Visine Classic (tetryzolina (chlorowodorek tetryzoliny)) – krople do oczu, roztwór

Co to jest Visine Classic?

Lek z grupy sympatykomimetyków stosowany miejscowo do oka (do worka spojówkowego) zmniejszający przekrwienie oczu.

Co zawiera i jak działa Visine Classic?

Substancją czynną preparatu jest tetryzolina, pochodna imidazoliny o działaniu analogicznym do nafazoliny, oksymetazoliny i ksylometazoliny. Jest to lek z grupy sympatykomimetyków. Działanie sympatykomimetyków polega na pobudzaniu określonego typu receptorów, tzw. receptorów adrenergicznych, znajdujących się na powierzchni komórek docelowych. Tetryzolina działa przede wszystkim na receptory alfa-adrenergiczne i wykazuje bardzo małe działanie na receptory beta-adrenergiczne. Stosowana miejscowo do worka spojówkowego zwęża naczynia krwionośne i zmniejsza przekrwienie i obrzęk spojówek. Łagodzi objawy towarzyszące, takie jak pieczenie, świąd, bolesność, nadmierne łzawienie i podrażnienie. Rzadko może powodować niewielkie rozszerzenie źrenicy. W postaci kropli do oczu tetryzolina wywiera działanie miejscowe, wchłania się również do krążenia ogólnego i może powodować ogólnoustrojowe działania niepożądane. Miejscowe zwężenie naczyń krwionośnych występuje zwykle w ciągu kilku minut po zastosowaniu preparatu i utrzymuje się 4–8 godzin.

Kiedy stosować Visine Classic?

Preparat jest wskazany w leczeniu objawowym: · stanów, którym towarzyszy obrzęk i przekrwienie spojówek, wywołanych czynnikami drażniącymi, takimi jak kurz, dym, soczewki kontaktowe, wiatr, chlorowana woda, kosmetyki · alergicznych stanów zapalnych, takich jak katar sienny, nadwrażliwość na pyłki traw.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie możesz także stosować preparatu jeżeli występuje u Ciebie jaskra z zamykającym się kątem przesączania. Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu u dzieci do 2. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Visine Classic?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego, miejscowo do worka spojówkowego. Przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem, jeżeli zdiagnozowano u Ciebie lub podejrzewasz: · ciężką chorobę układu sercowo-naczyniowego (np. choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze) · guz chromochłonny nadnerczy · choroby metaboliczne (np. cukrzyca, nadczynność tarczycy) · suchy nieżyt nosa · zapalenie spojówek i rogówki · jaskrę oraz, jeżeli stosujesz: · leki z grupy inhibitorów MAO (również w okresie 10 dni od zakończenia ich stosowania) · leki mogące zwiększać ciśnienie tętnicze. We wszystkich powyższych sytuacjach, lekarz po rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka podejmie decyzję czy w Twoim przypadku zalecane jest stosowanie preparatu. Preparat przeznaczony jest do stosowania jedynie w przypadku niewielkich podrażnień spojówek. Jeżeli po 2 dniach stosowania preparatu nie nastąpi wyraźna poprawa lub objawy nasilą się należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem. Nie należy stosować preparatu w przypadku zakażenia, obecności ciała obcego w oku, chemicznego uszkodzenia rogówki lub silnego bólu. Powyższe stany wymagają konsultacji lekarskiej. Jeżeli wystąpi silny ból oka, ból głowy, zanik widzenia, zaburzenia widzenia w postaci ruchomych plam w polu widzenia, nagłe zaczerwienienie oczu, ból spowodowany światłem lub widzenie podwójne należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Należy unikać długotrwałego stosowania preparatu u dzieci. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat zawiera jako środek konserwujący chlorek benzalkoniowy, który może odkładać się w soczewkach kontaktowych i niszczyć je (powodować zmiany zabarwienia); osoby, które używają soczewek kontaktowych powinny je usunąć przed zakropleniem oczu i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym ich założeniem. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Należy zachować ostrożność, ponieważ preparat może powodować rozszerzenie źrenic i zaburzenia widzenia. W przypadku występowania powyższych objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Visine Classic

Preparat ma postać kropli do oczu, do stosowania miejscowego do worka spojówkowego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i dzieci po 6. roku życia: zwykle stosuje się 1–2 kropli 2–3 razy na dobę, do worka spojówkowego. Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż przez 5 dni. Preparat jest jałowy do momentu pierwszego otwarcia. Nie należy dotykać końcówką kroplomierza jakiejkolwiek powierzchni, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie preparatu i prowadzić do zakażenia oczu. Po użyciu pojemnik szczelnie zamknąć. Stosowanie preparatu u dzieci do 2. roku życia jest przeciwwskazane. Stosowanie preparatu u dzieci 2.–6. roku życia wymaga nadzoru lekarskiego.

Czy można stosować Visine Classic w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Stosowanie leku w ciąży jest możliwe wyłącznie po konsultacji z lekarzem i tylko wtedy, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne. Nie wiadomo czy tetryzolina przenika do mleka kobiecego. Przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Stosowanie preparatu równolegle z inhibitorami MAO, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, guanetydyną czy rezerpiną (stosowanymi ogólnie) może powodować zwiększenie ciśnienia tętniczego; przed zastosowaniem preparatu należy skonsultować się z lekarzem. Jeżeli stosowane są leki zwiększające ciśnienie tętnicze przed zastosowaniem preparatu należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku miejscowego stosowania innych preparatów ocznych, należy zachować co najmniej 15 minutowy odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi podaniami leków.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Visine Classic może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić miejscowe działania niepożądane, dotyczące oka/oczu: podrażnienie i przekrwienie spojówek, niewyraźne widzenie, rozszerzenie źrenic, nadmierne rogowacenie spojówek z zamknięciem punktów łzowych i nadmiernym łzawieniem (bardzo rzadko). Ponadto mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane, takie jak: przekrwienie i podrażnienie błon śluzowych, suchość błon śluzowych, bóle głowy, drżenia, osłabienie, nadmierna potliwość, zwiększenie ciśnienia tętniczego, zaburzenia rytmu serca, zwiększenie częstotliwości rytmu serca, uczucie kołatania serca. Stosowanie długotrwałe lub zbyt częste może prowadzić do wystąpienia bólu i podrażnienia oczu (uczucie pieczenia), przekrwienia, niewyraźnego widzenia, podrażnienia spojówek oraz rzadko do rozszerzenia źrenic. U noworodków, niemowląt i dzieci do 2 roku życia wskutek przypadkowego wchłonięcia lub połknięcia tetryzoliny mogą wystąpić objawy, takie jak: zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, zwiększenie ciśnienia tętniczego, zaburzenia rytmu serca, tachykardia/bradykardia, tachyarytmia.