Zeldox (zyprazydon) – kaps.

Co to jest Zeldox?

Lek przeciwpsychotyczny, pochodna piperazyny, stosowany w leczeniu schizofrenii i innych chorób psychicznych.

Kiedy stosować Zeldox?

Preparat jest wskazany w leczeniu: · schizofrenii · epizodów manii lub epizodów mieszanych o umiarkowanym nasileniu w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Przeciwwskazaniami do stosowania preparatu są również: · wydłużenie odstępu QT (również wrodzone) · świeży zawał serca · niewyrównana niewydolność serca · leczenie zaburzeń rytmu serca lekami przeciwarytmicznymi klasy IA i III. · równoległe stosowanie leków mogących wydłużać odstęp QT.

Czy można stosować Zeldox w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Nie zaleca się stosowania preparatu w czasie ciąży, chyba, że oczekiwana korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu. Kobiety w wieku rozrodczym powinny podczas leczenia stosować skuteczną metodę antykoncepcji. Podczas leczenia nie należy karmić piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Nie należy stosować preparatu równolegle z lekami mogącymi wydłużać odstęp QT (m.in. sotalol, chinidyna, inne leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, cisapryd, sertindol, trójtlenek arsenu, tiorydazyna, chlorpromazyna, droperydol, pimozyd, sparfloksacyna, moksyfloksacyna, lewometadyl, halofantryna, meflochina, pentamidyna, dolasetron, probukol, takrolimus). Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania: · innych leków działających na OUN lub alkoholu · leków mogących zmieniać stężenia elektrolitów we krwi (np. leków moczopędnych) Zyprazydon nie wpływa na farmakokinetykę soli litu, ale istnieje ryzyko wystąpienia interakcji farmakodynamicznych, w tym zaburzeń rytmu. W pojedynczych przypadkach donoszono o występowaniu zespołu serotoninowego związanego ze stosowaniem zyprazydonu w skojarzeniu z innymi preparatami serotoninergicznymi, takimi jak leki z grupy SSRI (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny).