Vitreolent (jod (jodek potasu)) – krople do oczu

Co to jest Vitreolent?

Preparat przeciwko zaćmie stosowany miejscowo do oka (do worka spojówkowego).

Co zawiera i jak działa Vitreolent?

Substancją czynną preparatu jest jod (jodek potasu). W okulistyce stosowany jest miejscowo do leczenia zmętnień ciała szklistego i soczewki. Jedną z przyczyn powstawania zaćmy jest utlenianie grup tiolowych (inaczej grupy wodorosiarczkowe -SH) białek rozpuszczalnych soczewki i tworzenie dwusiarczkowych wiązań wewnątrzcząsteczkowych oraz pomiędzy cząsteczkami białek. Na skutek tych procesów białka soczewki stają się nierozpuszczalne i dochodzi do stopniowego powstawania zmętnień soczewki. Preparat, dzięki zawartości beztlenowego związku jodu, może redukować wiązania dwusiarczkowe białek soczewki oka do wolnych grup tiolowych. W ten sposób może opóźniać proces powstawania zaćmy i może spowolniać proces degeneracji soczewki.

Kiedy stosować Vitreolent?

Wskazaniem do stosowania preparatu są: · zmętnienia i krwawe wylewy do ciała szklistego z różnych przyczyn (wiek, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zmiany okołonaczyniowe) · zmętnienie soczewki jako pierwszy objaw zaćmy starczej.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne preparaty zawierające jod. Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu są także zaburzenia czynności tarczycy.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Vitreolent?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat jest przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego, miejscowo do worka spojówkowego. Przed zastosowaniem preparatu należy usunąć soczewki kontaktowe i odczekać co najmniej 15 minut po zakropleniu oczu, przed ponownym ich założeniem. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Preparat może powodować przemijające zaburzenia widzenia (zamglony obraz) bezpośrednio po podaniu. Jeżeli wystąpi niewyraźne widzenie lub jakiekolwiek zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń/maszyn do momentu ustąpienia tych zaburzeń i powrotu prawidłowego, ostrego widzenia.

Dawkowanie preparatu Vitreolent

Preparat ma postać kropli do oczu, do stosowania miejscowego do worka spojówkowego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i dzieci po 12. roku życia: zwykle stosuje się 1 kroplę do worka spojówkowego 1–3 razy na dobę. Aby ograniczyć ogólnoustrojowe wchłanianie substancji czynnej, zaleca się uciśnięcie przynosowego kącika oka przez 1–2 minuty bezpośrednio po zakropleniu. Preparat jest jałowy do momentu pierwszego otwarcia. Nie należy dotykać końcówką kroplomierza jakiejkolwiek powierzchni, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie preparatu i prowadzić do zakażenia oczu. Po użyciu pojemnik szczelnie zamknąć. Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci do 12. roku życia i nie zaleca się jego stosowania w tej grupie wiekowej.

Czy można stosować Vitreolent w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu w okresie ciąży ani w okresie karmienia piersią. Nie należy stosować preparatu w okresie ciąży, chyba że lekarz po rozważeniu oczekiwanych korzyści i możliwego ryzyka, uzna stosowanie preparatu za konieczne.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Nie ma danych dotyczących występowania interakcji preparatu z innymi lekami. W przypadku miejscowego stosowania innych leków okulistycznych, należy zachować co najmniej 5 minutowy odstęp czasowy pomiędzy podaniami leków.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Vitreolent może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Możliwe przemijające zaburzenia widzenia bezpośrednio po podaniu preparatu, uczucie piasku pod powiekami, zwiększone wydzielanie łez. U osób szczególnie wrażliwych możliwe powiększenie tarczycy, zmiany trądzikowe.