Tygacil (tygecyklina) – proszek do sporz. roztworu do infuzji

Co to jest Tygacil?

Lek przeciwbakteryjny do stosowania ogólnego. Antybiotyk z grupy tetracyklin stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Hamuje wzrost bakterii wywołujących zakażenia.

Co zawiera i jak działa Tygacil?

Substancją czynną preparatu jest tygecyklina. Jest to substancja pod względem budowy chemicznej podobna do tetracykliny. Mechanizm jej działania, podobnie jak antybiotyków tetracyklinowych, polega na hamowaniu syntezy białek bakteryjnych. Odbywa się to poprzez zablokowanie bakteryjnych rybosomów, struktur komórkowych niezbędnych do syntezy białek. W ten sposób zahamowaniu ulega wzrost i namnażanie się komórek bakteryjnych. Tygecyklina zaliczana jest do antybiotyków o działaniu bakteriostatycznym. Tygecyklina może pokonać dwa główne mechanizmy oporności na tetracykliny. Przeznaczona jest do podawania wyłącznie drogą dożylną.

Kiedy stosować Tygacil?

Preparat jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń u dorosłych: · powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich, wyłączając zakażenia stopy cukrzycowej · powikłane zakażenia wewnątrz brzuszne. Nie zaleca się stosowania preparatu w innych wskazaniach niż podane powyżej. Preparat należy stosować jedynie wówczas, gdy wiadomo lub podejrzewa się, że postępowanie alternatywne nie jest właściwe.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Osoby z nadwrażliwością na inne antybiotyki z grupy tetracyklin mogą również być uczulone na tygecyklinę. Preparatu nie należy stosować u kobiet w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne. Ze względu na brak doświadczenia klinicznego nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Dawkowanie preparatu Tygacil

Preparat ma postać proszku do przygotowania roztworu do wlewu dożylnego. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz dobierze dawkowanie indywidualnie w zależności od wskazania, nasilenia zakażenia, wrażliwości drobnoustrojów i stanu chorego. W pewnych szczególnych grupach pacjentów konieczna może być dodatkowa modyfikacja dawkowania. Dorośli: Początkowo zwykle stosuje się 100 mg, a następnie 50 mg co 12 godzin przez 5–14 dni. Lekarz określi czas trwania leczenia. U osób z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby nie ma konieczności dostosowania dawkowania. W przypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby lekarz odpowiednio dostosuje dawkowanie (zwykle początkowa dawka nasycająca 100 mg i dawka podtrzymująca 25 mg co 12 godzin). U tych chorych należy zachować ostrożność; lekarz zwykle zaleci regularną kontrolę czynności wątroby i reakcję chorego na leczenie. W przypadku niewydolności nerek oraz u osób poddawanych hemodializie nie ma konieczności zmiany dawkowania. U osób w podeszłym wieku nie ma konieczności dostosowania dawkowania. Ze względu na brak doświadczenia klinicznego nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Sposób podawania: Preparat ma postać proszku do przygotowania roztworu do wlewu dożylnego. Preparat podaje się dożylnie wyłącznie w postaci wlewu dożylnego trwającego 30–60 minut. Preparat może być podawany wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny po przygotowaniu roztworu zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania. Preparat przeznaczony jest do jednorazowego użytku, niewykorzystany roztwór należy wyrzucić (zgodnie z zasadami usuwania niewykorzystanych leków).

Czy można stosować Tygacil w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Preparatu nie należy stosować u kobiet w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne. Tygecyklina może tworzyć związki kompleksowe z wapniem we wszystkich tkankach kościotwórczych. Stosowanie jej w okresie rozwoju zębów i kości (ciąża, zwłaszcza jej druga połowa, dzieci do 8. roku życia) może spowodować przebarwienia szkliwa i uszkodzenia zębów oraz opóźnienie rozwoju kośćca. Nie można wykluczyć zagrożenia dla noworodka karmionego mlekiem matki leczonej tygecykliną i dlatego konieczne może być przerwanie karmienia piersią; przed zastosowaniem leku w okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności poinformuj lekarza jeżeli stosujesz: · leki przeciwzakrzepowe (pochodne kumaryny np.warfaryna) · doustne preparaty antykoncepcyjne. Tygecyklina nasila działanie leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryny) i powoduje wydłużenie czasu protrombinowego; w okresie stosowania antybiotyku lekarz prawdopodobnie zaleci regularną kontrolę parametrów krzepnięcia krwi. W razie potrzeby lekarz dostosuje dawkowanie tych leków. Preparat może zmniejszać skuteczność działania hormonalnych preparatów antykoncepcyjnych; należy skonsultować się z lekarzem.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Tygacil może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Możliwe jest wystąpienie następujących działań niepożądanych: nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, niestrawność, jadłowstręt, rzekomobłoniaste zapalenie jelit (objawiające się m. in. biegunką), zawroty głowy, ból głowy, zakażenia (zapalenie płuc, ropień płuc, posocznica, wstrząs septyczny), nadkażenia opornymi bakteriami i drożdżakami (stany zapalne błon śluzowych i skóry), małopłytkowość, zmiana parametrów krzepnięcia krwi (w tym wydłużenie czasu protrombinowego), zmniejszenie stężenia glukozy we krwi (hipoglikemia), zwiększenie stężenia kreatyniny i mocznika we krwi, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby, żółtaczka, zwykle z zastojem żółci, niewydolność wątroby, ostre zapalenie trzustki, ból i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, stany zapalne, zapalenie żył, zakrzepowe zapalenie żył. Możliwe reakcje nadwrażliwości (w tym ciężkie reakcje anafilaktyczne), takie jak: wysypka, świąd, wstrząs anafilaktyczny (trudności w oddychaniu, niedociśnienie tętnicze, zwiększenie częstotliwości rytmu serca) a także, ciężkie reakcje skórne, w tym zespół Stevensa i Johnsona. Jeżeli wystąpią pierwsze objawy którejkolwiek z powyższych reakcji nadwrażliwości należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem. Możliwe jest wystąpienie działań niepożądanych charakterystycznych dla antybiotyków z grupy tetracyklin, takich jak: nadwrażliwość skóry na światło (rumień, obrzęk, pęcherzyki, rzadko łuszczenie skóry), guz rzekomy mózgu, zapalenie trzustki, zwiększenie stężenia związków azotu we krwi (mocznik, kreatynina), kwasica, hiperfosfatemia. Stosowanie w okresie rozwoju zębów i kości (ciąża, zwłaszcza jej druga połowa, dzieci do 8. roku życia) może spowodować trwałe przebarwienia szkliwa i uszkodzenia zębów oraz opóźnienie rozwoju kośćca.