Tropicamidum WZF 0,5% (tropikamid) – krople do oczu

Co to jest Tropicamidum WZF?

Lek z grupy parasympatykolityków stosowany miejscowo do oka (do worka spojówkowego) w celu rozszerzenia źrenicy.

Co zawiera i jak działa Tropicamidum WZF?

Substancją czynną preparatu jest tropikamid, lek z grupy parasympatykolityków (inna stosowana nazwa to leki przeciwcholinergiczne, leki cholinolityczne). Tropikamid wykazuje działanie podobne do atropiny, działa jednak szybciej i znacznie krócej. Tropikamid blokuje pobudzenie receptorów muskarynowych (podtyp receptorów cholinergicznych). Są to receptory pobudzane w warunkach fizjologicznych przez acetylocholinę. Działając na receptory muskarynowe, tropikamid znosi działanie acetylocholiny. Tropikamid stosowany jest miejscowo do worka spojówkowego. Działa rozkurczająco na zwieracz źrenicy oraz mięsień ciała rzęskowego i powoduje rozszerzenie źrenicy. Poraża akomodację oka (w stężeniu 1%). Początek działania występuje kilka minut po podaniu, maksymalne rozszerzenie źrenicy pojawia się po 15–20 minutach i utrzymuje się przez 1 godzinę, całkowite ustąpienie rozszerzenia źrenicy występuje po 3–5 godzinach. Tropikamid w niewielkim stopniu może przeniknąć do krążenia ogólnego, zwłaszcza u dzieci i osób w podeszłym wieku.

Kiedy stosować Tropicamidum WZF?

Preparat jest wskazany do miejscowego stosowania: · w badaniach diagnostycznych oka – do wziernikowania dna oka · w stanach przedoperacyjnych wymagających zastosowania krótko działającego leku rozszerzającego źrenicę.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie możesz także stosować preparatu jeżeli występuje u Ciebie jaskra pierwotna z możliwością zamknięcia się kąta przesączania lub jaskra z zamykającym się kątem przesączania. Ze względu na zawartość chlorku benzalkoniowego, przed zakropleniem preparatu należy zdjąć soczewki kontaktowe.

Dawkowanie preparatu Tropicamidum WZF

Preparat ma postać kropli do oczu, do podawania do worka spojówkowego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i dzieci: · wziernikowanie dna oka: 1–2 kropli roztworu 0,5% do worka spojówkowego 15–20 minut przed badaniem · w celu rozszerzenia źrenicy: 2 krople roztworu 0,5% do worka spojówkowego (w odstępie 5 minut). Jeżeli niemożliwe było zbadanie pacjenta w ciągu 15–30 minut po podaniu, lekarz może ponownie podać 1 kroplę w celu przedłużenia działania rozszerzającego źrenicę. Maksymalne rozszerzenie źrenicy występuje po około 15 minutach po podaniu leku. Działanie leku utrzymuje się do 3 godzin. Aby ograniczyć ogólnoustrojowe wchłanianie substancji czynnej, zaleca się uciśnięcie kanalika łzowego co najmniej przez 1 minutę, natychmiast po zakropleniu. Nie należy dotykać końcówką kroplomierza powierzchni oka ani powiek, ani żadnej innej powierzchni, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie preparatu i prowadzić do zakażenia oczu. Zakażenie może powodować poważne uszkodzenia oczu lub utratę wzroku.

Czy można stosować Tropicamidum WZF w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie należy stosować preparatu w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to za absolutnie konieczne. Nie wiadomo czy tropikamid przenika do mleka kobiecego. Przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Działanie preparatu może ulec nasileniu jeżeli stosowane są inne cholinolityki lub leki wykazujące działanie cholinolityczne, np. niektóre leki przeciwhistaminowe, niektóre leki stosowane w chorobie Parkinsona (np. amantadyna), pochodne fenotiazyny (np. chloropromazyna) i butyrofenonu (np. haloperydol), oraz trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (np. amitryptylina). Zawarty w preparacie tropikamid działa przeciwstawnie w stosunku do leków cholinomimetycznych (np. pilokarpina). Preparaty te mogą wzajemnie znosić swoje działanie.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Tropicamidum WZF 0,5% może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić miejscowe działania niepożądane, dotyczące oka/oczu, takie jak: zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego, nadwrażliwość na światło, przemijające kłucie, światłowstręt, zapalenie i obrzęk spojówek, świąd, łzawienie, przekrwienie, podrażnienie. Ponadto mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane, takie jak: suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaczerwienienie i suchość skóry, zmniejszenie/zwiększenie częstotliwości rytmu serca, zaburzenia rytmu serca, uczucie kołatania serca, potrzeba nagłego oddania moczu, spowolnienie perystaltyki przewodu pokarmowego prowadzące do zaparć, wymioty, zawroty głowy, zaburzenia równowagi/chwiejny chód. U dzieci możliwe: wysypka, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia zachowania, omamy, drgawki, niewydolność oddechowa i krążeniowa, wzdęcia (u niemowląt).