (stany przedśpiączkowe i śpiączka wątrobowa) · zmniejszenie objętości krwi krążącej (hipowolemia) · zmniejszenie stężenia sodu i potasu we krwi · zaburzenia opróżniania pęcherza moczowego (np. spowodowane rozrostem gruczołu krokowego) · dna moczanowa · zaburzenia automatyzmu i przewodzenia impulsów w sercu (np. blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy II stopnia lub blok całkowity) · zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej · zaburzenia morfologii krwi (np. małopłytkowość lub niedokrwistość u pacjentów bez zaburzeń czynności nerek) · zaburzenia czynności nerek spowodowane związkami nefrotoksycznymi a także, · jeżeli równolegle stosujesz sole litu lub antybiotyki z grupy aminoglikozydów czy cefalosporyn. Preparatu nie wolno stosować w ciąży o ile w opinii lekarza nie jest to bezwzględnie konieczne. Preparat jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią. Nie stosować u dzieci do 12. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Trifas cor?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat, podobnie jak inne leki moczopędne, może powodować zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej, w tym powodować zmniejszenie stężenia potasu (hipokaliemia) lub sodu (hiponatremia) we krwi. W okresie leczenia lekarz zaleci regularną kontrolę stężenia elektrolitów, szczególnie potasu, a także stężenia glukozy, kwasu moczowego, kreatyniny i lipidów (cholesterolu i trójglicerydów) we krwi. Dodatkowo, niezbędna jest okresowa kontrola obrazu krwi obwodowej. W okresie stosowania preparatu chorzy na cukrzycę powinni zachować ostrożność i monitorować stężenie glukozy. Torasemid może zmniejszyć skuteczność doustnych leków przeciwcukrzycowych oraz insuliny i może być konieczne dostosowanie dawkowania leków przeciwcukrzycowych przez lekarza. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Preparat może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń i maszyn. Dotyczy to zwłaszcza początkowego okresu leczenia, okresu po zwiększeniu dawki, po zmianie leku lub po rozpoczęciu równoległego leczenia innym preparatem oraz sytuacji, gdy równolegle spożywany jest alkohol.

Dawkowanie preparatu Trifas cor

Preparat ma postać tabletek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki należy przyjmować rano popijając niewielką ilością płynu, można przyjmować niezależnie od posiłku. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli: Nadciśnienie tętnicze: 2,5 mg 1 raz na dobę. W razie potrzeby lekarz zwiększy dawkę do 5 mg 1 raz na dobę. Dawki większe niż 5 mg na dobę nie prowadzą do dalszego obniżenia ciśnienia tętniczego. Działanie przeciwnadciśnieniowe rozpoczyna się w pierwszym tygodniu stosowania preparatu, pełne działanie przeciwnadciśnieniowe uzyskuje się po około 12 tygodniach stosowania preparatu. Obrzęki: początkowo 5 mg 1 raz na dobę. W razie konieczności lekarz może stopniowo zwiększyć dawkę do 20 mg 1 raz na dobę. W przypadku ostrego obrzęku płuc dawka początkowa wynosi 10 mg na dobę. Dawka maksymalna 20 mg na dobę. Osoby z zaburzeniami czynności wątroby powinny w okresie leczenia pozostawać pod szczególnym nadzorem lekarskim ze względu na ryzyko zwiększenia stężenia torasemidu we krwi. U chorych w podeszłym wieku nie ma konieczności dostosowywania dawkowania. Dzieci: Preparat nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci ze względu na brak doświadczenia dotyczącego stosowania preparatu w tej grupie wiekowej.

Czy można stosować Trifas cor w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Preparatu nie wolno stosować w ciąży o ile w opinii lekarza nie jest to bezwzględnie konieczne. Tylko lekarz może ocenić stosunek ryzyka do korzyści w Twoim przypadku. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Jeżeli preparat stosowany jest równolegle z lekami przeciwnadciśnieniowymi lub innymi lekami mogącymi obniżać ciśnienie tętnicze (niektóre leki przeciwdepresyjne, nasenne, uspokajające, neuroleptyki, barbiturany, opioidy, baklofen) może wystąpić nasilenie działania przeciwnadciśnieniowego. Stosowanie preparatu równolegle z inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE) lub stosowanie leków w okresach następujących po sobie bezpośrednio może spowodować wystąpienie nagłego obniżenia ciśnienia tętniczego; konieczne może być aby lekarz dostosował dawkowanie leków. Preparat może powodować zmniejszenie stężenia potasu i/lub magnezu we krwi i w ten sposób nasilać toksyczność stosowanych równolegle glikozydów nasercowych. U chorych stosujących glikozydy nasercowe należy zachować ostrożność i kontrolować stężenie potasu oraz wykonywać badania EKG. Preparat może zmniejszyć skuteczność doustnych leków przeciwcukrzycowych oraz insuliny i może być konieczne dostosowanie ich dawkowania przez lekarza. Należy zachować ostrożność, jeżeli diuretyki stosowane są równolegle z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (np. indometacyna, ibuprofen) ponieważ leki te mogą osłabiać przeciwnadciśnieniowe działanie diuretyków. Niesteroidowe leki przeciwzapalne a także probenecyd mogą wpływać na działanie moczopędne i przeciwnadciśnieniowe torasemidu. Preparat może nasilać toksyczność salicylanów u osób przyjmujących je w dużych dawkach. Preparat, zwłaszcza stosowany w dużych dawkach, może nasilać toksyczne działania antybiotyków aminoglikozydowych, cisplatyny i cefalosporyn. Preparat może nasilać działanie stosowanych równolegle leków zwiotczających mięśnie oraz działanie teofiliny. Równoległe stosowanie preparatu z kortykosteroidami lub lekami przeczyszczającymi może zwiększać ryzyko hipokaliemii i nasilać ją. Preparat może zwiększać stężenie litu we krwi i nasilać jego toksyczne działanie. Nie należy stosować soli litu w okresie stosowania preparatu. Preparat może wpływać na reaktywność tętnic na leki obkurczające naczynia (np. adrenalina, noradrenalina). Preparaty wiążące kwasy żółciowe takie jak cholestyramina i inne żywice mogą zmniejszać wchłanianie preparatu i osłabiać jego działanie.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Trifas cor, Trifas 10, może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej, hipokaliemia, hiponatremia, bóle i zwroty głowy, niedociśnienie tętnicze, osłabienie, znużenie, senność, stany splątania, utrata apetytu, kurcze mięśni, zwiększenie stężenia glukozy, lipidów (trójglicerydów i cholesterolu) i kwasu moczowego we krwi, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, ból żołądka, nudności, biegunka, zaparcia, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi, nagłe zatrzymanie moczu u chorych z zaburzeniami w odpływie moczu, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Możliwe wystąpienie zasadowicy metabolicznej. Rzadko uczucie mrowienia lub drętwienia (parestezje). Bardzo rzadko: powikłania zakrzepowe i zaburzenia krążenia (w tym niedokrwienie serca i/lub mózgu co może doprowadzić do zaburzeń rytmu serca, dławicy piersiowej, zawału serca, omdlenia), zmniejszenie liczby krwinek białych i/lub czerwonych, zmniejszenie liczby płytek krwi, zapalenie trzustki, reakcje nadwrażliwości (świąd, wysypka, nadwrażliwość na światło, ciężkie reakcje skórne), zaburzenia widzenia, zaburzenia słuchu (szumy uszne, utrata słuchu).