Xylodont 2% z adrenaliną 1:80 000 (epinefryna + lidokaina) – roztwór do wstrzykiwań

Co to jest Xylodont?

Preparat o działaniu miejscowo znieczulającym, stosowany w stomatologii.

Co zawiera i jak działa Xylodont?

Jest to preparat złożony zawierający lidokainę, lek miejscowo znieczulający o budowie amidowej oraz adrenalinę, substancję powodującą zwężenie naczyń obwodowych. Lidokaina hamuje powstawanie i przewodzenie impulsów nerwowych. Działa poprzez blokowanie kanałów sodowych, specjalnych struktur w błonach komórek nerwowych. Zablokowanie przepływu jonów sodu przez błonę komórkową neuronu uniemożliwia jej depolaryzację, a zatem zapoczątkowanie i przewodzenie impulsu nerwowego. Lidokaina działa na zakończenia bólowe i nerwy czuciowe, należy do leków o szybkim początku działania. Dodatek adrenaliny ma na celu spowolnienie wchłaniania lidokainy z miejsca podania. W ten sposób adrenalina zapewnia dłuższy czas utrzymywania się stężenia terapeutycznego lidokainy w miejscu aplikacji. Działanie znieczulające preparatu rozpoczyna się szybko po podaniu, a czas trwania znieczulenia zależy od miejsca podania, dawki oraz od stężenia adrenaliny.

Kiedy stosować Xylodont?

Wskazania do stosowania preparatu: · znieczulenia miejscowe (nasiękowe i blokady nerwów) w zabiegach stomatologicznych. Preparat z adrenaliną 1:100 000 należy stosować w przypadku wskazań do przedłużonego czasu znieczulenia, a preparat z adrenaliną 1:80 000 lub 1: 50 000 należy stosować wyłącznie w celu redukcji krwawienia.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne leki miejscowo znieczulające o budowie amidowej. Preparat zawiera substancję obkurczającą naczynia krwionośne i jego stosowanie jest przeciwwskazane u osób: · z ciężkimi chorobami serca i tętnic obwodowych · z nadciśnieniem tętniczym · z migreną · z nadczynnością tarczycy · z rozrostem gruczołu krokowego · z jaskrą z wąskim kątem przesączania · z nefropatią · oraz u chorych na cukrzycę. Preparatu nie należy stosować u kobiet w okresie ciąży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Xylodont?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Podczas znieczulenia u osób, u których wcześniej nie stwierdzono nadwrażliwości, rzadko mogą wystąpić ciężkie reakcje prowadzące do śmierci. Zawarty w preparacie pirosiarczyn sodu może powodować wystąpienie ciężkich reakcji nadwrażliwości oraz napadów astmy (w tym skurczu oskrzeli). Jeżeli kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie reakcje alergiczne, podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie jakiekolwiek choroby, w tym jakiekolwiek choroby przewlekłe lub stosujesz jakiekolwiek leki koniecznie poinformuj o tym lekarza przed wykonaniem znieczulenia. Należy zachować ostrożność stosując preparat u osób leczonych inhibitorami MAO lub trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi. Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania preparatu zależy właściwego doboru dawki i sposobu podania leku. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę i zachowywać zalecane środki ostrożności. W czasie znieczulenia lekarz będzie monitorował stan świadomości pacjenta i utrzymywał z nim kontakt słowny. Jeżeli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów: · niepokój · szum w uszach · zawroty głowy · zaburzenia widzenia · drżenia mięśniowe · senność · zaburzenia czynności narządów zmysłu należy natychmiast poinformować o tym lekarza. Może to bowiem być wczesny objaw toksycznego działania lidokainy na ośrodkowy układ nerwowy. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: ­ preparat może powodować dodatnie wyniki testów antydopingowych (informacja dla sportowców) ­ preparat zawiera pirosiarczyn potasu, który może powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i reakcje anafilaktyczne. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Preparat może wywierać wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Zapytaj lekarza, po upływie jakiego czasu po zabiegu stomatologicznym możesz powrócić do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn/urządzeń.

Dawkowanie preparatu Xylodont

Preparat ma postać roztworu do wstrzykiwań. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. W pewnych szczególnych grupach pacjentów konieczna jest dodatkowa modyfikacja dawkowania. Dorośli: Lekarz dostosuje dawkowanie indywidualnie, zależnie od rodzaju i przewidywanego czasu zabiegu: zwykle 1–2 ml, nasiękowo lub jako blokada nerwów obwodowych. Maksymalna dawka lidokainy u dorosłych w dobrym stanie ogólnym, bez współistniejących chorób i nie otrzymujących innych leków wynosi 300 mg (nie więcej niż 4,4 mg/kg masy ciała), a maksymalna dawka adrenaliny (epinefryny) wynosi 0,2 mg. U dzieci lekarz dostosuje dawkowanie indywidualnie, zależnie od wieku i masy ciała dziecka oraz od rodzaju i przewidywanego czasu zabiegu.

Czy można stosować Xylodont w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przed przystąpieniem do znieczulenia. Preparatu nie należy stosować u kobiet w okresie ciąży.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Należy zachować ostrożność jeżeli preparat stosowany jest u osób przyjmujących leki przeciwarytmiczne lub inne leki o strukturze podobnej do leków miejscowo znieczulających, ponieważ ich działania toksyczne i działania toksyczne lidokainy mogą się sumować. Ze względu na zawartość adrenaliny preparat należy stosować ostrożnie u osób przyjmujących równolegle: · trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne · pochodne fenotiazyny i butyrofenonu · inhibitory MAO (np. iproniazyd, moklobemid, toloksaton). W powyższych sytuacjach adrenalina zawarta w preparacie może powodować napadowe zwiększenie ciśnienia tętniczego i/lub ciężkie zaburzenia rytmu serca. Konieczne jest odpowiednie zmniejszenie stosowanej dawki przez lekarza oraz ścisły nadzór lekarski.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Xylodont 2% z adrenaliną może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, w tym: nerwowość, niepokój, pocenie się, drżenia, dezorientacja, ból i zawroty głowy, rozszerzenie źrenic, nudności, wymioty, szum w uszach, przyspieszony metabolizm i podwyższona temperatura ciała, a także, szczękościsk i drgawki po zastosowaniu bardzo dużych dawek. Mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca, w tym tachykardia, bradykardia, nadciśnienie tętnicze (szczególnie niebezpieczne u osób z utrwalonym nadciśnieniem oraz u chorych z nadczynnością tarczycy), zatrzymanie akcji serca, zaburzenia oddychania (przyspieszony oddech, rozszerzenie oskrzeli). Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (zmiany skórne, pokrzywka, obrzęk) i reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny. Szczególnie niebezpieczne stany nagłe mogą wystąpić po przypadkowym donaczyniowym podaniu preparatu.