Viru-POS (acyklowir) – maść do oczu

Co to jest Viru-POS?

Lek przeciwwirusowy do stosowania miejscowego; stosowany w okulistyce w leczeniu zakażeń wirusowych.

Co zawiera i jak działa Viru-POS?

Substancją czynną preparatu jest acyklowir, lek syntetyczny o działaniu przeciwwirusowym. Skuteczny wobec wirusa opryszczki pospolitej typu 1 i 2 oraz wirusa ospy wietrznej i półpaśca. W komórkach zakażonych wirusem, z udziałem enzymów wirusowych, acyklowir jest przekształcany do cząsteczki będącej analogiem nukleotydu, związku chemicznego niezbędnego do syntezy kwasu nukleinowego. Podobieństwo chemiczne sprawia, że tak zmodyfikowany acyklowir zastępuje właściwy nukleotyd wirusa, zaburzając syntezę wirusowego DNA. W konsekwencji namnażanie się wirusów ulega zahamowaniu. Acyklowir znajdujący się w maści przenika przez nabłonek rogówki i inne tkanki powierzchniowe gałki ocznej i szybko osiąga w cieczy wodnistej oka stężenie lecznicze.

Kiedy stosować Viru-POS?

Preparat jest wskazany w leczeniu opryszczkowego zapalenia rogówki.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na walacyklowir.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Viru-POS?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego, miejscowo do worka spojówkowego. W miejscu aplikacji, bezpośrednio po zastosowaniu preparatu, może wystąpić przemijające uczucie kłucia, o niewielkim nasileniu. Należy unikać stosowania soczewek kontaktowych w okresie leczenia. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie ma danych dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Viru-POS

Preparat ma postać maści do oczu. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i dzieci: Ok. 1 cm maści należy wprowadzić do dolnego worka spojówkowego 5 razy na dobę co 4 godziny (z przerwą nocną). Leczenie należy kontynuować co najmniej 3 dni po wygojeniu zmian.

Czy można stosować Viru-POS w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Stosowanie preparatu w okresie ciąży jest dopuszczone jedynie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne, oraz w jego ocenie oczekiwane korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Tylko lekarz może ocenić stosunek ryzyka do korzyści w Twoim przypadku. Acyklowir przenika do mleka kobiety karmiącej. Przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji preparatu z innymi lekami.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Viru-POS może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Bardzo często powierzchowna, ogniskowa keratopatia (zmiany te zwykle goją się bez widocznych następstw a ich wystąpienie nie powoduje konieczności przerwania leczenia). Często możliwe przemijające uczucie pieczenia lub kłucia występujące bezpośrednio po zastosowaniu preparatu, zapalenie spojówek. Rzadko zapalenie brzegów powiek. Bardzo rzadko reakcje anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy.