Vidisic (karbomer) – żel do oczu

Co to jest Vidisic?

Preparat stosowany miejscowo do oka (do worka spojówkowego) zapewniający odpowiednie nawilżenie rogówki i spojówek.

Co zawiera i jak działa Vidisic?

Preparat zawiera kwas poliakrylowy, wielkocząsteczkowy polimer. Kwas poliakrylowy wiąże wodę, tworząc strukturę o właściwościach hydrożelu. Tworzy na rogówce warstwę ochronną, jest substancją wiskoelastyczną, posiada właściwości fizykochemiczne pozwalające na stosowanie go w preparatach tzw. „sztucznych łez”. Żel dobrze przylega do powierzchni rogówki, charakteryzuje się odpowiednią lepkością i elastycznością, zapewnia długotrwałe nawilżenie rogówki. W warunkach fizjologicznych, odpowiednia wilgotność powierzchni rogówki zapewniana jest przez przylegającą do powierzchni oka cienką warstwę płynu łzowego. Jeśli ilość lub skład płynu łzowego jest zaburzona występuje zjawisko wysychania rogówki i spojówek, co prowadzi do zespołu suchego oka i objawów takich jak: podrażnienie, pieczenie, suchość, uczucie piasku w oku, ból i nadwrażliwość na światło. Przyczyny zespołu suchego oka mogą obejmować zmniejszenie wytwarzania łez u osób w podeszłym wieku, pracę w klimatyzowanym pomieszczeniu lub przy komputerze, zmiany hormonalne w trakcie menopauzy, zanieczyszczenie środowiska i inne.

Kiedy stosować Vidisic?

Preparat jest wskazany w leczeniu objawowym suchego zapalenia rogówki i spojówek.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Vidisic?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat jest przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego, miejscowo do worka spojówkowego. Jeżeli wystąpią reakcje alergiczne należy przerwać stosowanie preparatu. Przed zastosowaniem preparatu należy usunąć miękkie soczewki kontaktowe i odczekać co najmniej 15 minut po zakropleniu oczu przed ponownym ich założeniem. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: ­ preparat zawiera cetrymid jako substancję konserwującą, która może powodować podrażnienie oka, a w przypadku stosowania długotrwałego, uszkodzenia nabłonka rogówki. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Preparat może powodować kilkuminutowe zaburzenia widzenia, bezpośrednio po podaniu. Osoby, u których po zastosowaniu preparatu wystąpi niewyraźne widzenie lub jakiekolwiek zaburzenia widzenia, nie powinny prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń/maszyn do momentu ustąpienia tych zaburzeń i powrotu prawidłowego, ostrego widzenia.

Dawkowanie preparatu Vidisic

Preparat ma postać żelu do oczu, do stosowania miejscowego do worka spojówkowego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Zwykle stosuje się 1 kroplę do worka spojówkowego 3–5 razy na dobę lub częściej, oraz około 30 minut przed snem. W przypadku stosowania długotrwałego zalecana jest okresowa konsultacja z lekarzem okulistą. Po otwarciu preparat może być stosowany nie dłużej niż przez 6 tygodni. Nie należy dotykać końcówką kroplomierza jakiejkolwiek powierzchni. Po użyciu pojemnik szczelnie zamknąć. W przypadku miejscowego stosowania innych kropli okulistycznych, należy zachować 5 minutowy odstęp czasowy pomiędzy podaniami leków. W przypadku miejscowego stosowania innych maści okulistycznych, należy zachować 15 minutowy odstęp czasowy pomiędzy podaniami leków. Preparat powinien być stosowany jako ostatni.

Czy można stosować Vidisic w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu w okresie ciąży ani w okresie karmienia piersią. Nie należy stosować preparatu w okresie ciąży ani w okresie karmienia piersią, chyba że lekarz po rozważeniu oczekiwanych korzyści i możliwego ryzyka uzna stosowanie preparatu za wskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Dotychczas nie stwierdzono występowania interakcji preparatu z innymi lekami. W przypadku miejscowego stosowania innych kropli okulistycznych, należy zachować 5 minutowy odstęp czasowy pomiędzy podaniami leków. W przypadku miejscowego stosowania innych maści okulistycznych, należy zachować 15 minutowy odstęp czasowy pomiędzy podaniami leków. Preparat powinien być stosowany jako ostatni.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Vidisic może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Bardzo rzadko mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości. Preparat zawiera cetrymid jako substancje konserwującą, która może powodować podrażnienie oka (pieczenie, zaczerwienie, uczucie obecności ciała obcego) a w przypadku stosowania długotrwałego, uszkodzenia nabłonka rogówki. Do długotrwałego leczenia przewlekłego suchego zapalenia rogówki i spojówek zalecane są preparaty nie zawierające konserwantów. Możliwe przemijające zaburzenia widzenia po podaniu.