Xylometazolin VP (ksylometazolina) – krople do nosa

Co to jest Xylometazolin VP?

Lek pobudzający receptory alfa-adrenergiczne, stosowany w celu obkurczenia naczyń krwionośnych błony śluzowej nosa.

Co zawiera i jak działa Xylometazolin VP?

Preparat zawiera ksylometazolinę, lek pobudzający receptory a-adrenergiczne, pochodną imidazoliny. Stosowany miejscowo na błonę śluzową nosa powoduje zwężenie naczyń krwionośnych, zmniejsza obrzęk i przekrwienie błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej oraz ogranicza ilość wydzieliny. Udrożnia przewody nosowe oraz przewody prowadzące z jamy nosowej do zatok przynosowych, zmniejsza wyciek z nosa i ułatwia oddychanie przez nos.

Kiedy stosować Xylometazolin VP?

Preparat jest wskazany do stosowania w następujących przypadkach: niedrożność przewodów nosowych spowodowana obrzękiem błony śluzowej nosa w przebiegu ostrego zapalenia błony śluzowej nosa (np. w przeziębieniach i grypie) zapalenie zatok przynosowych alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (katar sienny).

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, przewlekłe zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa, jaskra z wąskim kątem przesączania. Nie należy stosować preparatu u dzieci i młodzieży do 12. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Xylometazolin VP?

Preparatu nie należy stosować dłużej, niż przez 5 kolejnych dni. Preparat należy stosować ostrożnie u osób z cukrzycą, chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem tętniczym oraz nadczynnością tarczycy. Ze względów higienicznych (możliwość przeniesienia zakażenia) opakowanie preparatu powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

Dawkowanie preparatu Xylometazolin VP

Preparat ma postać kropli do nosa. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i dzieci po 12. roku życia. 2–3 krople do każdego otworu nosowego co 8–10 godzin; maksymalnie 3 dawki do otworu nosowego na dobę. Leczenie zwykle nie powinno trwać dłużej niż 3–5 dni.

Czy można stosować Xylometazolin VP w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie należy stosować preparatu w czasie ciąży; w okresie karmienia piersią należy zachować ostrożność.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Nie należy stosować preparatu w okresie leczenia inhibitorami MAO lub trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi. Unikać stosowania z innymi sympatykomimetykami, takimi jak efedryna lub pseudoefedryna.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Xylometazolin VP może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić: przekrwienie, pieczenie błon śluzowych nosa i gardła, suchość błon śluzowych nosa, kichanie. Bardzo rzadko działania ogólnoustrojowe: przyspieszenie czynności serca, wzrost ciśnienia tętniczego, kołatanie serca, bóle głowy, nudności, senność, drżenia, osłabienie, zmęczenie, reakcje alergiczne (duszność, obrzęk naczynioruchowy). Stosowanie leku przez okres dłuższy niż zalecany lub stosowanie dużych dawek może doprowadzić do wtórnego, polekowego zapalenia błony śluzowej nosa.