Vicks SymptoMed Complete Cytrynowy (gwajafenezyna + paracetamol + fenylefryna) – proszek do sporz. roztworu doustnego

Co to jest Vicks SymptoMed Complete Cytrynowy?

Jest to preparat zawierający paracetamol, lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, fenylefrynę – substancję wspomagającą udrażnianie nosa, zmniejszającą obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa oraz gwajafezynę, sbstancję o działaniu wykrztuśnym.

Co zawiera i jak działa Vicks SymptoMed Complete Cytrynowy?

Jest to preparat złożony zawierający paracetamol oraz fenylefrynę i gwajafezynę, substancje różniące się miejscem i sposobem działania. Paracetamol wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy 2 (COX-2) w mózgu i w rdzeniu kręgowym, enzymu odpowiedzialnego za syntezę prostaglandyn. Paracetamol nie wykazuje działania przeciwzapalnego ponieważ praktycznie nie hamuje aktywności cyklooksygenaz i syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Nie uszkadza błony śluzowej żołądka. Nie hamuje agregacji płytek krwi i nie wpływa na proces krzepnięcia. Drugi ze składników preparatu to fenylefryna, lek z grupy sympatykomimetyków, aktywujący receptory adrenergiczne typu alfa. Fenylefryna poprzez aktywację receptorów adrenergicznych mięśni gładkich ścian naczyń krwionośnych powoduje obkurczenie naczyń, zmniejsza przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa. W ten sposób wspomaga udrażnianie nosa. Gwajafenezyna ma działanie wykrztuśne. Łagodzi dyskomfort spowodowany kaszlem poprzez pobudzenie receptorów w błonie śluzowej żołądka, które inicjują odruchowe wydzielanie płynu w drogach oddechowych, a w konsekwencji zwiększenie objętości i zmniejszenie lepkości wydzieliny z oskrzeli. Ułatwia to usuwanie śluzu i powoduje zmniejszenie podrażnienia tkanki oskrzeli.

Kiedy stosować Vicks SymptoMed Complete Cytrynowy?

Preparat jest wskazany w krótkotrwałym, doraźnym leczeniu objawów przeziębienia i grypy, takich jak ból o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, gorączka, przekrwienie błony śluzowej nosa, kaszel produktywny.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób: ­ z chorobami wątroby lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek ­ z nadciśnieniem tętniczym ­ z nadczynnością tarczycy z cukrzycą ­ z chorobą serca ze zwiększoną częstotliwością rytmu serca ­ z porfirią ­ z jaskrą z wąskim kątem przesączania ­ stosujących równolegle lub w okresie ostatnich 2 tygodni inhibitory MAO równolegle stosujących trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki blokujące receptory beta- adrenergiczne, inne leki sympatykomimetyczne. Nie należy stosować preparatu u dzieci do 12. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Vicks SymptoMed Complete Cytrynowy?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat nie jest zalecany do długotrwałego stosowania. Nie należy równolegle stosować innych preparatów, zawierających paracetamol, gwajafezynę lub fenylefrynę, jak również innych leków przeciwkaszlowych, przeciw przeziębieniu, obkurczających naczynia krwionośne ani alkoholu. Preparat jest zalecany do stosowania jedynie w przypadku jednoczesnego występowania wszystkich objawów (ból i/lub gorączka, niedrożność nosa i mokry kaszel). Zagrożenie przedawkowaniem jest większe u osób z alkoholową chorobą wątroby bez marskości. Należy zachować ostrożność u osób: – równolegle stosujących preparaty naparstnicy, leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, metylodopę lub inne leki przeciw nadciśnieniu, pochodne fenotiazyny – z rozrostem gruczołu krokowego, gdyż mogą oni być podatni na zatrzymanie moczu – z objawem Raynauda Jeżeli u chorego występuje uporczywy lub przewlekły kaszel (na przykład u osób palących tytoń, z astmą, z przewlekłym zapaleniem oskrzeli lub rozedmą płuc) przed zastosowaniem preparatu powinie on skonsultować się z lekarzem. Informacje o dodatkowych składnikach preparatu: Preparat zawiera sacharozę; osoby z rzadką dziedziczną nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy i niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinny go stosować. Preparat zawiera 157 mg sodu na dawkę; należy wziąć to pod uwagę w przypadku osób kontrolujących zawartość sodu w diecie. Preparat zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny; osoby z fenyloketonurią nie powinny go stosować. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Preparat może powodować senność i nadmierne uspokojenie oraz upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. W okresie stosowania preparatu nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Vicks SymptoMed Complete Cytrynowy

Preparat ma postać proszku do sporządzania roztworu doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i dzieci po 12. roku życia. 1 saszetka co 4 godzin; maksymalnie 4 saszetki na dobę. Preparat należy stosować po rozpuszczeniu w szklance gorącej wody.

Czy można stosować Vicks SymptoMed Complete Cytrynowy w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Nie należy stosować preparatu u kobiet w ciąży. Nie stosować u kobiet w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności skonsultuj się z lekarzem, jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu. Należy zachować ostrożność, stosując równolegle: – metoklopramid lub domperidon, ponieważ mogą one zwiększać szybkość wchłaniania paracetamolu – cholestyraminę, ponieważ może ona zmniejszać wchłanianie paracetamolu – leki indukujące enzymy mikrosomalne wątroby, takie jak alkohol, barbiturany, inhibitory monoaminooksydazy czy trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, ponieważ mogą one zwiększać hepatotoksyczność paracetamolu, szczególnie w przypadku przedawkowania – izoniazyd, ponieważ powoduje on zmniejszenie klirensu paracetamolu, wraz z możliwym nasileniem jego działania i/lub toksyczności, poprzez hamowanie metabolizmu wątrobowego -probenecyd, gdyż powoduje on niemal dwukrotne zmniejszenie klirensu paracetamolu, hamując jego sprzęganie z kwasem glukuronowym; w przypadku konieczności stosowania paracetamolu równolegle z probenecydem, lekarz prawdopodobnie zaleci zmniejszenie dawki preparatu zawierającego paracetamol – zydowudynę, ponieważ regularne stosowanie paracetamolu może powodować spowolnienie metabolizmu zydowudyny (zwiększone ryzyko neutropenii) – lamotryginę, ponieważ paracetamol, może osłabiać jej działanie, ze względu na prawdopodobieństwo indukcji jej metabolizmu w wątrobie – glikozydy naparstnicy, ponieważ mogą one zwiększać wrażliwość mięśnia sercowego na działanie leków sympatykomimetycznych. Fenylefryna może niekorzystnie oddziaływać z sympatykomimetykami i zmniejszać skuteczność leków blokujących receptory beta-adrenergiczne, metylodopy i innych leków przeciwnadciśnieniowych. Choroby, w których takie leki są stosowane, są przeciwwskazaniem do stosowania tego preparatu. W razie długotrwałego, regularnego stosowania paracetamolu może się nasilać przeciwzakrzepowe działanie warfaryny i innych pochodnych kumaryny, z jednoczesnym zwiększeniem ryzyka krwawień; dawki przyjmowane okazjonalnie nie mają istotnego znaczenia. Salicylany/aspiryna mogą wydłużać okres półtrwania paracetamolu w fazie eliminacji i wydłużać czas jego działania. Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu, ponieważ nasila on szkodliwe działanie preparatu na wątrobę.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Vicks SymptoMed Complete może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Często mogą wystąpić: jadłowstręt, nudności i wymioty. Rzadko mogą wystąpić: tachykardia, bezsenność, nerwowość, drżenie, lęk, niepokój, dezorientacja, drażliwość i ból głowy, bóle i zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, dolegliwości żołądkowo-jelitowe, nudności, wymioty i biegunka, nadwrażliwość, w tym wysypka skórna i pokrzywka, wzrost ciśnienia krwi z towarzyszącym bólem głowy, wymiotami i kołataniami serca, reakcje alergiczne, reakcje nadwrażliwości (wysypka skórna, pokrzywka, anafilaksja, skurcz oskrzeli), zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych. Bardzo rzadko mogą wystąpić: nieprawidłowy skład krwi, np. małopłytkowość, agranulocytoza, niedokrwistość hemolityczna, neutropenia, leukopenia, pancytopenia, ostre zapalenie trzustki. Zgłaszano pojedyncze przypadki wystąpienia śródmiąższowego zapalenia nerek po przedłużonym stosowaniu dużych dawek paracetamolu.