Xylonor 3% Noradrenaline (lidokaina + norepinefryna) – roztwór do wstrzykiwań

Co to jest Xylonor?

Preparat o działaniu miejscowo znieczulającym, stosowany w stomatologii.

Co zawiera i jak działa Xylonor?

Jest to preparat złożony zawierający lidokainę, lek miejscowo znieczulający o budowie amidowej oraz noradrenalinę, substancję powodującą zwężenie naczyń obwodowych. Lidokaina hamuje powstawanie i przewodzenie impulsów nerwowych. Działa poprzez blokowanie kanałów sodowych, specjalnych struktur w błonach komórek nerwowych. Zablokowanie przepływu jonów sodu przez błonę komórkową neuronu uniemożliwia jej depolaryzację, a zatem zapoczątkowanie i przewodzenie impulsu nerwowego. Lidokaina działa na zakończenia bólowe i nerwy czuciowe, należy do leków o szybkim początku działania. Czas działania zależy od dawki i miejsca podania. Dodatek noradrenaliny ma na celu spowolnienie wchłaniania lidokainy z miejsca podania. W ten sposób noradrenalina zapewnia dłuższy czas utrzymywania się stężenia terapeutycznego lidokainy w miejscu aplikacji. Działanie znieczulające preparatu rozpoczyna się po 2–3 minutach od podania, a czas trwania znieczulenia wynosi 90–120 minut (5–10 minut w przypadku znieczulenia miazgi zęba).

Kiedy stosować Xylonor?

Wskazania do stosowania preparatu: · znieczulenia nasiękowe lub przewodowe w zabiegach stomatologicznych.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne leki miejscowo znieczulające o budowie amidowej. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób: · z ciężkimi zaburzeniami przewodnictwa przedsionkowo–komorowego przy braku stymulatora (rozrusznika serca) · chorych na padaczkę · z ostrą porfirią napadową. Preparatu nie należy stosować u dzieci do 4. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Xylonor?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. U chorych na cukrzycę lub z nadciśnieniem tętniczym istnieje ryzyko wystąpienia martwicy miejscowej (noradrenalina zawarta w preparacie może spowodować skurcz naczyń i doprowadzić do miejscowego niedokrwienia tkanek). Preparat może powodować znieczulenie i drętwienie języka, policzków, ust. Istnieje ryzyko ich urazu przez ugryzienie. Należy unikać spożywania posiłków i żucia gumy do czasu ustąpienia znieczulenia i odzyskania czucia. Nie należy stosować preparatu u dzieci do 4. roku życia. Stany zapalne lub zakażenia zmniejszają skuteczność działania preparatu; należy unikać podań preparatu w miejscach objętych stanem zapalnym lub zakażeniem. Jeżeli kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie reakcje alergiczne, podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie jakiekolwiek choroby, w tym jakiekolwiek choroby przewlekłe lub stosujesz jakiekolwiek leki koniecznie poinformuj o tym lekarza przed wykonaniem znieczulenia. W czasie znieczulenia lekarz będzie monitorował stan świadomości pacjenta i utrzymywał z nim kontakt słowny. Jeżeli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów: · niepokój · szum w uszach · zawroty głowy · zaburzenia widzenia · drżenia mięśniowe · senność · zaburzenia czynności narządów zmysłu należy natychmiast poinformować o tym lekarza. Może to bowiem być wczesny objaw toksycznego działania lidokainy na ośrodkowy układ nerwowy. Jeżeli stosujesz leki przeciwzakrzepowe skonsultuj się z lekarzem przed wykonaniem znieczulenia. W razie potrzeby lekarz zaleci częstą kontrolę parametrów krzepnięcia krwi. Ze względu na zawartość noradrenaliny w preparacie, należy zachować ostrożność jeżeli preparat stosowany jest u osób z zaburzeniami czynności układu sercowo-naczyniowego takimi jak np. nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca (dusznica bolesna), zwężenie zastawki mitralnej, zaburzenia rytmu serca (z wyjątkiem bradykardii). Jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie którekolwiek z powyższych zaburzeń przed wykonaniem znieczulenia skonsultuj się z lekarzem, ponieważ będziesz wymagał ścisłego nadzoru lekarskiego w czasie znieczulenia. Osoby z zaburzeniami czynności wątroby powinny skonsultować się z lekarzem; konieczne jest zachowanie ostrożności ponieważ u tych osób metabolizm lidokainy jest zmieniony, co wiąże się z koniecznością zastosowania mniejszych dawek preparatu. Przed wykonaniem znieczulenia powinieneś także skonsultować się z lekarzem, jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie: ­ zwiększenie stężenia potasu we krwi (hiperkaliemia) ­ kwasicę metaboliczną ­ niedotlenienie. Powyższe stany także wymagają aby lekarz zastosował odpowiednio zmniejszoną dawkę. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: ­ preparat może powodować dodatnie wyniki testów antydopingowych (informacja dla sportowców) ­ preparat zawiera pirosiarczyn potasu, który może powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i reakcje anafilaktyczne. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Preparat może wywierać wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Zapytaj lekarza, po upływie jakiego czasu po zabiegu stomatologicznym możesz powrócić do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn/urządzeń.

Dawkowanie preparatu Xylonor

Preparat ma postać roztworu do wstrzykiwań i przeznaczony jest wyłącznie do stosowania przez lekarzy stomatologów. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. W pewnych szczególnych grupach pacjentów konieczna jest dodatkowa modyfikacja dawkowania. Dorośli: Lekarz dostosuje dawkowanie indywidualnie, zależnie od rodzaju i przewidywanego czasu zabiegu. Dzieci po 4. roku życia: Lekarz dostosuje dawkowanie indywidualnie, zależnie od wieku i masy ciała dziecka oraz od rodzaju i przewidywanego czasu zabiegu. Nie należy stosować preparatu u dzieci do 4. roku życia. U osób w podeszłym wieku konieczne jest zmniejszenie dawkowania; lekarz zwykle zmniejszy dawkę o połowę.

Czy można stosować Xylonor w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przed przystąpieniem do znieczulenia. Stosowanie preparatu w okresie ciąży w zabiegach stomatologicznych jest dopuszczone jedynie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne. Przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią skonsultuj się z lekarzem. Lidokaina przenika do mleka kobiety karmiącej (jednakże w przypadku stosowania preparatu zgodnie z zaleceniami są to ilości niewielkie). Jeżeli lekarz uzna stosowanie znieczulenia za konieczne, zapytaj lekarza, po upływie jakiego czasu po zabiegu stomatologicznym możesz podjąć karmienie.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Noradrenalina zawarta w preparacie może powodować gwałtowny wzrost ciśnienia tętniczego u osób stosujących równolegle guanetydynę lub jej pochodne (leki stosowane w leczeniu jaskry). Nie zaleca się stosowania preparatu u osób przyjmujących powyższe leki. Należy zachować ostrożność stosując preparat u osób przyjmujących równolegle: · halogenowe środki do znieczulenia płytkiego · leki przeciwdepresyjne (np. pochodne imipraminy, minalcipran, wenlafaksyna i inne leki o działaniu serotoninergicznym i noradrenergicznym) · inhibitory MAO (np. iproniazyd, moklobemid, toloksaton). W powyższych sytuacjach noradrenalina zawarta w preparacie może powodować napadowe zwiększenie ciśnienia tętniczego i/lub ciężkie zaburzenia rytmu serca. Konieczne jest odpowiednie zmniejszenie stosowanej dawki przez lekarza oraz ścisły nadzór lekarski.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Xylonor 3% Noradrenaline może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Może wystąpić omdlenie. Mogą wystąpić zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, w tym: nerwowość, niepokój, ziewanie, drżenia, lęk, oczopląs, ból głowy, nudności, szum w uszach, w przypadku dalszego pogorszenia stanu chorego możliwe drgawki i depresja ośrodkowego układu nerwowego. Mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca, w tym tachykardia, bradykardia, zmniejszenie czynności serca, niedociśnienie tętnicze, dodatkowe skurcze komorowe, migotanie komór, blok przedsionkowo-komorowy, zatrzymanie akcji serca, zaburzenia oddychania (przyspieszony oddech, zwolniony oddech, zatrzymanie oddechu). Pirosiarczyn potasu zawarty w preparacie, może powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i reakcje anafilaktyczne. Szczególnie niebezpieczne stany nagłe mogą wystąpić po przypadkowym donaczyniowym podaniu preparatu.