Xyzal 0,5 mg/ml (lewocetyryzyna (dichlorowodorek lewocetyryzyny)) – roztwór doustny

Co to jest Xyzal?

Lek przeciwhistaminowy o działaniu przeciwalergicznym.

Co zawiera i jak działa Xyzal?

Substancją czynną preparatu jest lewocetyryzyna. Chemicznie, jest ona lewoskrętnym enancjomerem cetyryzyny. Oznacza to, że lewocetyryzyna ma taki sam sumaryczny wzór chemiczny jak cetyryzyna, lecz różni się od niej przestrzennym rozmieszczeniem atomów w cząsteczce, co powoduje różnice we właściwościach obu postaci. Lewocetyryzyna, podobnie jak cetyryzyna blokuje obwodowe receptory histaminowe typu 1 (H1). W ten sposób hamuje działanie histaminy, substancji wywołującej objawy alergiczne. Jest lekiem przeciwhistaminowym II generacji. Łagodzi objawy alergiczne takie jak kichanie, wyciek z nosa, obrzęk i świąd błon śluzowych,. Działanie lewocetyryzyny w dawce równej połowie dawki cetyryzyny jest porównywalne do działania cetyryzyny, zarówno na skórę, jak i na błonę śluzową nosa.

Kiedy stosować Xyzal?

Preparat jest wskazany w objawowym leczeniu całorocznego i sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu (w tym parahydroksybenzoesan metylu oraz parahydroksybenzoesan propylu) oraz na hydroksyzynę lub pochodne piperazyny. Nie możesz także stosować preparatu jeżeli występuje u Ciebie ciężka niewydolność nerek.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Xyzal?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Nie należy stosować preparatu u dzieci do 2. roku życia ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności działania w tej grupie wiekowej. Stosowanie preparatu należy przerwać na około 3 dni przed planowanym wykonaniem alergicznych testów skórnych. Spożywając alkohol w okresie leczenia należy zachować ostrożność. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: ­ –preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu oraz parahydroksybenzoesan propylu i dlatego może powodować reakcje alergiczne ­ –preparat zawiera maltitol; osoby z dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy nie powinny stosować preparatu. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Osoby prowadzące pojazdy mechaniczne powinny zachować szczególną ostrożność i sprawdzić jak reagują na lewocetyryzynę, ponieważ u niektórych osób mogą występować działania niepożądane(np. senność, niewyraźne widzenie, zmęczenie), które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Lewocetyryzyna może nasilać wpływ leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (np. leków przeciwbólowych, leków uspokajających) na zdolność reagowania i koncentracji.

Dawkowanie preparatu Xyzal

Preparat ma postać roztworu doustnego. Do opakowania dołączona jest strzykawka dozująca. Należy odmierzyć odpowiednią objętość roztworu i przelać na łyżkę lub do szklanki z wodą. Przyjmować doustnie. Można przyjmować niezależnie od posiłku. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i dzieci po 12. roku życia: 5 mg (10 ml) na dobę. Dzieci 6–12. roku życia: 5 mg (10 ml) na dobę. Dzieci 2–6. roku życia: 2,5 mg (5 ml) na dobę w 2 dawkach podzielonych (podawać po 1,25 mg (2,5 ml) 2 razy na dobę). Nie należy stosować preparatu u dzieci do 2. roku życia ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności działania preparatu w tej grupie wiekowej. U osób z zaburzeniami czynności nerek lekarz odpowiednio zmniejszy dawkę i ustali dawkowanie w każdym przypadku indywidualnie. U chorych z zaburzeniami czynności wątroby bez zaburzeń czynności nerek nie ma konieczności modyfikowania dawki. U chorych z zaburzeniami czynności wątroby i zaburzeniami czynności nerek konieczne jest dostosowanie dawkowanie przez lekarza. U osób w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności nerek konieczne jest dostosowanie dawkowanie przez lekarza.

Czy można stosować Xyzal w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania preparatu u kobiet w ciąży. Stosowanie leku w ciąży możliwe wyłącznie po konsultacji z lekarzem i tylko w razie zdecydowanej konieczności. Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty Nie przeprowadzono szczegółowych badań dotyczących interakcji leków z lewocetyryzyną. Badania z racemiczną cetyryzyną (mieszaniną postaci lewo– i prawoskretnej cetyryzyny) nie wykazały interakcji z: ketokonazolem, itrakonazolem, erytromycyną, azytromycyną, glipizydem, pseudoefedryną, diazepamem lub cymetydyną. Teofilina (lek stosowany w astmie) w dawce 400 mg na dobę może zmniejszać szybkość wydalania cetyryzyny. Lewocetyryzyna w skojarzeniu z alkoholem lub lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (np. lekami nasennymi, uspokajającymi, zwiotczającymi mięśnie, przeciwbólowymi) może nasilać ich hamujące działanie na ośrodkowy układ nerwowy. Należy zachować ostrożność jeżeli równolegle spożywany jest alkohol. Pokarm nie zmniejsza stopnia wchłaniania lewocetyryzyny, może zmniejszać szybkość jej wchłaniania. Preparat może wpływać na wyniki alergicznych testów skórnych.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Xyzal może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić: bóle i zawroty głowy, zmęczenie, senność, suchość błony śluzowej jamy ustnej, ból brzucha, nudności, zwiększenie masy ciała, zaburzenia akomodacji oka, niewyraźne widzenie, agresja, pobudzenie, drgawki, bóle mięśni, zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia), kołatania serca, zaburzenia czynności wątroby (w tym zapalenie wątroby), reakcje skórne (wysypka, pokrzywka, świąd), reakcje anafilaktyczne (bardzo rzadkie, ciężkie reakcje mogące stanowić zagrożenie życia, obejmujące obrzęk gardła, krtani, skurcz oskrzeli, niedociśnienie tętnicze, wstrząs anafilaktyczny).