Xylometazolin WZF 0,1% (ksylometazolina) – krople do nosa, roztwór

Co to jest Xylometazolin WZF?

Lek pobudzający receptory alfa-adrenergiczne, stosowany w celu obkurczenia naczyń krwionośnych nosa.

Co zawiera i jak działa Xylometazolin WZF?

Preparat zawiera ksylometazolinę, lek pobudzający receptory a-adrenergiczne, pochodną imidazoliny. Stosowany miejscowo na błonę śluzową nosa powoduje zwężenie naczyń krwionośnych, zmniejsza obrzęk i przekrwienie błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej oraz ogranicza ilość wydzieliny. Udrożnia przewody nosowe oraz przewody prowadzące z jamy nosowej do zatok przynosowych, zmniejsza wyciek z nosa i ułatwia oddychanie przez nos.

Kiedy stosować Xylometazolin WZF?

Preparat wskazany jest w leczeniu pomocniczym: ostrego nieżytu nosa pochodzenia wirusowego lub bakteryjnego ostrego lub przewlekłego zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych alergicznego nieżytu błony śluzowej nosa ostrego zapalenia ucha środkowego (w celu udrożnienia trąbki słuchowej).

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa. Nie należy stosować preparatu u osób po usunięciu przysadki lub po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Xylometazolin WZF?

Preparat przeznaczony wyłącznie do stosowania do nosa. Jeżeli objawy się nasilą się lub nie ustąpią po 3–5 dniach, należy się skonsultować z lekarzem. Roztwór 0,05% przeznaczony jest do stosowania u dzieci w wieku 2.–12. roku życia. Roztwór 0,1% przeznaczony jest do stosowania u dzieci w wieku od 12. roku życia. Jeżeli podczas stosowania preparatu u małych dzieci wystąpi pobudzenie lub trudności w zasypianiu, należy przerwać leczenie. Należy zachować szczególną ostrożność u osób, u których po zastosowaniu innych leków z grupy sympatykomimetyków (leków pobudzających receptory adrenergiczne ) wystąpiły takie objawy, jak bezsenność, zawroty głowy, drżenia, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze. Stosowanie preparatu wymaga zachowania szczególnej ostrożności i ewentualnej konsultacji z lekarzem w przypadku osób z chorobami układu krążenia (np. nadciśnieniem tętniczym, dławicą piersiową), z zaburzeniami metabolicznymi (np. chorzy na cukrzycę, z nadczynnością tarczycy), z rozrostem gruczołu krokowego, z jaskrą z zamkniętym kątem. Nie należy stosować leku u pacjentów z przewlekłym lub naczynioruchowym zapaleniem błony śluzowej nosa. Stosowanie leku przez okres dłuższy niż zalecany lub w dawkach większych niż zalecane może doprowadzić do wtórnego rozszerzenia naczyń krwionośnych i do wtórnego, polekowego zapalenia błony śluzowej nosa. Ze względu na zawartość chlorku benzalkoniowego preparat może powodować podrażnienie błony śluzowej nosa. Nie należy stosować preparatu u kobiet w ciąży. Przed zastosowaniem leku w okresie karmienia piersią należy się skonsultować z lekarzem. W przypadku długotrwałego stosowania lub stosowania w dużych dawkach mogą wystąpić działania niepożądane ze strony układu krążenia i ośrodkowego układu nerwowego, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia i obsługi pojazdów mechanicznych. W takim przypadku nie należy prowadzić ani obsługiwać pojazdów mechanicznych.

Dawkowanie preparatu Xylometazolin WZF

Preparat ma postać kropli do nosa. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Roztwór 0,05%. Dzieci 2.–12. roku życia. 1–2 krople do każdego otworu nosowego 1 raz na dobę lub 2 razy na dobę co 8–10 godzin; maksymalnie 3 dawki do otworu nosowego na dobę. Roztwór 0,1%. Dorośli i dzieci po 12. roku życia. 2–3 krople do każdego otworu nosowego co 8–10 godzin; maksymalnie 3 dawki do otworu nosowego na dobę. Leczenie zwykle nie powinno trwać dłużej niż 3–5 dni.

Czy można stosować Xylometazolin WZF w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie należy stosować preparatu w czasie ciąży; w okresie karmienia piersią należy zachować ostrożność.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Nie należy stosować preparatu w okresie leczenia inhibitorami MAO lub trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi. Unikać stosowania z innymi sympatykomimetykami, takimi jak efedryna lub pseudoefedryna.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Xylometazolin WZF może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić: przekrwienie, pieczenie błon śluzowych nosa i gardła, suchość błon śluzowych nosa, kichanie. Bardzo rzadko działania ogólnoustrojowe: przyspieszenie czynności serca, wzrost ciśnienia tętniczego, kołatanie serca, bóle głowy, nudności, senność, drżenia, osłabienie, zmęczenie, reakcje alergiczne (duszność, obrzęk naczynioruchowy). Stosowanie leku przez okres dłuższy niż zalecany lub stosowanie dużych dawek może doprowadzić do wtórnego, polekowego zapalenia błony śluzowej nosa.