Virgan 1,5 mg/g żel do oczu (gancyklowir) – żel do oczu

Co to jest Virgan?

Lek przeciwwirusowy do stosowania miejscowego; stosowany w okulistyce w leczeniu zakażeń wirusowych.

Co zawiera i jak działa Virgan?

Substancją czynną preparatu jest gancyklowir, pochodna acyklowiru, lek syntetyczny o działaniu przeciwwirusowym. Skuteczny wobec wirusa opryszczki pospolitej typu 1 i 2, wirusa cytomegalii i niektórych adenowirusów. W komórkach zakażonych wirusem, z udziałem enzymów wirusowych, gancyklowir jest przekształcany do cząsteczki będącej analogiem nukleotydu, związku chemicznego niezbędnego do syntezy kwasu nukleinowego. Podobieństwo chemiczne sprawia, że tak zmodyfikowany gancyklowir zastępuje właściwy nukleotyd wirusa, zaburzając syntezę wirusowego DNA. W konsekwencji namnażanie się wirusów ulega zahamowaniu. Gancyklowir znajdujący się w żelu do oczu szybko przenika do rogówki i struktur przedniego odcinka gałki ocznej, gdzie stężenie lecznicze utrzymuje się przez kilka godzin. Lek stosowany miejscowo do oka w bardzo małym odsetku przenika do krążenia.

Kiedy stosować Virgan?

Preparat jest wskazany w leczeniu powierzchownego ostrego zapalenia rogówki spowodowanego zakażeniem wirusem opryszczki pospolitej.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na acyklowir.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Virgan?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego, miejscowo do worka spojówkowego. Preparat nie jest wskazany w leczeniu zakażeń siatkówki spowodowanych przez cytomegalowirus (CMV). Skuteczność preparatu w leczeniu stanów zapalnych rogówki i spojówki spowodowanych przez wirusy inne, niż wirus opryszczki pospolitej nie została potwierdzona. Nie ma danych dotyczących stosowania preparatu u osób z upośledzoną odpornością. Osoby stosujące preparat (zarówno mężczyźni jak i kobiety) powinny bezwzględnie skonsultować się z lekarzem w sprawie stosowania skutecznej antykoncepcji aby zapobiec ciąży w okresie leczenia oraz w przypadku mężczyzn jeszcze co najmniej przez 3 miesiące po jego zakończeniu. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: ­ preparat w postaci kropli do oczu zawiera jako środek konserwujący chlorek benzalkoniowy, który może odkładać się w miękkich soczewkach kontaktowych i niszczyć je (powodować zmiany zabarwienia miękkich soczewek kontaktowych); osoby, które używają miękkich soczewek kontaktowych powinny je usunąć przed zakropleniem oczu i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym ich założeniem; chlorek benzalkoniowy może powodować podrażnienia oczu. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Jeżeli po podaniu preparatu wystąpią zaburzenia widzenia należy wstrzymać się od prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Virgan

Preparat ma postać żelu do oczu. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli po 18. roku życia: Początkowo 1 kropla do worka spojówkowego 5 razy na dobę, następnie 1 kropla 3 razy na dobę przez 7 dni. Czas trwania leczenia zwykle nie przekracza 21 dni. Pomiędzy poszczególnymi podaniami preparatu, tubka powinna być przechowywana w pozycji pionowej, aplikatorem do dołu, na podstawce dołączonej do opakowania, aby zapewnić prawidłowe formowanie kropli. Nie zaleca się stosowania preparatu u osób poniżej 18. roku życia, ponieważ skuteczność i bezpieczeństwo stosowania preparatu w tej grupie wiekowej nie zostały określone.

Czy można stosować Virgan w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Stosowanie preparatu w okresie ciąży nie jest wskazane, z wyjątkiem sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne, oraz w jego ocenie oczekiwane korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Tylko lekarz może ocenić stosunek ryzyka do korzyści w Twoim przypadku. Gancyklowir przenika do mleka kobiety karmiącej. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią. Osoby stosujące preparat (zarówno mężczyźni jak i kobiety) powinny bezwzględnie skonsultować się z lekarzem w sprawie stosowania skutecznej antykoncepcji aby zapobiec ciąży w okresie leczenia oraz w przypadku mężczyzn jeszcze co najmniej przez 3 miesiące po jego zakończeniu.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji preparatu z innymi lekami.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Virgan może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Bardzo często przemijające pieczenie i kłucie. Często punktowate zapalenie rogówki.