Velaspir (salbutamol) – aerozol wziewny, zawiesina

Co to jest Velaspir?

Lek wziewny o działaniu rozszerzającym oskrzela i ułatwiającym swobodny przepływ powietrza w drogach oddechowych. Stosowany jest w chorobach przebiegających ze skurczem oskrzeli. Działanie występuje po kilku minutach (po ok. 5 min.) i utrzymuje się zwykle przez 4 do 6 godzin.

Co zawiera i jak działa Velaspir?

Substancją czynną preparatu jest salbutamol (siarczan salbutamolu). Jest to substancja należąca do sympatykomimetyków. Działanie wszystkich sympatykomimetyków polega na pobudzaniu pewnego typu receptorów, nazywanych receptorami adrenergicznymi, znajdujących się na powierzchni określonych komórek naszego organizmu. W przypadku wziewnie podanego salbutamolu pobudzeniu ulegają receptory adrenergiczne typu beta2 znajdujące się w mięśniach gładkich oskrzeli. Wziewne podanie leku ma na celu umożliwienie szybkiego i bezpośredniego dotarcia leku do miejsca jego działania tj. do receptorów beta2 w drogach oddechowych oraz zminimalizowanie ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Pobudzenie tych receptorów prowadzi do rozkurczu mięśni i rozszerzenia oskrzeli co ułatwia swobodny przepływ powietrza do płuc. Poprawia się wentylacja płuc a chory odczuwa znaczną ulgę lub całkowite ustąpienie duszności spowodowanej skurczem mięśni dróg oddechowych.

Kiedy stosować Velaspir?

Preparat jest wskazany: · w leczeniu ostrych napadów duszności spowodowanych przez odwracalne zwężenie dróg oddechowych u chorych na astmę oskrzelową, przewlekłe zapalenie oskrzeli lub rozedmę płuc · w długotrwałym leczeniu objawowym astmy oskrzelowej w skojarzeniu z kortykosteroidami · zapobiegawczo przed wysiłkiem u pacjentów chorych na astmę wysiłkową lub przed spodziewanym kontaktem z alergenem powodującym wystąpienie duszności.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Preparatu nie należy stosować w zapobieganiu poronieniu zagrażającemu ani w zapobieganiu porodowi przedwczesnemu. Salbutamol hamuje czynność skurczową macicy. Podawany doustnie lub dożylnie bywa stosowany w zapobieganiu porodowi przedwczesnemu (jest to wskazanie niezarejestrowane w Polsce). Nie należy stosować preparatu u dzieci do 4. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Velaspir?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Dlatego przed zastosowaniem preparatu powinieneś poinformować lekarza jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie: · nadczynność tarczycy · niewydolność serca, chorobę niedokrwienną mięśnia sercowego, kardiomiopatię przerostową ze zwężeniem drogi odpływu, zaburzenia rytmu serca (tacharytmię) · nadciśnienie tętnicze · guz chromochłonny nadnerczy · cukrzycę lub jeżeli uprzednio stosowałeś lub stosujesz: · pochodne ksantyny (np. teofilina), steroidy, leki moczopędne, glikozydy naparstnicy. Ważne! Jeżeli zauważysz, że zwykle stosowana dawka preparatu nie powoduje złagodzenia objawów, powinieneś jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. Podobnie, jeżeli zaobserwujesz, że w celu złagodzenia objawów musisz zastosować większą niż dotąd dawkę lub dawki dotychczasowe musisz stosować coraz częściej powinieneś natychmiast skonsultować się z lekarzem. Zwiększone zużycie leków rozszerzających oskrzela wskazuje na pogorszenie przebiegu astmy i zwiększa ryzyko wystąpienia jej ostrego napadu. Lekarz oceni Twój stan i zweryfikuje dalszy sposób leczenia. Może np. zwiększyć dawki kortykosteroidów wziewnych lub wprowadzić do leczenia kortykosteroidy doustne. Nagłe i postępujące nasilenie objawów astmy jest stanem mogącym zagrażać Twojemu życiu. Jeżeli Twój stan się pogorszy pomimo stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem, który podejmie dodatkowe działania lecznicze. W leczeniu astmy o ciężkim lub niestabilnym przebiegu preparat Velaspir nie może być stosowany jako lek podstawowy czy jedyny. W takim przypadku niezbędne jest leczenie skojarzone z lekami przeciwzapalnymi. Jako podstawę leczenia lekarz prawdopodobnie zaleci regularne stosowanie kortykosteroidów. Pamiętaj także, że w przypadku wystąpienia poprawy nie możesz przerywać lub modyfikować leczenia lekami przeciwzapalnymi (kortykosteroidami) bez konsultacji z lekarzem. Jeżeli wymagasz długotrwałego leczenia preparatem pamiętaj aby regularnie zgłaszać się do lekarza na okresowe wizyty kontrolne (nawet jeżeli objawy choroby są dobrze kontrolowane). Ustal z lekarzem pożądaną w Twoim stanie częstotliwość wizyt kontrolnych. Rzadko, u niektórych osób, po przyjęciu dawki leku wziewnego stosowanego w celu rozszerzenia oskrzeli może wystąpić, przeciwnie do zamierzonego efektu, gwałtowny skurcz oskrzeli (tzw. paradoksalny skurcz oskrzeli). Skurcz ten może być na tyle intensywny, że może stanowić zagrożenie życia. W takim wypadku przerwij natychmiast stosowanie preparatu i zastosuj inny szybkodziałający wziewny lek rozszerzający oskrzela oraz szukaj pomocy lekarskiej. Powinieneś wiedzieć, że stosowanie tego preparatu podobnie jak stosowanie innych leków z tej grupy (innych sympatykomimetyków pobudzających receptory adrenergiczne typu beta2) może prowadzić do zmniejszenia stężenia potasu w surowicy krwi (hipokaliemia), które może być niebezpieczne dla Twojego zdrowia. Hipokaliemia może powodować zaburzenia rytmu serca, które mogą dodatkowo nasilać się skutkiem niedotlenienia tkanek w wyniku duszności. Powinieneś zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w przypadku gdy dodatkowo stosujesz leki moczopędne (stosowane np. w leczeniu nadciśnienia tętniczego) lub jesteś chory na ciężką postać astmy leczonej pochodnymi ksantyny (np. teofilina) czy kortykosteroidami, ponieważ w tej sytuacji może dojść do nasilenia hipokaliemii. Zapytaj lekarza czy w Twojej sytuacji należy regularnie kontrolować stężenie potasu we krwi i jak często powinieneś poddawać się tym badaniom. Stosowanie salbutamolu należy przerwać na co najmniej 6 godzin przed planowanym znieczuleniem przy użyciu halogenowych środków znieczulających, o ile jest to możliwe. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: –substancją pomocniczą preparatu tetrafluoroetan (HFA 134a); jest on mniej szkodliwy dla środowiska niż substancje pomocnicze w starszych aerozolach. Preparat może mieć inny smak niż starsze aerozole; nie powoduje to różnicy w działaniu leku. Preparat zawiera także etanol bezwodny. Ważne informacje dotyczące stosowania preparatu Dostarczana dawka leku zależy od prawidłowo przeprowadzonej inhalacji. Dlatego bardzo ważne jest aby poprawnie opanować technikę inhalacji. Wziewne podanie leku umożliwia jego szybkie dotarcie bezpośrednio do dróg oddechowych czyli do miejsca jego działania. Tylko niewielka ilość podanej wziewnie substancji dociera do układu krążenia co pozwala ograniczyć do minimum ogólnoustrojowe działania niepożądane. Jedna dawka inhalacyjna zawiera 100 mikrogramów substancji czynnej (salbutamolu) i jest podawana w czasie jednorazowej inhalacji. Pojemnik z aerozolem zawiera 200 dawek. Pamiętaj! · Aby zawsze w porę zaopatrzyć się w receptę i wykupić nowy preparat zanim zużyjesz do końca poprzedni. · Zawsze miej przy sobie inhalator z szybkodziałającym lekiem rozszerzającym oskrzela. Utrzymuj inhalator w czystości. Aby zapobiec zablokowaniu inhalatora raz na tydzień powinieneś go wyczyścić. W tym celu najpierw odkręć i zdejmij górną część inhalatora; nie zamocz tej części, musi ona przez cały czas pozostawać sucha. Następnie wyjmij metalowy pojemnik z wnętrza inhalatora. Nie wkładaj metalowego pojemnika do wody. Przepłucz wnętrze inhalatora pod bieżącą, ciepłą wodą (co najmniej 30 s), wytrząśnij resztki wody i osusz starannie. Nie stosuj w tym celu żadnych źródeł ciepła; o ile to możliwe pozostaw do wysuszenia przez noc. Niewłaściwe osuszenie wnętrza inhalatora może spowodować zablokowanie inhalatora. Włóż metalowy pojemnik z powrotem do wnętrza inhalatora, zamknij osłonę i ponownie skręć razem górną i dolną część inhalatora. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i wykonywania innych czynności wymagających koncentracji ze względu na możliwość wystąpienia drżenia i kurczy mięśni (szczególnie dłoni) oraz zawrotów głowy.

Dawkowanie preparatu Velaspir

Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. W długotrwałym leczeniu zamiast regularnego stosowania zaleca się doraźne stosowanie preparatu. U wszystkich pacjentów inhalacje nie powinny być powtarzane częściej niż co 4 godziny. Potrzeba częstego stosowania dawek doraźnych lub nagłego zwiększenia dawki wskazuje na niewłaściwie kontrolowana lub pogarszającą się astmę. W takiej sytuacji należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zwykle stosuje się następujące dawki. Dorośli oraz pacjenci w podeszłym wieku: W celu złagodzenia ostrego napadu astmy: 1 do 2 dawek (100 do 200 mikrogramów). W długotrwałym leczeniu podtrzymującym: 2 dawki (200 mikrogramów) 3 do 4 razy na dobę. Zapobiegawczo przed wysiłkiem lub kontaktem z alergenem: 2 dawki (2 razy po 100 mikrogramów) 15–20 minut przed wysiłkiem lub kontaktem z alergenem. Nie wolno przekraczać maksymalnej dawki dobowej, która wynosi 800 mikrogramów (200 mikrogramów 4 razy na dobę). Dzieci po ukończeniu 4. roku życia: W celu złagodzenia ostrego napadu astmy a także przed wysiłkiem lub kontaktem z alergenem: 1dawka (100 mikrogramów). W długotrwałym leczeniu podtrzymującym: 1 dawka (100 mikrogramów) 3do 4 razy na dobę. Pamiętaj aby nigdy nie przekraczać 800 mikrogramów na dobę (200 mikrogramów 3 do 4 razy na dobę). Przyjmowanie dawek przez dzieci powinno przebiegać pod kontrolą osoby dorosłej.

Czy można stosować Velaspir w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. U kobiet w ciąży stosowanie salbutamolu jest możliwe jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Przed zastosowaniem leku w okresie karmienia piersią skonsultuj się z lekarzem, który oceni stosunek ryzyka do korzyści w Twoim przypadku i podejmie decyzję, czy możesz stosować ten lek.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Velaspir może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Do stosunkowo częstych działań niepożądanych mogących wystąpić po zastosowaniu preparatu należą: delikatne drżenia mięśni, bóle i zawroty głowy, stan ogólnego napięcia. Do rzadkich ale ciężkich działań niepożądanych należą reakcje nadwrażliwości typu anafilaktycznego: obrzęk naczynioruchowy (obrzęk ust, języka, gardła utrudniający oddychanie), skurcz oskrzeli, obniżenie ciśnienia tętniczego, wstrząs. Jeżeli zauważysz pojawianie się reakcji anafilaktycznej powinieneś natychmiast szukać pomocy lekarskiej. Preparat ten, podobnie jak inne leki wziewne, może powodować podrażnienie dróg oddechowych, kaszel, wymioty, suchość w jamie ustnej, zapalenie gardła, zapalenie górnych dróg oddechowych, opryszczkowe zapalenie jamy ustnej, a także (rzadko) wystąpienie nagłego i silnego skurczu oskrzeli (tzw. paradoksalnego skurczu oskrzeli) powodującego trudności w oddychaniu. W razie wystąpienia paradoksalnego skurczu oskrzeli należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu, zastosować szybkodziałający wziewny lek rozszerzający oskrzela i szukać pomocy lekarskiej. Ponadto preparat może powodować: uczucie kołatania serca, przyspieszenie czynności serca (tachykardia), nadpobudliwość (szczególnie u dzieci), rozszerzenie obwodowych naczyń krwionośnych, wystąpienie kwasicy mleczanowej (szczególnie w leczeniu długotrwałym), zmniejszenie stężenia potasu we krwi, niekiedy znaczne (hipokaliemia). Rzadko u osób wrażliwych mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca, w tym migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy i skurcze dodatkowe.