Węgiel leczniczy (węgiel aktywowany) – kaps. twarde

Co to jest Węgiel leczniczy?

Preparat o silnych właściwościach adsorpcyjnych.

Co zawiera i jak działa Węgiel leczniczy?

Substancją czynną preparatu jest węgiel aktywowany. Węgiel leczniczy ma dużą zdolność absorbujacą. Podany doustnie pokrywa błonę śluzową przewodu pokarmowego warstwą chroniacą ją przed szkodliwym działaniem substancji znajdujących sie w przewodzie pokarmowym. Należy stosować duże dawki węgla, gdyż adsorbuje on nie tylko substancje toksyczne. Dzięki swoim wlaściwościom fizykochemicznym posiada zdolność do nieselektywnego wiązania znajdujących sie w przewodzie pokarmowym substancji, w tym gazów jelitowych, leków, bakterii oraz substancji toksycznych i drażniacych, uniemozliwiając ich wchłonięcie. Jest on bardzo skutecznym środkiem adsorbujacym; 1 g węgla może zaadsorbować 1,8 g sublimatu, 400 mg fenolu, 800 mg morfiny, 300 mg etanolu. Preparat działa zapierająco.

Kiedy stosować Węgiel leczniczy?

Preparat jest wskazany w leczeniu: · zatruć pokarmowych z objawami wzdęć lub nadmiernej fermentacji jelitowej · biegunki · pomocniczo przypadku zatruć niektórymi substancjami chemicznymi (wyłącznie po konsultacji z lekarzem).

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze mozna go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek skladnik preparatu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Węgiel leczniczy?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Jeżeli objawy biegunki nie ustąpią w przeciągu 2 dni lub jeżeli dodatkowo pojawi się krew w kale lub objawom towarzyszy gorączka skonsultuj się z lekarzem. Jeżeli wzdęcia nie ustąpią w ciągu 7 dni, skonsultuj się z lekarzem. W przypadku zatruć następującymi substancjami preparat można zastosować wyłącznie pod nadzorem lekarza z zachowaniem szczególnej ostrożności: · leki hamujące czynności ośrodkowego układu nerwowego · leki mogące wywołać drgawki · leki wpływające na perystaltykę jelit. W leczeniu ostrych zatruć inne niezbędne leki należy podawać pozajelitowo. Jeśli konieczne jest wywołanie wymiotów przez lek doustny, należy wywołać je przed podaniem węgla. Węgiel należy podać 30-60 minut po ustaniu wymiotów. Nie należy stosować węgla jeśli niezbędne jest podanie specyficznego antidotum, np. metioniny doustnie. Zagrożenie aspiracją do płuc, zwłaszcza w zatruciu lekami hamującymi ośrodkowy układ nerwowy lub mogącymi wywołać drgawki u osób nieprzytomnych powoduje konieczność zabezpieczenia pacjenta na drodze intubacji przed wykonaniem płukania żołądka. Węgiel leczniczy może osłabiać działanie innych stosowanych leków. Preparat jest mało skuteczny w leczeniu zatruć wywołanych przez: kwas borowy, siarczan żelazawy, związki metali, DDT, cyjanki, lit, etanol, metanol, glikol etylenowy, produkty rafinacji ropy naftowej oraz kwasy mineralne i zasady. Podczas leczenia węglem aktywowanym leki przeczyszczające stosuj ostrożnie i tylko w wyjątkowych sytuacjach, ponieważ ciężka i długotrwała biegunka może prowadzić do zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Węgiel leczniczy

Preparat ma postać kapsułek do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Zatrucia pokarmowe z objawami wzdęć lub nadmiernej fermentacji jelitowej. Dorośli i dzieci po 12. roku życia. 4–6 kapsułek kilkakrotnie do ustąpienia objawów. Biegunka. Dorośli i dzieci po 12. roku życia. Zawartość 15–30 kaps. w postaci zawiesiny w wodzie co 1 h (3–4 razy) do ustąpienia objawów. Zatrucia lekami i substancjami chemicznymi. Dorośli i dzieci po 12. roku życia. Jednorazowo 10 kaps. Dawkę powtórzyć kilkakrotnie. W poważniejszych zatruciach zawartość 20–50 kaps. w postaci zawiesiny w wodzie. Dzieci po 1. roku życia. 10–20 kaps. Niemowlęta. 1 g na kilogram masy ciała.

Czy można stosować Węgiel leczniczy w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Preparat ma silne właściwości adsorbujące (wiążące inne substancje). Doustnie przyjmowany węgiel leczniczy w różnym stopniu hamuje wchłanianie innych leków; z tego względu inne leki przyjmuj co najmniej 2 godziny przed przyjęciem lub po przyjęciu węgla leczniczego. Nie należy przyjmować preparatu w czasie posiłków, ponieważ pokarm osłabia jego działanie.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Węgiel leczniczy Microfarm może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić: zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wymioty (zwłaszcza u dzieci), zaparcia. Podczas wymiotów po podaniu węgla leczniczego może nastąpić aspiracja do płuc (przedostanie się substancji do płuc). Węgiel barwi stolec na czarno.