Unasyn (ampicylina + sulbaktam) – tabl. powl.

Co to jest Unasyn?

Lek przeciwbakteryjny. Preparat złożony zawierający antybiotyk beta-laktamowy w połączeniu z substancją, która zabezpiecza cząsteczki antybiotyku przed niszczącym działaniem enzymów bakteryjnych.

Co zawiera i jak działa Unasyn?

Jest to preparat zawierający sultamycylinę, będącą prekursorem leku. Jej cząsteczki stanowią chemiczne połączenie 2 substancji czynnych: ampicyliny i sulbaktamu, uwalnianych po doustnym przyjęciu preparatu. Ampicylina jest półsyntetyczną penicyliną () o szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego. Ze względu na strukturę chemiczną zaliczana jest do antybiotyków beta-laktamowych (), których wspólną cechą jest obecność w ich cząsteczce pierścienia beta-laktamowego. Struktura ta jest wrażliwa na działanie enzymów, tzw. beta-laktamaz, wytwarzanych przez niektóre bakterie. Enzymy te mogą powodować rozkład i unieczynnienie cząsteczek antybiotyku. Obecność beta-laktamaz w komórkach bakterii jest jedną z przyczyn oporności bakterii na działanie antybiotyków beta-laktamowych. Mechanizm działania wszystkich antybiotyków beta-laktamowych polega na hamowaniu syntezy ściany komórkowej bakterii, co uniemożliwia namnażanie się komórek bakteryjnych. Ampicylina jest antybiotykiem stosowanym w leczeniu zakażeń wywołanych bakteriami Gram-dodatnimi i Gram-ujemnymi wrażliwymi na działanie ampicyliny. Drugą substancją czynną preparatu jest sulbaktam, który zapobiega unieczynnianiu ampicyliny. Hamuje on aktywność bakteryjnych beta-laktamaz, enzymów wytwarzanych przez bakterie oporne na działanie penicylin. Sulbaktam uniemożliwia unieczynnienie antybiotyku i sprawia, że bakterie których oporność jest spowodowana wytwarzaniem beta-laktamaz, stają się wrażliwe na działanie antybiotyku.

Kiedy stosować Unasyn?

Preparat jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych wywołanych przez bakterie wrażliwe na działanie antybiotyku: · zakażenia górnych dróg oddechowych (w tym zapalenie zatok, zapalenie ucha środkowego, zapalenie migdałków) · zakażenia dolnych dróg oddechowych (w tym bakteryjne zapalenie płuc i zapalenie oskrzeli) · zakażenia dróg moczowych i odmiedniczkowe zapalenie nerek · zakażenia skóry i tkanek miękkich · niepowikłana rzeżączka.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne penicyliny.

Dawkowanie preparatu Unasyn

Preparat ma postać tabletek powlekanych lub proszku do sporządzania zawiesiny doustnej. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz dobierze dawkowanie indywidualnie w zależności od wskazania, nasilenia zakażenia, wrażliwości drobnoustrojów i stanu chorego. W pewnych szczególnych grupach pacjentów konieczna jest dodatkowa modyfikacja dawkowania. Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku) i dzieci o masie ciała większej niż 30 kg: Zwykle zalecana dawka wynosi 375–750 mg (1–2 tabletki lub 7,5–15 ml zawiesiny doustnej) 2 razy na dobę. Niepowikłana rzeżączka: pojedyncza dawka 2,25 g (6 tabletek lub 45 ml zawiesiny doustnej); równolegle lekarz zaleci przyjęcie 1 g probenecydu, aby wydłużyć czas utrzymywania się we krwi wysokiego stężenia ampicyliny i sulbaktamu. Dzieci o masie ciała mniejszej niż 30 kg: Zwykle zalecana dawka wynosi 25–50 mg na kg masy ciała na dobę w 2 dawkach podzielonych. U niemowląt stosuje się preparat w postaci zawiesiny doustnej ściśle wg zaleceń lekarza. U chorych z zaburzeniami czynności nerek lekarz zaleci odpowiednią dawkę w zależności od stopnia niewydolności nerek i ciężkości zakażenia. Jeżeli klirens kreatyniny jest większy niż 30 ml/min nie ma konieczności zmiany schematu dawkowania. Jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 30 ml/min lekarz zwykle zaleci wydłużenie odstępu pomiędzy dawkami lub zmniejszenie dawki. Sposób podawania leku: Stosować doustnie. Zawiesinę należy przygotować zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania. Przed podaniem każdej dawki butelkę należy dobrze wstrząsnąć. Do opakowania dołączona jest łyżka miarowa lub miarka, które należy użyć, aby odmierzyć właściwą dawkę. Lekarz indywidualnie określi czas trwania leczenia. Leczenie zwykle kontynuuje się przez 48 godzin po ustąpieniu objawów. Okres leczenia wynosi zwykle 5–14 dni. W razie potrzeby lekarz może zalecić dłuższe stosowanie preparatu. W przypadku zakażeń wywoływanych przez paciorkowce antybiotyk powinien być przyjmowany co najmniej przez 10 dni.

Czy można stosować Unasyn w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Bezpieczeństwo stosowania preparatu u kobiet w ciąży nie zostało zbadane. Przed zastosowaniem leku w okresie karmienia piersią skonsultuj się z lekarzem, który oceni stosunek ryzyka do korzyści w Twoim przypadku i podejmie decyzję czy możesz stosować ten lek. Ampicylina i sulbaktam przenikają do mleka matki. Noworodek może więc być narażony na działanie obu składników preparatu. Należy pamiętać o tym, że u noworodków czynność nerek nie jest jeszcze w pełni rozwinięta, a nerki są główną drogą wydalania preparatu.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności poinformuj lekarza jeżeli stosujesz: · allopurynol · leki o działaniu bakteriostatycznym (np. chloramfenikol, antybiotyki makrolidowe, erytromycyna, tetracykliny, sulfonamidy) · metotreksat · doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfarynę) · probenecyd · doustne preparaty antykoncepcyjne · niesteroidowe leki przeciwzapalne. Równolegle stosowany allopurynol zwiększa ryzyko wystąpienia skórnych reakcji alergicznych. Należy unikać równoległego stosowania chemioterapeutyków czy antybiotyków o działaniu bakteriostatycznym (takich jak chloramfenikol, erytromycyna, sulfonamidy, tetracykliny, antybiotyki makrolidowe) ponieważ mogą one osłabić bakteriobójcze działanie ampicyliny. Ampicylina może nasilać toksyczne działanie równolegle stosowanego metotreksatu (ryzyko małopłytkowości, leukopenii, owrzodzenia skóry); należy ściśle kontrolować stężenie metotreksatu we krwi. Jeżeli równolegle stosowane są leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny zaleca się regularne oznaczanie czasu protrombinowego w badaniach laboratoryjnych (może wydłużyć się czas krwawienia); konieczne może być dostosowanie dawkowania leków przeciwzakrzepowych przez lekarza. Probenecyd opóźnia wydalanie antybiotyku i może powodować nasilenie i przedłużenie jego działania. Ampicylina (i inne antybiotyki o szerokim spektrum działania) może zmniejszać skuteczność działania preparatów antykoncepcyjnych (należy skonsultować się z lekarzem). Niesteroidowe leki przeciwzapalne, takie jak indometacyna, fenylobutazon, kwas acetylosalicylowy mogą wydłużać eliminację preparatu z organizmu. Wpływ ampicyliny na wyniki badań laboratoryjnych: Ampicylina może wpływać na wyniki oznaczeń stężenia glukozy w moczu i we krwi (możliwy np. fałszywie dodatni wynik oznaczania stężenia glukozy w moczu). W przypadku wykonywania tych badań należy poinformować lekarza i osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie badań w laboratorium o stosowaniu ampicyliny. Ampicylina może powodować zmniejszenie stężenia estriolu w moczu kobiet w ciąży.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Unasyn może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Do najczęściej występujących działań niepożądanych mogących wystąpić po zastosowaniu preparatu należą biegunka i luźne stolce. Ponadto możliwe: zawroty głowy, nudności, wymioty, dyskomfort w nadbrzuszu, krwawe stolce, bóle i kurcze brzucha, zapalenie jelit, rzekomobłoniaste zapalenie jelit, duszność, wysypka, świąd, zapalenie skóry, pokrzywka, rzadko senność, nadmierne uspokojenie, zmęczenie, złe samopoczucie i bóle głowy. Rzadko ciężkie reakcje nadwrażliwości: obrzęk naczynioruchowy (możliwy obrzęk ust, języka, gardła, krtani utrudniający oddychanie), reakcje anafilaktyczne (w tym wstrząs anafilaktyczny, reakcje rzekomoanafilaktyczne), zapalenie naczyń, a także ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy). Jeżeli wystąpią pierwsze objawy którejkolwiek z powyższych reakcji nadwrażliwości należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem. Możliwe także jest wystąpienie innych działań niepożądanych, związanych ze stosowaniem ampicyliny podawanej pozajelitowo (domięśniowo, lub dożylnie) takich jak: rzadkie przypadki drgawek, język czarny włochaty, zapalenie języka lub jamy ustnej, niedokrwistość, niedokrwistość hemolityczna, małopłytkowość, plamica małopłytkowa, eozynofila, leukopenia/neutropenia/agranulocytoza (zmniejszenie liczby krwinek białych czyli leukocytów/granulocytów obojętnochłonnych czyli neutrofilów/znaczne zmniejszenie liczby wszystkich granulocytów), nieprawidłowa agregacja płytek, przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AST, ALT), zwiększone stężenie bilirubiny, nieprawidłowa czynność wątroby, żółtaczka, rzadko śródmiąższowe zapalenie nerek.