Ulgastran (sukralfat) – tabl.

Co to jest Ulgastran?

Lek osłonowy stosowany w leczeniu choroby wrzodowej.

Co zawiera i jak działa Ulgastran?

Substancją czynną preparatu jest sukralfat, związek kompleksowy siarczanu sacharozy i wodorotlenku glinu. Sukralfat działa miejscowo, przyspiesza gojenie owrzodzeń, działa osłaniająco na błonę śluzową żołądka. Tworzy warstwę ochronną na powierzchni owrzodzenia błony śluzowej. W miejscu owrzodzenia sukralfat łączy się z błoną śluzową dzięki oddziaływaniu elektrostatycznemu między dodatnio naładowanymi białkami wysięku a ujemnie naładowanymi jonami sukralfatu. Powstaje rodzaj bariery ochronnej nad wrzodem. Uniemożliwia dyfuzję jonów wodorowych. Wiąże pepsynę i kwasy żółciowe. W ten sposób chroni niszę wrzodową przed działaniem kwasu solnego oraz działaniem pepsyny i kwasów żółciowych. Sukralfat wchłania się nieznacznie z przewodu pokarmowego (2–5%), po wchłonięciu w postaci niezmienionej sukralfat (oraz glin) wydalany jest z moczem. Niewchłonięta część wydalana jest w postaci niezmienionej z kałem.

Kiedy stosować Ulgastran?

Wskazania do stosowania preparatu obejmują chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie należy stosować preparatu długotrwale u chorych z ciężką niewydolnością nerek, mocznicą lub hipofosfatemią (ze zmniejszonym stężeniem fosforanów nieorganicznych we krwi) ani u chorych poddawanych dializom.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Ulgastran?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Przed zastosowaniem preparatu powinieneś skonsultować się z lekarzem jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie zaburzenia czynności nerek. Lekarz podejmie decyzję, czy w Twoim przypadku właściwe jest stosowanie preparatu; jeżeli lekarz zaleci stosowanie preparatu należy zachować ostrożność. Preparat zawiera glin, który po wchłonięciu wydalany jest z moczem. U osób z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek może nastąpić kumulacja glinu w organizmie i mogą wystąpić jego działania toksyczne. Przyjmowanie innych leków zawierających glin (np. niektóre leki zobojętniające sok żołądkowy) zwiększa ryzyko kumulacji glinu. U osób poddawanych dializom preparat może być stosowany wyłącznie krótkotrwale i tylko wtedy, jeżeli lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne. W tej grupie chorych zalecana jest regularna kontrola stężenia glinu i fosforanów we krwi. Po zakończeniu leczenia należy ocenić czy nie występują objawy kumulacji glinu i jego toksycznego działania (osteodystrofia, osteomalacja, encefalopatia). Nie zaleca się równoległego stosowania innych preparatów zawierających glin. Leki zobojętniające sok żołądkowy należy przyjmować co najmniej 30 minut przed przyjęciem preparatu lub 30 minut po jego przyjęciu. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat w postaci zawiesiny zawiera parahydroksybenzoesany i może powodować reakcje alergiczne (wyjątkowo skurcz oskrzeli) · preparat w postaci zawiesiny zawiera sorbitol; osoby z dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy nie powinny stosować preparatu Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Ulgastran

Preparat ma postać tabletek lub zawiesiny. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli: 1 g 4 razy na dobę (co 6 godzin); należy przyjmować 30–60 minut przed głównymi posiłkami (śniadanie, obiad, kolacja) oraz bezpośrednio przed snem. Popijać dużą ilością wody. Leczenie trwa 4–6 tygodni. Dawka maksymalna wynosi 8 g na dobę. Preparat w postaci zawiesiny należy wstrząsnąć przed użyciem. U chorych z niewydolnością nerek i u chorych poddawanych dializom istnieje ryzyko kumulacji glinu i wystąpienia jego działań toksycznych. Należy zachować ostrożność. Nie ma doświadczenia klinicznego dotyczącego stosowania preparatu u dzieci i dlatego nie należy stosować preparatu w tej grupie wiekowej.

Czy można stosować Ulgastran w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży (a także w okresie karmienia piersią) skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie należy stosować preparatu w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Sukralfat wiąże się z białkami pokarmowymi; pokarm może zwiększać dostępność biologiczną sukralfatu. Preparat należy przyjmować 1 godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku. Sukralfat może opóźniać lub zmniejszać wchłanianie leków takich jak: chinolony, tetracykliny, leki przeciwgrzybicze (np. ketokonazol), antagoniści receptora H2 (ranitydyna, cymetydyna), leki przeciwzakrzepowe pochodne kumaryny (warfaryna), niesteroidowe leki przeciwzapalne NLPZ, fosforany, glikozydy nasercowe (digoksyna), fenytoina, teofilina, L-tyroksyna, chinidyna. Powyższe leki powinny być przyjmowane 2 godziny przed przyjęciem sukralfatu. Leki zobojętniające sok żołądkowy zmniejszają skuteczność działania sukralfatu. Leki zobojętniające sok żołądkowy stosowane w okresie leczenia sukralfatem należy przyjmować co najmniej 30 minut przed przyjęciem sukralfatu lub 30 minut po jego przyjęciu. Inne leki zawierające glin (np. niektóre leki zobojętniające sok żołądkowy) mogą zwiększać ryzyko kumulacji glinu w organizmie i wystąpienia jego toksycznego działania u osób z zaburzeniami czynności nerek. Nie zaleca się równoległego stosowania innych preparatów zawierających glin. Preparat w środowisku kwaśnym uwalnia jony glinu, które mogą wchodzić w interakcje z lekami, takimi jak: leki przeciwwirusowe (np. inhibitory proteazy: rytonawir), inhibitory konwertazy angiotensyny, beta-blokery, leki przeciwcukrzycowe, leki przeciwpsychotyczne, pochodne benzodiazepiny, doustne kortykosteroidy, sole żelaza. Zaleca się aby inne leki przyjmować 2 godziny przed przyjęciem sukralfatu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Ulgastran może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Działania niepożądane są zwykle łagodne i rzadko wymagają zaprzestania stosowania preparatu. Możliwe: zaparcia, biegunki, wymioty, nudności, bóle głowy, zwiększenie stężenia jonów glinu i wapnia, zmniejszenie stężenia fosforu organicznego we krwi. Istnieje ryzyko kumulacji glinu w organizmie i wystąpienia jego toksycznego działania (encefalopatia) u osób z niewydolnością nerek. Rzadko mogą wystąpić: zawroty głowy, bezsenność, nadmierna senność, niestrawność, wzdęcia, suchość w ustach, zapalenie krtani, nieżyt błony śluzowej nosa, osteoporoza, osteopenia, obrzęk twarzy, świąd, wysypka, toksyczne działanie na wątrobę, toksyczne uszkodzenie nerek.