Zabak (ketotifen) – krople do oczu, roztwór

Co to jest Zabak?

Preparat stosowany miejscowo do oka (do worka spojówkowego) o działaniu przeciwalergicznym, zawierający lek przeciwhistaminowy.

Co zawiera i jak działa Zabak?

Substancją czynną preparatu jest ketotifen, lek przeciwhistaminowy. Ketotifen hamuje działanie histaminy, substancji biorącej udział w powstawaniu objawów alergicznych. Ketotifen blokuje receptory histaminowe typu 1 (H1). Dodatkowo hamuje uwalnianie histaminy i innych mediatorów reakcji alergicznej z komórek związanych bezpośrednio z rozwojem odpowiedzi na alergen, a także zmniejsza migrację tych komórek do miejsca powstawania odczynu alergicznego. Ketotifen łagodzi objawy alergii, takie jak obrzęk, zaczerwienienie i świąd. Początek działania ketototifenu występuje w ciągu kilku minut po podaniu kropli do worka spojówkowego.

Kiedy stosować Zabak?

Preparat jest wskazany w leczeniu objawów sezonowego alergicznego zapalenia spojówek.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Zabak?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat jest przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego, miejscowo do worka spojówkowego. Preparat jest jałowy do momentu pierwszego otwarcia. Nie należy dotykać końcówką kroplomierza jakiejkolwiek powierzchni, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie preparatu i prowadzić do zakażenia oczu. Po użyciu pojemnik szczelnie zamknąć. Preparat nie zawiera środków konserwujących. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Osoby, u których po zastosowaniu preparatu wystąpią zaburzenia widzenia lub senność nie powinny prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Zabak

Preparat ma postać kropli do oczu, do stosowania miejscowego do worka spojówkowego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i dzieci po 3. roku życia: 1 kropla do worka spojówkowego 2 razy na dobę (rano i wieczorem). Przed pierwszym zastosowaniem 5 pierwszych kropli należy odrzucić. Przed każdym zastosowaniem preparatu należy umyć ręce. Preparat jest jałowy do momentu pierwszego otwarcia. Nie należy dotykać końcówką kroplomierza jakiejkolwiek powierzchni, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie preparatu i prowadzić do zakażenia oczu. Po użyciu pojemnik szczelnie zamknąć. Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci do 3. roku życia i dlatego nie należy go stosować w tej grupie wiekowej. W przypadku miejscowego stosowania innych preparatów okulistycznych, należy zachować co najmniej 5 minutowy odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi podaniami leków.

Czy można stosować Zabak w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania preparatu u kobiet w ciąży. Stosowanie leku w ciąży możliwe wyłącznie po konsultacji z lekarzem i tylko gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne; należy zachować ostrożność i przestrzegać zaleceń lekarza. Uważa się, że po podaniu miejscowym do oka, do mleka kobiecego nie przenikają znaczące ilości substancji czynnej preparatu. Preparat może być stosowany w okresie karmienia piersią wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Nie można wykluczyć, że preparat w postaci kropli do oczu, może nasilać działania leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (leki nasenne, uspokajające, przeciwbólowe, zwiotczające mięśnie), leków przeciwhistaminowych oraz alkoholu. W przypadku miejscowego stosowania innych preparatów okulistycznych, należy zachować co najmniej 5 minutowy odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi podaniami leków.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Zabak może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić miejscowe działania niepożądane obejmujące: podrażnienie oczu (pieczenie i kłucie), punkcikowate zapalenie rogówki, zaburzenia widzenia, zespół suchego oka, podrażnienie powiek, zapalenie spojówek, światłowstręt, podspojówkowe wylewy krwi. Niekiedy możliwe także ogólnoustrojowe działania niepożądane obejmujące: ból głowy, senność, suchość błony śluzowej jamy ustnej, reakcje nadwrażliwości, wysypka, pokrzywka, świąd.