Tussidex mite (dekstrometorfan) – kaps. miękkie

Co to jest Tussidex mite?

Lek stosowany w celu ograniczenia nieproduktywnego kaszlu.

Co zawiera i jak działa Tussidex mite?

Preparat zawiera dekstrometorfan, pochodną morfiny. Wykazuje on działanie przeciwkaszlowe, działa w ośrodkowym układzie nerwowym na ośrodek kaszlu zlokalizowany w rdzeniu przedłużonym; powoduje podwyższenie progu dla odruchu kaszlowego. W dawkach terapeutycznych nie wpływa hamująco na czynność oddechową i działanie aparatu rzęskowego oskrzeli. Początek działania przeciwkaszlowego dekstrometorfanu po podaniu doustnym występuje po 15-30 minutach i utrzymuje się przez 5-6 godzin.

Kiedy stosować Tussidex mite?

Preparat jest wskazany do stosowania w objawowym leczeniu ostrego, suchego kaszlu, nie związanego z zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu są również: stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) równolegle lub w ciągu ostatnich 14 dni astma oskrzelowa niewydolność oddechowa lub ryzyko jej wystąpienia przewlekły kaszel, rozedma płuc, przewlekłe zapalenie oskrzeli ciężka niewydolność wątroby. Preparatu nie należy stosować u dzieci do 12. roku życia. Stosowanie preparatu w czasie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Tussidex mite?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Jeżeli pomimo stosowania preparatu objawy nie ustępują przez 7 dni, należy skonsultować się z lekarzem. Ze względu na ryzyko przedawkowania, należy sprawdzić, czy inne stosowane równolegle leki nie zawierają dekstrometorfanu. Preparatu nie należy stosować w leczeniu kaszlu z odkrztuszaniem. Lek hamuje kaszel, lecz nie usuwa jego przyczyny. Zachować szczególną ostrożność u pacjentów ze znaczną niewydolnością nerek lub wątroby. U tych pacjentów zaleca się zmniejszenie dawek leku lub zwiększenie odstępów pomiędzy nimi. Nie stosować u pacjentów ze schorzeniami dróg oddechowych, związanymi z produkcja zwiększonej ilości śluzu, np. w zapaleniu oskrzeli. Odnotowano przypadki nadużywania preparatu, także przez dzieci i młodzież. Większość przypadków dotyczyła osób nadużywających leki i/lub alkohol oraz osób z chorobami psychicznymi w wywiadzie. U osób ze znaczną niewydolnością nerek lub wątroby lekarz zadecyduje o zmniejszeniu dawek preparatu lub zaleci zwiększenie odstępów pomiędzy nimi. Nie należy spożywać napojów alkoholowych w czasie stosowania preparatu. Dekstrometorfan nasila hamujący wpływ alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy. Informacje o dodatkowych składnikach preparatu. Preparat zawiera sorbitol, osoby z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinny go stosować. Preparat zawiera czerwień koszenilową, ltóra może powodować alergię. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Należy zachować ostrożność, ponieważ preparat może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Istnieje ryzyko wsytąpienia senności i zawrotów głowy.

Dawkowanie preparatu Tussidex mite

Preparat ma postać kapsułek miękkich do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i dzieci po 12. roku życia. 15–30 mg co 6–8 godzin; maksymalnie 120 mg na dobę. U osób z niewydolnością wątroby lub nerek należy zmniejszyć dawkę lub zwiększyć odstępy między dawkami.

Czy można stosować Tussidex mite w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Ze względu na brak badań nie zaleca się stosowania preparatu w czasie ciąży. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności skonsultuj się z lekarzem, jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu. Preparatu nie należy stosować równolegle z inhibitorami MAO (także w okresie 14 dni od zaprzestania ich podawania) ponieważ mogą wystąpić objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego takie jak: zawroty głowy, pobudzenie, znaczne podwyższenie temperatury ciała, nudności, drżenia mięśniowe, podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi. Nie zaleca się równoległego stosowania amiodaronu, chinidyny i fluoksetyny, ponieważ może to prowadzić do zahamowania metabolizmu dekstrometorfanu w wątrobie, zwiększenia jego stężenia w surowicy krwi i nasilenia jego działań niepożądanych. Nie należy stosować równolegle leków, które również działają hamująco na ośrodkowy układ nerwowy. Preparat nasila działanie alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Tussidex mite może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić: wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, dezorientacja, senność, zawroty głowy, ból głowy, bóle żołądka, zaparcia lub biegunka, nudności i wymioty.