Ventolin (salbutamol) – aerozol wziewny bezfreonowy, zawiesina

Co to jest Ventolin?

Lek wziewny o działaniu rozszerzającym oskrzela i ułatwiającym swobodny przepływ powietrza w drogach oddechowych. Stosowany jest w chorobach przebiegających ze skurczem oskrzeli. Działanie występuje po kilku minutach i utrzymuje się zwykle przez 4 do 6 godzin.

Co zawiera i jak działa Ventolin?

Substancją czynną preparatu jest salbutamol (siarczan salbutamolu). Jest to substancja należąca do sympatykomimetyków. Działanie wszystkich sympatykomimetyków polega na pobudzaniu pewnego typu receptorów, nazywanych receptorami adrenergicznymi, znajdujących się na powierzchni określonych komórek naszego organizmu. W przypadku wziewnie podanego salbutamolu pobudzeniu ulegają receptory adrenergiczne typu beta2 znajdujące się w mięśniach gładkich oskrzeli. Wziewne podanie leku ma na celu umożliwienie szybkiego i bezpośredniego dotarcia leku do miejsca jego działania tj. do receptorów beta2 w drogach oddechowych oraz zminimalizowanie ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Pobudzenie tych receptorów prowadzi do rozkurczu mięśni i rozszerzenia oskrzeli co ułatwia swobodny przepływ powietrza do płuc. Poprawia się wentylacja płuc a chory odczuwa znaczną ulgę lub całkowite ustąpienie duszności spowodowanej skurczem mięśni dróg oddechowych.

Kiedy stosować Ventolin?

Aerozol: Preparat zalecany jest w leczeniu skurczu oskrzeli u osób chorych na astmę oraz w leczeniu odwracalnej obturacji (zmniejszenia drożności) dróg oddechowych. Preparat można stosować zapobiegawczo przed wysiłkiem u pacjentów chorych na astmę wysiłkową lub przed spodziewanym kontaktem z alergenem powodującym wystąpienie duszności. Płyn do inhalacji: Preparat zalecany jest w leczeniu ostrych, ciężkich napadów astmy oskrzelowej a także w leczeniu stanów skurczowych oskrzeli nie poddających się zwykle stosowanym metodom leczenia.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Preparatu nie należy stosować w zapobieganiu poronieniu zagrażającemu ani w zapobieganiu porodowi przedwczesnemu. Salbutamol hamuje czynność skurczową macicy. Podawany doustnie lub dożylnie bywa stosowany w zapobieganiu porodowi przedwczesnemu (jest to wskazanie niezarejestrowane w Polsce).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Ventolin?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Dlatego przed zastosowaniem preparatu powinieneś poinformować lekarza jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie: · nadczynność tarczycy · niewydolność serca, chorobę niedokrwienną mięśnia sercowego, kardiomiopatię, zaburzenia rytmu serca · cukrzycę lub jeżeli uprzednio stosowałeś: · duże dawki sympatykomimetyków. Jeżeli cierpisz na jakiekolwiek zaburzenia czynności serca i w okresie stosowania preparatu wystąpi u Ciebie duszność lub ból w klatce piersiowej powinieneś skonsultować się z lekarzem, ponieważ objawy te mogą świadczyć o niekorzystnym działaniu salbutamolu na układ sercowo–naczyniowy i zaostrzeniu zaburzeń jego czynności. Ważne! Jeżeli zauważysz, że zwykle stosowana dawka preparatu nie powoduje złagodzenia objawów, powinieneś jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. Podobnie, jeżeli zaobserwujesz, że w celu złagodzenia objawów musisz zastosować większą niż dotąd dawkę lub dawki dotychczasowe musisz stosować coraz częściej powinieneś natychmiast skonsultować się z lekarzem. Zwiększone zużycie leków rozszerzających oskrzela wskazuje na pogorszenie przebiegu astmy i zwiększa ryzyko wystąpienia jej ostrego napadu. Lekarz oceni Twój stan i zweryfikuje dalszy sposób leczenia. Może np. zwiększyć dawki kortykosteroidów wziewnych lub wprowadzić do leczenia kortykosteroidy doustne. W leczeniu astmy o ciężkim lub niestabilnym przebiegu preparat Ventolin nie może być stosowany jako lek podstawowy czy jedyny. W takim przypadku niezbędne jest leczenie skojarzone z lekami przeciwzapalnymi. Jako podstawę leczenia lekarz prawdopodobnie zaleci regularne stosowanie kortykosteroidów. Pamiętaj także, że w przypadku wystąpienia poprawy nie możesz przerywać lub modyfikować leczenia lekami przeciwzapalnymi (kortykosteroidami) bez konsultacji z lekarzem. Rzadko, u niektórych osób, po przyjęciu dawki leku wziewnego stosowanego w celu rozszerzenia oskrzeli może wystąpić, przeciwnie do zamierzonego efektu, gwałtowny skurcz oskrzeli (tzw. paradoksalny skurcz oskrzeli). Skurcz ten może być na tyle intensywny, że może stanowić zagrożenie życia. W takim wypadku przerwij natychmiast stosowanie preparatu i zastosuj inny szybkodziałający wziewny lek rozszerzający oskrzela oraz szukaj pomocy lekarskiej. Powinieneś wiedzieć, że stosowanie tego preparatu podobnie jak stosowanie innych leków z tej grupy (innych sympatykomimetyków pobudzających receptory adrenergiczne typu beta2) może prowadzić do zmniejszenia stężenia potasu w surowicy krwi (hipokaliemia), które może być niebezpieczne dla Twojego zdrowia. Hipokaliemia może powodować zaburzenia rytmu serca, które mogą dodatkowo nasilać się skutkiem niedotlenienia tkanek w wyniku duszności. Powinieneś zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w przypadku gdy dodatkowo stosujesz leki moczopędne (stosowane np. w leczeniu nadciśnienia tętniczego) lub jesteś chory na ciężką postać astmy leczonej pochodnymi ksantyny (np. teofilina) czy kortykosteroidami, ponieważ w tej sytuacji może dojść do nasilenia hipokaliemii. Zapytaj lekarza czy w Twojej sytuacji należy regularnie kontrolować stężenie potasu we krwi i jak często powinieneś poddawać się tym badaniom. Salbutamol może powodować przemijające zwiększenie stężenia glukozy we krwi. Osoby chore na cukrzycę mogą mieć kłopoty z wyrównaniem zwiększonego stężenia glukozy we krwi. W przypadku stosowania preparatu w postaci płynu do inhalacji z nebulizatora należy chronić oczy przed kontaktem z lekiem. Opisywano przypadki wystąpienia ostrej jaskry u osób, które w inhalacji z nebulizatora otrzymywały salbutamol i bromek ipratropium. Jeżeli stosujesz duże dawki salbutamolu w nebulizacji, szczególnie w przypadku ciężkiego zaostrzenia astmy, zwiększa się u Ciebie ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej. W przebiegu kwasicy mleczanowej zwiększa się stężenie mleczanów we krwi, co może prowadzić do wystąpienia duszności i hiperwentylacji wyrównawczej. Może to być błędnie uznane za nieskuteczne leczenie astmy i prowadzić do niepotrzebnego zwiększenia dawki leku. Aby temu przeciwdziałać zapytaj lekarza czy w Twoim przypadku powinieneś kontrolować stężenie mleczanów we krwi. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: Aerozol: Substancją pomocniczą preparatu jest norfluran/tetrafluoroetan (HFA 134a). Jest on mniej szkodliwy dla środowiska niż substancje pomocnicze w starszych aerozolach. Preparat może mieć inny smak niż starsze aerozole. Nie powoduje to różnicy w działaniu leku. Płyn d inhalacji: Substancje pomocnicze preparatu to: chlorek sodu i kwas siarkowy 10%. Ważne informacje dotyczące stosowania preparatu Dostarczana dawka leku zależy od prawidłowo przeprowadzonej inhalacji. Dlatego bardzo ważne jest aby poprawnie opanować technikę inhalacji. Wziewne podanie leku umożliwia jego szybkie dotarcie bezpośrednio do dróg oddechowych czyli do miejsca jego działania. Tylko niewielka ilość podanej wziewnie substancji dociera do układu krążenia co pozwala ograniczyć do minimum ogólnoustrojowe działania niepożądane. Jedna dawka inhalacyjna zawiera w przypadku aerozolu 100 µg (mikrogramów) a w przypadku płynu do inhalacji w zależności od opakowania 2,5 lub 5 mg (miligramów) substancji czynnej (salbutamolu). Pojemnik z aerozolem zawiera 200 dawek. Płyn do inhalacji z nebulizatora dostarczany jest w plastikowych ampułkach o objętości 2,5 ml. W opakowaniu znajduje się 20 ampułek. Pamiętaj! · Aby zawsze w porę zaopatrzyć się w receptę i wykupić nowy preparat zanim zużyjesz do końca poprzedni. · Zawsze miej przy sobie inhalator z szybkodziałającym lekiem rozszerzającym oskrzela. · Utrzymuj inhalator w czystości. Raz na tydzień należy zdjąć osłonę z pojemnika z aerozolem i opłukać ją w wodzie (ewentualnie z dodatkiem małej ilości łagodnego detergentu). Pozostawić do wysuszenia a następnie założyć na pojemnik z aerozolem. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie ma danych dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i na zdolność wykonywania innych czynności wymagających koncentracji.

Dawkowanie preparatu Ventolin

Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Zaleca się doraźne przyjmowanie preparatu. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zwykle stosuje się następujące dawki: Aerozol: Dorośli: W celu przerwania nagłego skurczu oskrzeli: 1 do 2 dawek (100 do 200 µg). Zapobiegawczo przed wysiłkiem lub kontaktem z alergenem: 2 dawki (2 razy po 100 µg) 10–15 min. przed wysiłkiem lub kontaktem z alergenem. Dzieci: W celu przerwania skurczu oskrzeli, a także przed wysiłkiem lub kontaktem z alergenem: 1 do 2 dawek (100 do 200 µg). Pamiętaj aby nigdy nie przekraczać 8dawek (800 µg) na dobę. Przyjmowanie dawek przez dzieci powinno przebiegać pod kontrolą osoby dorosłej. Płyn do inhalacji z nebulizatora: Dorośli i dzieci: Dawka leku zależy od nasilenia i rodzaju choroby. Zwykle wystarczająca jest jednorazowa dawka 2,5 do 5 mg. W razie potrzeby dawkę można powtórzyć do 4 razy na dobę. Większe dawki (u dorosłych do 40 mg) mogą być stosowane tylko w warunkach szpitalnych. Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leku u dzieci poniżej 18. miesiąca życia nie zostały w pełni potwierdzone.

Czy można stosować Ventolin w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. U kobiet w ciąży stosowanie salbutamolu jest możliwe jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Przed zastosowaniem leku w okresie karmienia piersią skonsultuj się z lekarzem, który oceni stosunek ryzyka do korzyści w Twoim przypadku.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Ventolin może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Do stosunkowo częstych działań niepożądanych mogących wystąpić po zastosowaniu preparatu należą: delikatne drżenia mięśni, uczucie kołatania serca, przyspieszenie czynności serca (tachykardia), bóle głowy. Do rzadkich ale ciężkich działań niepożądanych należą reakcje nadwrażliwości typu anafilaktycznego: obrzęk naczynioruchowy (obrzęk ust, języka, gardła utrudniający oddychanie), skurcz oskrzeli, obniżenie ciśnienia tętniczego, wstrząs. Jeżeli zauważysz pojawianie się reakcji anafilaktycznej powinieneś natychmiast szukać pomocy lekarskiej. Preparat ten, podobnie jak inne leki wziewne, może powodować podrażnienie dróg oddechowych, kaszel, suchość w jamie ustnej, zapalenie gardła, zapalenie górnych dróg oddechowych, a także (rzadko) wystąpienie nagłego i silnego skurczu oskrzeli (tzw. paradoksalnego skurczu oskrzeli) powodującego trudności w oddychaniu. W razie wystąpienia paradoksalnego skurczu oskrzeli należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu, zastosować szybkodziałający wziewny lek rozszerzający oskrzela i szukać pomocy lekarskiej. Ponadto preparat może powodować: nadpobudliwość, rozszerzenie obwodowych naczyń krwionośnych, wystąpienie kwasicy mleczanowej (szczególne ryzyko u pacjentów z ciężkim zaostrzeniem astmy stosujących preparat w inhalacji z nebulizatora), zmniejszenie stężenia potasu we krwi, niekiedy znaczne (hipokaliemia). Rzadko u osób wrażliwych mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca, w tym migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy i skurcze dodatkowe.