Ursofalk (kwas ursodeoksycholowy) – zaw. doustna

Co to jest Ursofalk?

Preparat stosowany w chorobach dróg żółciowych.

Co zawiera i jak działa Ursofalk?

Substancją czynną preparatu jest kwas ursodeoksycholowy, hydrofilny kwas żółciowy naturalnie występujący w niewielkich ilościach w żółci. Kwas ten hamuje wchłanianie cholesterolu i zmniejsza wydzielanie cholesterolu do żółci. Prawdopodobnie wpływa także na zmniejszenie syntezy cholesterolu. Wpływa na stopniowe rozpuszczanie się złogów cholesterolowych. Działa ochronnie na komórki wątroby, reguluje procesy immunologiczne. W chorobach wątroby i dróg żółciowych nietoksyczny kwas ursodeoksycholowy zastępuje bardziej toksyczne kwasy żółciowe. Po podaniu doustnym kwas ursodeoksycholowy jest szybko wchłaniany; w wątrobie sprzęgany jest z aminokwasami glicyną i tauryną, a następnie wydzielany do żółci.

Kiedy stosować Ursofalk?

Wskazania do stosowania preparatu obejmują: · rozpuszczanie kamieni cholesterolowych w pęcherzyku żółciowym u chorych z przeciwwskazaniami do leczenia operacyjnego; wskazanie dotyczy kamieni o średnicy nie przekraczającej 15 mm, przepuszczalnych dla promieni rentgenowskich, u osób, u których pomimo obecności kamieni czynność pęcherzyka żółciowego jest zachowana · leczenie objawowe pierwotnej żółciowej marskości wątroby, pod warunkiem że nie występuje niewyrównana marskość wątroby.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie stosować jeżeli występuje ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, niedrożność dróg żółciowych (przewodu żółciowego wspólnego lub przewodu pęcherzykowego), zwapnienia w obrębie kamieni żółciowych, zaburzenia czynności skurczowej pęcherzyka żółciowego, częste występowanie kolki żółciowej. Nie stosować, jeżeli pęcherzyk nie jest widoczny na zdjęciu rentgenowskim (RTG). Nie stosować w ciąży ani w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Ursofalk?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat należy stosować pod nadzorem lekarza. W okresie stosowania preparatu należy kontrolować parametry czynności wątroby (aktywność enzymów AST, ALT i GGT) co 4 tygodnie przez pierwsze 3 miesiące leczenia, a następnie co 3 miesiące. W celu oceny skuteczności leczenia i w celu wczesnego wykrycia zwapnień w obrębie złogów żółciowych lekarz zaleci także badanie radiologiczne pęcherzyka żółciowego (cholecystografię doustną) po 6–10 miesiącach od rozpoczęcia leczenia, w zależności od średnicy złogów. Zdjęcia (przeglądowe i po podaniu kontrastu) zostaną wykonane zarówno w pozycji stojącej, jak i leżącej (monitorowanie ultrasonograficzne). U chorych z pierwotną marskością żółciową wątroby może wystąpić nasilenie objawów choroby, które ustępuje zwykle po zaprzestaniu stosowania preparatu. Jeżeli w okresie stosowania preparatu wystąpi biegunka należy skonsultować się z lekarzem; w razie potrzeby lekarz zmniejszy dawkowanie lub zaleci zaprzestanie stosowania preparatu. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat zawiera sód (1 łyżka, tj. 5 ml preparatu zawiera 11,39 mg sodu), co należy wziąć pod uwagę w przypadku osób na diecie o małej zawartości sodu. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Ursofalk

Preparat ma postać zawiesiny do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Rozpuszczanie cholesterolowych kamieni żółciowych: około 10 mg/kg masy ciała na dobę (odpowiednio: 12,5 ml tj. 2,5 łyżki miarowej na dobę dla masy ciała 51–65 kg; 15 ml tj. 3 łyżki miarowe na dobę dla masy ciała 66–80 kg; 20 ml tj. 4 łyżki miarowe na dobę dla masy ciała 81–100 kg; 25 ml tj. 5 łyżek miarowych na dobę dla masy ciała większej niż 100 kg) przez 6–24 miesięcy. Lek przyjmować wieczorem, przed snem. W okresie leczenia należy przestrzegać zaleconej diety (unikanie nadmiaru cholesterolu i kalorii). Jeżeli średnica złogów nie zmniejszy się w ciągu 12 miesięcy stosowania preparatu lub jeżeli wystąpią zwapnienia w obrębie złogów lekarz zaleci zaprzestanie stosowania preparatu. Pierwotna żółciowa marskość wątroby: w zależności od masy ciała 12–16 mg/kg masy ciała na dobę. Przez pierwsze 3 miesiące lek należy przyjmować w dawkach podzielonych, a następnie można przyjmować raz na dobę, wieczorem. Zwykle, w okresie pierwszych 3 miesięcy, lekarz zaleci następujące dawkowanie: masa ciała 40–47 kg przyjmować 2,5 łyżki miarowej na dobę (0,5 łyżki rano, 1 łyżkę w południe, 1 łyżkę wieczorem); masa ciała 48–62 kg przyjmować 3 łyżki miarowe na dobę (1 łyżkę rano, 1 łyżkę w południe, 1 łyżkę wieczorem); masa ciała 63–80 kg przyjmować 4 łyżki miarowe na dobę (1 łyżkę rano, 1 łyżkę w południe, 2 łyżki wieczorem); masa ciała 81–95 kg przyjmować 5 łyżek miarowych na dobę (1 łyżkę rano, 2 łyżki w południe, 2 łyżki wieczorem); masa ciała 96–115 kg przyjmować 6 łyżek miarowych na dobę (2 łyżki rano, 2 łyżki w południe, 2 łyżki wieczorem), masa ciała większa niż 115 kg przyjmować 7 łyżek miarowych na dobę (2 łyżki rano, 2 łyżki w południe, 3 łyżki wieczorem). 1 łyżka miarowa to 5 ml preparatu. Po upływie 3 miesięcy dawkę dobową można przyjmować raz na dobę, wieczorem. Jeżeli wystąpi nasilenie objawów (np. świądu) należy skonsultować się z lekarzem; lekarz odpowiednio dostosuje dawkowanie.

Czy można stosować Ursofalk w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie stosować w okresie ciąży. Przed rozpoczęciem stosowania preparatu należy potwierdzić, że kobieta nie jest w ciąży. Kobiety w wieku rozrodczym stosujące preparat powinny skonsultować się z lekarzem w sprawie stosowania skutecznej metody zapobiegania ciąży w okresie leczenia. Nie stosować u kobiet w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Preparaty zmniejszające stężenie lipidów (np. cholestyramina, kolestypol) oraz preparaty zobojętniające sok żołądkowy, zawierające wodorotlenek/tlenek glinu lub krzemian magnezu, mogą zmniejszać wchłanianie kwasu ursodeoksycholowego, a przez to osłabiać jego działanie; jeśli stosowanie tych leków jest konieczne, preparat należy przyjmować co najmniej 2 godziny po lub nie mniej niż 2 godziny przed przyjęciem tych leków. Kwas ursodeoksycholowy może zwiększać wchłanianie doustnych preparatów cyklosporyny; należy monitorować stężenie cyklosporyny we krwi; w razie konieczności lekarz dostosuje jej dawkowanie. Preparat może zmniejszać wchłanianie cyprofloksacyny. Preparat zmniejsza stężenie maksymalne równolegle przyjmowanej nitrendypiny oraz ogólnoustrojową ekspozycję na równolegle przyjmowaną nifedypinę; może osłabiać działanie farmakologiczne dapsonu (prawdopodobnie skutkiem wpływu na metabolizm tych leków). Estrogeny oraz leki zmniejszające stężenie cholesterolu we krwi, takie jak klofibrat, mogą nasilać kamicę żółciową (działanie antagonistyczne w stosunku do działania preparatu).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Ursofalk może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe, w tym często jasne stolce, biegunki; bardzo rzadko silny ból w prawym górnym kwadrancie brzucha (u chorych z pierwotną marskością żółciową). Bardzo rzadko zwapnienie kamieni żółciowych, u chorych z pierwotną marskością żółciową możliwe nasilenie objawów choroby (ustępujące zwykle po zaprzestaniu stosowania preparatu). Bardzo rzadko pokrzywka.